Nové funkce a oznámení

 1. 1
  Rozšíření přehledu hovorů a přehledu o zprávách na více míst
  27. listopadu 2018
  Od tohoto týdne je možné započítávat volání z vašich rozšíření o lokalitu jako konverze, když zapnete přehled hovorů na úrovni účtu. Výchozí délka hovoru, který bude započítán jako konverze, je 60 s, nicméně tuto hodnotu můžete kdykoli změnit podle svých obchodních cílů. Měření hovorů delších než určitá hodnota může být užitečným ukazatelem, které z vašich kampaní, reklam a klíčových slov vám přináší nejkvalitnější interakce se zákazníky. Také přidáváme přehled hovorůpřehled o zprávách na hlavní kartu rozšíření v Google Ads, takže můžete vidět, která jednotlivá rozšíření vám přináší výsledky z telefonních hovorů a zpráv. Sledujte nové metriky, jako je míra volání a míra využití chatu, a optimalizujte svůj výkon. Přečtěte si další informace o přehledech pro vaše rozšíření o volánírozšíření o lokalitu. Další rady a doporučené postupy pro získávání dalších hovorů pomocí Google Ads si přečtěte v naší aktualizované příručce. Autor: Michael Russo, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 2. 2
  Na YouTube přichází testování reklamních podů
  21. listopadu 2018
  Náš nedávný výzkum zaměřený na uživatelský dojem naznačuje, že vedle faktorů, jako je délka reklam, jsou diváci dosti citliví na četnost reklamních přestávek, obzvláště když se dívají delší dobu. Z tohoto výzkumu jsme se také dozvěděli, že méně přerušení videa reklamami koreluje s lepšími uživatelskými metrikami včetně menší míry opuštění obsahu a vyšší míry zhlédnutí reklam. V reakci na tyto výsledky začneme testovat reklamní pody – dvě reklamy těsně za sebou, u kterých mají diváci možnost přeskočit přímo na obsah, pokud daná reklama pro ně není ta pravá. Proč dávat toto řešení smysl? Protože když uživatelé v rámci jedné přestávky uvidí dvě reklamy, bude pak video přerušováno reklamami méně často. Toto nové chování uvádíme letos na počítačích, přičemž mobily a televizní obrazovky budou následovat. Jeho cílem je vyjít vstříc tomu, co preferují diváci, a přitom zachovat inzerentům možnost oslovit svá nejdůležitější publika. Zde si přečtěte další informace o tom, jak vyvíjející se vzorce chování uživatelů vedou k rozvoji nových způsobů zobrazování reklam na YouTube.   Příklad zobrazení reklamního podu na mobilu.
  Další informace
 3. 3
  Funkce řazení videoreklam umožňuje vyprávění příběhů na různých zařízeních a v různých formátech reklam.
  16. listopadu 2018
  Letos představený nástroj pro řazení videoreklam umožňuje marketingovým odborníkům vymanit se z limitů jediné reklamy a vyprávět příběh, který se postupně rozvíjí na různých zařízeních a v různých formátech reklam. S potěšením oznamujeme, že je tento nástroj nyní globálně dostupný ve službě Google Ads. Řazení videoreklam podporuje značky všech velikostí a ze všech odvětví a všechny marketingové cíle. Podle našeho nedávného výzkumu přispívají sekvence videoreklam k významnému růstu míry dokončení u reklam. Nová studie připravená se společností Ipsos vedla ke zjištění, že postupné sledování sekvence šestisekundových reklam a reklam TrueView zákazníkem podporují zviditelnění značky. Sekvence šestisekundové reklamy, po které následovala reklama TrueView, měla významný dopad na hodnoty Výbavnost reklamy a Záměr nákupu, které pomohla zvýšit o 118 %, respektive o 40 %.1 Tento výzkum potvrzuje vliv rozšířené expozice na pozornost, povědomí a akce konzistentního publika. Náš výzkum se společností Ipsos ukázal i to, jak mohou různé kreativní přístupy vést k různým výsledkům. Konkrétně jsme zjistili, že sekvence s jednou kreativou (různě přerušovanou), zlepšují metriky horní části cesty, například Výbavnost reklamy, zatímco