Всичко за режима на получаване на съгласие (бета-версия)

Режимът на получаване на съгласие Ви дава възможност да коригирате начина на поведение на маркерите на Google в зависимост от състоянието на съгласие от страна на потребителите. Можете да посочите дали е дадено съгласие за „бисквитки“ на Google Анализ и Google Ads. Маркерите на Google ще се адаптират динамично, като използват „бисквитки“ за посочените цели само когато потребителят е предоставил съгласието си.

Можете да използвате режима на получаване на съгласие в Google Ads за проследяване на реализациите и ремаркетинг.

Режимът на получаване на съгласие може да се използва и във:

Забележка: Все още не е налице поддръжка за реализации от телефонни обаждания.
Забележка: Ние от Google полагаме всички усилия да защитаваме поверителността и сигурността на данните Ви. Запазваме поверителността и сигурността на данните Ви с помощта на същите водещи в отрасъла стандарти, които използваме, за да защитаваме собствените си данни за потребителите. В отчетите включваме единствено обобщени и анонимизирани реализации. Можете да прочетете повече за това как използваме данните в режим на получаване на съгласие.

Начин на работа

След внедряването на режим на получаване на съгласие поведението на следните типове сигнали ще бъде коригирано:

 • Сигнали за състоянието на съгласие (маркери на Google Ads и Floodlight): Сигналите за състоянието на съгласие се изпращат от всяка страница, която потребителят посещава и на която е внедрен режим на получаване на съгласие, и се задействат за някои маркери, ако състоянието на съгласие се промени от „Отказано“ на „Предоставено“ (например ако потребителят се включи в диалогов прозорец за съгласие). Тези сигнали съобщават за състоянието на съгласие по подразбиране, конфигурирано от собственика, на сайта и/или за актуализираното състояние на съгласие (т.е. дали е предоставено или отказано) за всеки тип съгласие (например съхранение в Google Ads, съхранение в Google Анализ).
 • Сигнали за реализациите: Сигналите за реализациите съобщават за осъществяването на реализация.
 • Сигнали за Google Анализ: Сигналите за Google Aнализ се изпращат на всяка страница от уебсайта, на която е внедрен Google Анализ, както и при регистрирането на събития.

При предоставено съгласие свързаните маркери ще работят нормално. Когато бъде отказано съгласие за съхранение в Google Ads или Google Анализ, свързаните маркери на Google, разположени посредством общия маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google, ще коригират поведението си по съответния начин.

За примери за език на съгласието и наличните решения на трети страни по отношение на предоставянето на съгласие посетете cookiechoices.org. Google Ads вече може да чете и тълкува низа на TCF 2.0 за прозрачност и съгласие. TCF 2.0 е начин за посочване на съгласие, който се използва по подразбиране. Рекламодатели, които предпочитат да персонализират, могат да изключат установяването на съответствие по подразбиране на TCF 2.0 и да използват режим на получаване на съгласие.

Сигнали на режима на получаване на съгласие

Във всички случаи сигналите може да включват:

 • Информация за начина на работа (като пасивно добавени от браузъра заглавки):
  • клеймо за дата и час;
  • потребителски агент;
  • препращащ URL адрес.
 • Обобщена или неидентифицираща информация:
  • индикатор за това дали текущата или предходната страница от навигирането на потребителя на сайта е включвала информация за кликване върху рекламата в URL адреса, или не (например GCLID или DCLID);
  • булева информация за състоянието на съгласие;
  • произволно число, генерирано при всяко зареждане на страница;
  • информация относно платформата за съгласие, използвана от собственика на сайта (например идентификационен номер на програмист).

Видове поведение на режима на получаване на съгласие в маркерите за проследяване на реализациите

Сигналите за съгласие и реализации може да включват следните типове поведение в зависимост от настройките за състояние на съгласие и конфигурацията на маркерите:

ad_storage='granted' and analytics_storage='granted' (по подразбиране):

 • „Бисквитките“, отнасящи се до рекламирането, може да се четат и записват.
 • IP адресите се събират.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри включват информация за кликване върху реклама (например GCLID или DCLID).
 • „Бисквитките“ на трети страни, зададени по-рано в google.com и doubleclick.net, и „бисквитките“ на посещавания домейн (например _gcl_*) са достъпни.

ad_storage='denied':

 • „Бисквитките“ не се използват за рекламни цели.
 • Съществуващите рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн няма да бъдат четени.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Данни за други полета, които маркерите на рекламодателите обичайно събират (например идентификатор на поръчката, стойност), продължават да се изпращат.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (например GCLID или DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително измерване на трафика.

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • „Бисквитките“ не се използват за рекламни цели.
 • Съществуващите рекламни „бисквитки“ на посещавания домейн няма да бъдат четени.
 • Заявките се изпращат през различен домейн, за да се избегне изпращането на вече зададени „бисквитки“ на трети страни в заглавките за заявки.
 • Google Анализ няма да чете или записва „бисквитки“ на Google Ads, а функциите за сигнали от Google няма да натрупват данни за този трафик.
 • Събира се пълният URL адрес на страницата, чиито параметри може да включват информация за кликване върху реклама (например GCLID или DCLID). Информацията за кликване върху реклама ще се използва само за приблизително измерване на трафика.
 • IP адресите се използват за извличане на информация за държавата, но тази информация не се регистрира от системите на Google Ads и Floodlight и се изтрива незабавно. Забележка: Google Анализ събира IP адреси като част от нормалната интернет комуникация. Научете повече за анонимизирането на IP адресите в Google Анализ.
 • Данни за други полета, които маркерите на рекламодателите обичайно събират (например идентификатор на поръчката, стойност), продължават да се изпращат.
 • URL адресите на страници с идентификационни номера за кликвания върху реклами се редактират.

analytics_storage='denied':

Настройване на режим на получаване на съгласие за зададеното проследяване на реализациите

Когато приключите, научете повече за това как да настроите режима на получаване на съгласие и да коригирате поведението на маркерите въз основа на съгласието.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си