práce s různými kreativami zvyšuje podíl dokončení akcí, například Záměr nákupu. Nyní víme, že sekvence s různými kreativami zvyšují nárůst záměru nákupu o 67 % oproti sekvencím se stejnými kreativami.2 Některé značky experimentují s vícedílnými reklamami, které postupně předkládají jednomu divákovi. Zjišťují, že o tom, zda divák odejde jinam nebo reklamy přilákají jeho pozornost a připraví tak prostor k pozdější akci, může rozhodnout stanovení správné sekvence. Příkladem může být společnost 20th Century Fox. Společnost 20th Century Fox vyzkoušela nástroj pro řazení videoreklam na vydání upoutávky na film Největší showman. Kampaň zajistila pětkrát vyšší růst povědomí a zvažování než obvyklé kampaně v tomto odvětví. Sílu samotného příběhu zachytit a udržet pozornost není – zejména na dnešní roztříštěné mediální scéně – možné nadhodnocovat. Kvalitního spojení s diváky a získání větší pozornosti můžete dosáhnout osvojením flexibilních možností digitálního prostředí při uvádění nových příběhů do života. Řazení videosekvencí je přesně tím nástrojem, který vám pomůže vytvářet příběhy přizpůsobené podle rozsáhlých dat o zájmech a záměrech, příběhy, které divákům předkládáte přirozeným způsobem odpovídajícím jejich pohybu mezi jednotlivými zařízeními. Začněte na sekvenci pracovat ještě teď – nemůžeme se dočkat, až uvidíme příběhy, které vyprávíte! Autor příspěvku: Ammar Ibrahim, vedoucí produktový manažer pro videoreklamy     1. Zdroj: Laboratorní experiment Google/Ipsos, USA, březen 2018. celkem 120 videosekvencí, 40 sekvencí každého typu, obyvatelé USA, 18-64 let 2. Zdroj: Laboratorní experiment Google/Ipsos, USA, březen 2018. celkem 120 videosekvencí, 40 sekvencí každého typu, obyvatelé USA, 18-64 let
  Další informace
 4. 4
  Zvyšování povědomí o značce pomocí cílového podílu zobrazení
  15. listopadu 2018
  V některých situacích pro nás ideální výkon reklamy znamená zobrazení reklamy u výsledků určitých vyhledávacích dotazů. Cílový podíl zobrazení napomůže tomu, aby reklamy dosahovaly určité prahové hodnoty počtu zobrazení. Cílový podíl zobrazení může být užitečný u kampaní zahrnujících výrazy související se značkou. Řekněme například, že chcete, aby se vaše reklama zobrazila ve 100 % případů, kdy někdo vyhledává vaši značku. Cílový podíl zobrazení můžete nastavit na 100 % a systém se pokusí zobrazit vaši reklamu v rámci 100 % aukcí v dané kampani. Tato strategie nabídek se může hodit, když chcete zvýšit povědomí o značce. Řekněme, že zobrazujete reklamy na lokální obchod s obuví, ale soupeříte s většími obchody. Můžete se zaměřit na cílový podíl zobrazení, aby se vaše značka ukazovala zákazníkům, kteří provádějí důležitá vyhledávání v okolí. Cílový podíl zobrazení nelze použít v každé situaci, proto i nadále přizpůsobujte strategie nabídek cílům svých kampaní. Obchodní cíl Cíl kampaně Metoda chytrých nabídek Zvýšit prodej nebo počet potenciálních zákazníků Získat co nejvíce konverzí s pevným rozpočtem nebo pevnou návratností investic Maximalizovat konverze, Cílová CPA Zvýšit zisk Dosáhnout návratnosti investic do reklamy (ROAS), která je pro určitý typ kampaně zisková Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) Zvýšit počet návštěvníků webu Získat v rámci daného rozpočtu co nejvíce kliknutí na svých stránkách Max. počet kliknutí Zvýšit nebo stabilizovat povědomí Zobrazovat v určitém procentu vhodných aukcí Cílový podíl zobrazení   Autor: Josh Moser, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 5. 5
  Obraz, zvuk a široký záběr: Kampaně TrueView pro zásah jsou nyní dostupné všem značkám po celém světě
  13. listopadu 2018
  V dubnu jsme představili beta verzi reklam TrueView pro zásah. Cílem tohoto kroku bylo pomoct vám oslovit na YouTube větší publikum, a to ještě účinněji a flexibilněji. Dnes můžeme s radostí oznámit, že reklamy TrueView pro zásah mohou ve službě Google Ads a na platformě Display & Video 360 používat všechny značky po celém světě. Reklamy TrueView pro zásah kombinují náš oblíbený přeskočitelný formát In-stream s jednoduchostí nákupu CPM. Možnost kupovat reklamy TrueView in-stream na základě ceny za zobrazení (CPM) vám pomůže efektivněji oslovit požadované publikum. Prostředí YouTube, které je z 95 % viditelné a z 95 % slyšitelné, pak pomůže zajistit, že tohle publikum vaše reklamy skutečně uvidí a uslyší.1 Reklamy TrueView pro zásah se mohou zobrazovat na YouTube a u partnerů Googlu pro video. Nejlépe se hodí pro kampaně cílené na zásah a povědomí. Předběžným testováním jsme zjistili, že 9 z 10 kampaní TrueView pro zásah přineslo významný nárůst výbavnosti reklamy2. Globálním značkám přináší reklamy TrueView pro zásah nepřehlédnutelný úspěch. Společnost Philips provedla v rámci zvyšování povědomí o novém výrobku ve Francii geograficky zaměřený test, kdy přesunula 25 % z rozpočtu televizní kampaně na reklamy TrueView pro zásah a reklamní mikrospoty na YouTube. Tento přesun vedl k 24% nárůstu jednotkového prodeje uvedeného výrobku. Společnost Fanta využila reklamy TrueView pro zásah k tomu, aby v Mexiku ve velkém oslovila mladší publikum. Její kampaň dokázala v jediném měsíci oslovit více než 10 milionů mladých lidí ve věku 18–24 let a přinesla nejlepší výsledky v kategorii dopad na značku, včetně 223% nárůstu zájmu v organickém vyhledávání. Pokud chcete v Google Ads začít s kampaní TrueView pro zásah, vyberte jako cíl „Povědomí o značce a zásah“ a postupujte podle pokynů k přeskočitelným reklamám In-stream zde. Autor příspěvku: Khushbu Rathi, produktový manažer, videoreklamy     1. Údaje z inzertních platforem Google a DoubleClick, globální, květen 2017; Interní data Googlu, globální, srpen 2016 2. Zdroj: Interní data YouTube, globální, červenec 2017
  Další informace
 6. 6
  Nový pracovní postup tvorby kampaní založených na cílech
  8. listopadu 2018
  Doteď inzerenti vytvářeli kampaně a až poté stanovovali své obchodní cíle, např. zvýšit objemy prodejů nebo získat potenciální zákazníky. Nyní jsme vytvořili nový pracovní postup, který inzerentům umožňuje nejprve vymezit své cíle, podle kterých jsou pak zobrazena doporučení, jak nastavit zbytek kampaně. Pokud jste si například nastavili cíl zvýšit objem prodeje, doporučíme vám typy kampaní, které vám k tomu co nejúčinněji pomohou. Ve zmíněném případě by se jednalo o kampaně ve Vyhledávání, v Obsahové síti a v Nákupech Google. Pokud jste si za cíl vybrali povědomí o značce a zásah, doporučíme vám videokampaně a kampaně v Obsahové síti. Díky určení cíle vám také ukážeme doporučení k ostatním nastavením kampaně, např.: Podtypy kampaně Formáty reklam Rozšíření reklam Zaměření nabídek Pokud jako inzerent upřednostňujete jednodušší tvorbu kampaní, která odpovídá vašim obchodním cílům, vyzkoušejte tento nový pracovní postup. Autor: Jeannie Zhang, produktová manažerka Google Ads
  Další informace
 7. 7
  Novinky v doplňku Google Ads v Tabulkách Google
  7. listopadu 2018
  V červenci jsme uvedli doplněk Google Ads pro Tabulky Google. Od té doby jsme od vás k této funkci dostali spoustu užitečné zpětné vazby. Hodně se ve vašich komentářích opakovalo, že byste uvítali, aby se data v tabulkách aktualizovala automaticky. Proto jsme přidali možnost naplánovat, kdy se vaše tabulky budou aktualizovat, abyste pak při každém nahlížení do tabulek nemuseli klikat na možnost pro aktualizaci. Nyní můžete naplánovat, aby se vaše přehledy generovaly denně, týdně nebo měsíčně.  Také jste často žádali, aby bylo prostřednictvím tohoto doplňku dostupných více přehledů. Nyní tedy máte přístup k více typům přehledů včetně následujících: Klíčová slova pro Obsahovou síť / videa Zařízení Vstupní stránky Pokročilé úpravy nabídek Ještě tento doplněk tady? Můžete si ho nainstalovat odsud. Autor: Abhishek Kumar, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 8. 8
  Představujeme čtyři nové metriky pozice reklam ve vyhledávání
  6. listopadu 2018
  Je důležité rozumět tomu, kde na stránce s výsledky vyhledávání se vaše reklamy zobrazují. Pokud například víte, že se vaše reklama více (nebo méně) často zobrazuje ve výsledcích úplně nahoře, může vám to pomoci diagnostikovat významné změny míry prokliku. A když víte, jaké procento vhodných zobrazení zcela nahoře již využíváte, můžete lépe určit, zda byste se měli více snažit zlepšit své nabídky a kvalitu. Na rozdíl od běžného názoru průměrná pozice nepopisuje, kde na stránce se reklama zobrazuje. Průměrná pozice uvádí pořadí, ve kterém se vaše reklama zobrazí v porovnání s ostatními reklamami v aukci. Pozice reklamy „1“ proto znamená, že vaše reklama se zobrazí před všemi ostatními reklamami, ale neznamená to, že se zobrazila úplně nahoře na stránce. Někdy se nad organickými výsledky vyhledávání nezobrazí žádné reklamy, takže se reklama s pozicí „1“ zobrazí ve spodní části stránky. Proto v průběhu několika příštích týdnů zavedeme čtyři nové metriky, které na rozdíl od průměrné pozice jasně udávají, kde na stránce s výsledky vyhledávání se vaše reklamy zobrazují. % zobr. (zcela nahoře) % – procento zobrazení reklamy, která se zobrazila jako úplně první nad organickými výsledky vyhledávání. % zobr. (nahoře) – procento zobrazení reklamy, která se zobrazila kdekoli nad organickými výsledky vyhledávání. Podíl zobrazení ve vyhledávání (zcela nahoře) – počet vašich zobrazení na zcela nejvyšší pozici (první reklama nad organickými výsledky vyhledávání) vydělený odhadovaným dosažitelným počtem zobrazení na zcela nejvyšší pozici. Podíl zobrazení ve vyhledávání (nahoře) – počet vašich zobrazení na vysoké pozici (kdekoli nad organickými výsledky vyhledávání) ve srovnání s odhadovaným dosažitelným počtem zobrazení na vysoké pozici. První dvě metriky, % zobrazení (zcela nahoře)“ a „% zobrazení (nahoře)“ jsou konkrétní indikátory umístění na stránce. Pomocí těchto metrik můžete určit, kdy a kde se vaše reklamy zobrazují nad organickými výsledky vyhledávání. Druhé dvě metriky, „Podíl zobrazení ve vyhledávání zcela nahoře“ a „Podíl zobrazení ve vyhledávání nahoře“ udávají váš podíl dosažitelných zobrazení v horní části stránky. Jedná se o nejlepší indikátory dostupné příležitosti k zobrazení vašich reklam na významnějších pozicích. Pokud je vaším cílem učinit cenovou nabídku za umístění na stránce, měli byste použít tyto metriky. Na jejich začlenění do možností automatického nabízení cen v Google Ads pracujeme.  Stručně: Pokud průměrnou pozici používáte k tomu, abyste porozuměli umístění reklam na stránce, je lepší použít metriky % zobrazení (zcela nahoře) a % zobrazení (nahoře). Pokud průměrnou pozici používáte k tomu, abyste vytvářeli cenové nabídky za umístění na stránce, je lepší použít metriky Podíl zobrazení ve vyhledávání (zcela nahoře) a Podíl zobrazení ve vyhledávání (nahoře). Autor: Julien Jacquet, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 9. 9
  Nyní můžete dělit návštěvy prodejny na „Noví vs. vracející se“
  29. října 2018
  Inzerenti, kteří si měří počet návštěv prodejny, budou nyní mít informace o tom, kolik návštěv je od nových vs. vracejících se zákazníků. Tyto statistiky můžete využít na sdělení šitá na míru určitým zákazníkům (např. můžete inzerovat nabídky konkrétně pro nové zákazníky) nebo svou marketingovou strategii můžete upravit tak, aby se vaše nabídky dostávaly k nejhodnotnějšímu segmentu vašich zákazníků. Pokud je například vaším cílem maximalizovat prodeje stávajícím zákazníkům, identifikujte kampaně a reklamní sestavy, které nejčastěji oslovují vracející se zákazníky, a pak právě u nich navyšujte rozpočet, zvyšujte nabídky a rozšiřujte klíčová slova. Autor: Victor Zhu, produktový manažer, měření konverzí z online reklam v offline světě
  Další informace
 10. 10
  Dvě nové funkce nástroje pro náhled a diagnostiku reklamy
  26. října 2018
  Díky nástroji pro náhled a diagnostiku reklamy můžete zjistit, které reklamy se zobrazují na konkrétní klíčová slova. Po zadání vyhledávacího dotazu se vám zobrazí náhled stránky s výsledky vyhledávání Google, jak ji vidí uživatelé. Použití tohoto nástroje představuje vhodnější volbu než skutečné vyhledávání na Google.com, protože tento nástroj nijak neovlivňuje metriky vašich reklam. Pokud se reklamy nezobrazují, uvede nástroj příslušný důvod. Dvě nové funkce vám nyní umožní lépe vidět, komu se zobrazují vaše reklamy, a případně podniknout okamžité kroky, aby se vaše reklamy zobrazovaly. Podívejte se, které reklamy se zobrazují konkrétnímu publiku Dosud jste mohli použít nástroj pro náhled a diagnostiku reklamy k zobrazení náhledů reklam podle vyhledávacího dotazu, případně bylo možné použít filtr podle místa, jazyka a zařízení. Nebylo však možné filtrovat podle publika. Nyní nástroj pro náhled a diagnostiku reklamy podporuje vyhledávající publika. Můžete kliknout na widget Publikum a vybrat si požadovaný seznam segmentů publika. Pokud v kampaních používáte nastavení Cílení (dříve Cílení a nabídka), uvidíte, které reklamy se zadanému publiku zobrazují. Používáte-li nastavení Pozorování (dříve Pouze nabídka), uvidíte, jak se reklama může zobrazovat výše nebo níže na stránce na základě nabídky pro konkrétní publikum. Postarejte se hned, aby se vaše reklamy zobrazovaly Pokud se reklamy nezobrazují, nástroj pro náhled a diagnostiku reklamy uvede příslušný důvod. Dříve jste problém diagnostikovali, ale následně bylo nutné procházet účet a provádět nezbytné změny, aby se reklamy začaly zobrazovat. Nyní můžete nápravu provést přímo z nástroje, počínaje úpravou rozpočtu kampaně. Pokud důvod nezobrazování reklam souvisí s rozpočtem, stačí kliknout na možnost Upravit rozpočet a změnu přímo zadat. Tyto dvě aktualizace nástroje pro náhled a diagnostiku reklamy by vám měly umožnit lépe pochopit, komu se zobrazují vaše reklamy. Současně vám ušetří čas spojený se souvisejícími úkony. Autor: Sylvanus Bent, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 11. 11
  Jednodušší správa zpráv
  25. října 2018
  V následujících týdnech představíme dvě vylepšení reklam s posláním zprávy: Přeposílání na e-mail umožní zasílat textové zprávy na e-mail. U rozšíření o zprávu tak nemusíte uvádět žádné telefonní číslo. Odpovíte-li na e-mail, pošle se automaticky textová zpráva zákazníkovi. Automatická odpověď odešle předvolenou zprávu zpět zákazníkovi okamžitě poté, co vám zaslal zprávu. Můžete například poslat automatickou odpověď: „Děkujeme za zprávu. Do hodiny vás budeme kontaktovat.“ Současně rozšiřujeme přehledy o zprávách, jež budou nyní zahrnovat konverze ze zpráv. Tím vám usnadníme měření úspěšnosti reklam s posláním zprávy. Budete moci definovat limit počtu zpráv odeslaných uživatelem, aby byla splněna podmínka konverze. Pokud například objednání sváteční večeře ve vaší restauraci vyžaduje dvě či více výměn zpráv, můžete takový počet nastavit jako limit konverze. Autor: Kishore Kanakamedala, ředitel produktového managementu
  Další informace
 12. 12
  Paralelní měření vám zajistí rychlé načítání stránek a skvělý uživatelský dojem.
  22. října 2018
  Rychlost je důležitá. 53 % uživatelů opustí web, pokud se na mobilním zařízení načítá déle než tři sekundy. Chcete-li službu Google Ads využívat na maximum, musí se váš web načítat co nejrychleji. Tradiční měření prokliků může zpomalit načítání stránky a zároveň může docházet k výpadkům měřiče. Při paralelním měření uživatelé přecházejí přímo na vstupní stránky a měření probíhá na pozadí. To umožňuje mnohem rychlejší načtení stránek. Weby, které používají paralelní měření, se načtou až o pět sekund rychleji.1 Navíc díky němu můžete naplno využít vstupní stránky AMP, které se načítají téměř okamžitě. Od 30. října 2018 bude paralelní měření povinné pro všechny externí partnery Google Ads. Využíváte-li ke správě měření kliknutí na reklamy externí subjekt, obraťte se na něj a zkontrolujte, zda je k aktualizaci vše připraveno. Pokud tomu tak není, zjistěte, co dalšího je třeba pro přípravu webu udělat. Cílem paralelního měření je zlepšení uživatelského dojmu ze vstupní stránky a následně také zvýšení výkonu. Despegar je největší online cestovní agentura v Latinské Americe. Při získávání potenciálních zákazníků na internetu jsou rychlost a uživatelský dojem pro úspěch naprosto klíčové. Zkrácení času načtení, které bylo patrné po implementaci paralelního měření, je pro ně obrovským posunem.   „Kratší doba načtení významně zlepšuje uživatelský dojem. Hlavně pro uživatele, kteří mají pomalé připojení k internetu.“ – Daniel Altman, manažer softwarového vývoje, Despegar   Pokud jste to ještě neudělali, oslovte v souvislosti s externím měřením zástupce externích nástrojů Google Ads. Od 30. října bude paralelní měření povinné pro všechny kampaně ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google. Autor: Jon Diorio, produktový manažer skupiny, Google Ads     Interní údaje společnosti Google za září 2018.
  Další informace
 13. 13
  Nové předdefinované přehledy vstupních stránek
  16. října 2018
  Editoru přehledů budou nyní k dispozici dva nové předdefinované přehledy: přehled vstupních stránek a přehled rozšířených vstupních stránek. Oba přehledy byly již dříve dostupné na stránce Vstupní stránky. Zanedlouho je však budete moci jednoduše spravovat a graficky znázorňovat i v Editoru přehledů a také si je budete moci přidat do svých vlastních panelů. Přehled vstupních stránek je vylepšená verze přehledu cílových adres URL. Obsahuje totiž další sloupce: Skóre rychlosti na mobilu Míra prokliku optimalizovaná pro mobily Platná míra prokliku AMP Přehled rozšířených vstupních stránek obsahuje stejné sloupce jako přehled vstupních stránek, ale také zde najdete adresu URL, na kterou se uživatelé dostanou po přidání vlastních parametrů a provedení kontextuálních nahrazení. Veškeré údaje o výkonu svých vstupních stránek budete moci jednoduše využívat prostřednictvím vícedimenzionálních tabulek a grafů. Můžete například vytvořit výsečový graf konverzí rozdělený podle rozšířených vstupních stránek nebo podle vstupních stránek.
  Další informace
 14. 14
  Spuštění nové kategorie zařízení Televizní obrazovky pro oslovení uživatelů YouTube na televizích připojených k internetu
  16. října 2018
  Uživatelé na televizních obrazovkách každý den zhlédnou průměrně přes 180 milionů hodin videí YouTube.1 Víme, že marketingoví pracovníci chtějí tuto změnu chování sledujících využít, takže jsme pilně pracovali na vytvoření bohatého YouTube zážitku pro set-top boxy, herní konzole, streamovací zařízení, jako je Chromecast, a chytré televize všeho druhu. Dnes představujeme nový typ zařízení Televizní obrazovky. Jeho pomocí můžete snadno najít zapojené a cenné segmenty publika, které sledují videa YouTube na televizi, tedy na původním zařízení určeném ke sledování videoobsahu. Typ zařízení Televizní obrazovky se ve službách Google Ads (dříve AdWords) a Display & Video 360 (dříve DBM) staví po bok počítačům, mobilním telefonům a tabletům, takže své kampaně můžete přizpůsobit televizím připojeným k internetu. Například lze použít jinou kreativu nebo nastavit úpravu nabídky pro konkrétní zařízení. Také můžete zobrazit přehledy pro reklamy, které se zobrazují na televizních obrazovkách, abyste mohli posoudit dopad těchto reklam na váš celkový mix. Pozitivní reakce sledujících na reklamy na televizní obrazovce jsme již zaznamenali – podle laboratorních experimentů společnosti Ipsos vedly reklamy na YouTube zobrazené na televizní obrazovce k významnému zvýšení výbavnosti reklamy (o 47 %) a záměru nákupu (o 35 %).2 Svou radost z této funkce vyjadřují i zákazníci jako Pixability: „Spotřebitelé se zbavují kabelů, což je pro inzerenty skvělá příležitost k oslovení jejich publik v obývacím pokoji pomocí digitálního videa. Díky cílení na televizní obrazovky a souvisejícímu měření na YouTube mohou naši zákazníci lépe pochopit, jak jejich publikum sleduje televizní obrazovky, a toto publikum oslovit, když si pohodlně užívá sledování obsahu.“ – David George, CEO, Pixability Začněte oslovovat uživatele na zařízeních, která streamují TV obsah, jako jsou chytré televize, herní konzole a streamovací zařízení, jako je Chromecast, již dnes. Jak na to, se dozvíte zde.   1Interní data společnosti Google, globální, červen 2018. Založeno na sedmidenním průměru doby sledování TV. 2Google/ laboratorní experiment Ipsos, USA, březen 2018 (32 reklam, 800 obyvatel USA ve věku 18–64 let)
  Další informace
 15. 15
  Vylepšená atribuce reklam TrueView pro akce
  12. října 2018
  Uživatelé vždy neprovedou akci u videoreklam okamžitě – často ke konverzi dojde několik dní poté, co reklamu zhlédli. Řekněme například, že přemýšlíte o zavedení inteligentních přístrojů do své domácnosti, aby byla účinnější a abyste trochu snížili účty za energie. Na YouTube uvidíte videoreklamu na inteligentní termostat Nest, který vás zaujme, ale nejste připraveni si ho hned koupit. Rozhodnete se provést malý průzkum a nakonec si termostat za několik dní koupíte online. Video, které jste na YouTube zhlédli, sice nezpůsobilo vaše konverzní kliknutí, ale přivedlo vás na myšlenku, která nakonec vedla k nákupu. Online video má od prvotního nápadu po konečné rozhodnutí obrovský vliv na dnešní cestu spotřebitele.  Přes 90 % spotřebitelů říká, že na YouTube objevili nové produkty a značky, a doba přehrávání videí na YouTube, jejichž tématem je výběr určitého produktu, se každý rok zdvojnásobí. Aby bylo možné pochopit, jakou roli video v cestě k nákupu hraje, je důležitá přesná atribuce. Sledováním vztahu mezi zobrazením videoreklam a konverzemi jsme přišli na to, že výchozí období atribuce pro reklamy TrueView pro akce je třeba změnit. Abychom vám pomohli přesněji vyhodnocovat dopad vašich videoreklam, upravujeme výchozí období atribuce pro reklamy TrueView pro akce na 10 sekund s třídenní výchozí dobou sledování konverzí (ze 30 sekund s 30denní dobou sledování konverzí).  Co se mění:  Náš systém nyní započítá Zapojení, kdykoli uživatel klikne na vaši reklamu TrueView pro akce využívající nastavení nabídek cílové CPA nebo maximalizace konverzí nebo zhlédne 10 a více sekund této reklamy.  Ve výchozím nastavení bude započítána Konverze, když uživatel na základě vaší reklamy provede akci do tří dnů od Zapojení. Pokud chcete, můžete požádat svůj tým Google, aby toto období upravil.   U uživatelů, kteří na vaši reklamu kliknou, budeme stále přičítat konverze podle doby sledování konverzí, kterou jste nastavili (výchozí je 30 dní). Tyto změny vycházejí z rozsáhlých experimentů, pomocí kterých jsme analyzovali změny objemu konverzí dosažené reklamami TrueView pro akce napříč širokou řadou inzerentských oborů a typů konverzí. Inzerenti se proto mohou těšit na:  přesnější započítávání konverzí,  rychlejší posilování kampaní s cílovou CPA,  přesnější přehledy díky nižší prodlevě konverzí. Inzerenti nemusí provést žádnou akci, aby mohli tato vylepšení využívat. Další informace o měření videoreklam najdete zde.   Autorka: Nicky Rettke, produktová manažerka skupiny, YouTube  
  Další informace
 16. 16
  Zkopírujte si předvolby sloupců do nového prostředí Google Ads
  1. října 2018
  Ve zpětné vazbě jste nám psali, že byste si přáli mít k dispozici způsob, jak snadno zkopírovat předvolby z předchozího prostředí Google Ads do nového. Tak, tady je! V novém prostředí Google Ads jednoduše přejděte do: Nástroje > Předvolby > Předvolby sloupců a klikněte na Kopírovat sloupce. Budou zkopírovány všechny nastavené sloupce pro tabulky statistik ze všech vašich účtů. Pokud jste si například zvykli, že vaše tabulka statistik Kampaně zobrazuje sloupce Kliknutí, Zobrazení, Cena, Konverze a Cena/konv., můžete si nyní tyto předvolby sloupců zkopírovat do nového prostředí Google Ads jedním kliknutím. Funguje to i tehdy, když už k předchozímu prostředí ani nemáte přístup.  Chci hned zkopírovat předvolby sloupců. Může trvat až 24 hodin, než se předvolby sloupců v novém prostředí Google Ads aktualizují. Autor: Abhishek Kumar, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 17. 17
  Zrychlení mobilního webu před svátky
  Aktuální informace o paralelním měření: podpora služby Display & Video
  Svátky jsou tu co nevidět, a budete-li na návštěvníky svých stránek chtít zapůsobit co nejlepším dojmem, bez rychlého mobilního webu se už prakticky neobejdete. Rychlejší mobilní stránky jsou pro uživatele příjemnější a vám mohou přinést více konverzí a snížit útratu za kliknutí, která vedou jen k okamžitému opuštění. Proto jsme u kampaní ve Vyhledávací síti a Nákupech Google v tomto roce zavedli paralelní měření (blog | centrum nápovědy). Podle dosavadních dat se inzerentům s paralelním měřením zkrátila doba načítání stránky až o pět sekund.1   Připomínáme, že od 30. října 2018 bude paralelní měření povinné pro všechny inzerenty ve Vyhledávací síti i Nákupech. V březnu 2019 pak paralelní měření rozšíříme i na mobilní kampaně Display & Video. Inzerenti ve službě Display & Video tedy budou moci aktualizaci provést až po svátcích. Pokud inzerujte prostřednictvím kampaní ve Vyhledávací síti nebo Nákupech, zajistěte, aby se do 30. října na změny připravili vaši poskytovatelé měření kliknutí. Tak si zajistíte, že váš systém měření kliknutí bude spolehlivě fungovat bez přerušení. Další informace o paralelním měření najdete v tomto článku.   1. Interní údaje společnosti Google za září 2018. 
  Další informace
 18. 18
  Zvýšení účinnosti videokampaní prostřednictvím partnerů Googlu pro video
  26. září 2018
  Na YouTube si každý měsíc pustí video přes 1,9 miliardy uživatelů. YouTube nabízí firmám nejlepší viditelnost reklam v oboru, ověřené obchodní výsledky a možnost účinně oslovovat vhodné zákazníky. Uživatelé si ale přehrávají videa i jinde na internetu, ve hrách či aplikacích. Síť partnerů Googlu pro video jsme vytvořili proto, abychom vám pomohli najít více potenciálních zákazníků mimo YouTube. Síť partnerů pro video je souborem webů a mobilních aplikací našich partnerů, kteří vytváří kvalitní videa vhodná pro umístění reklam, s jejichž pomocí můžete oslovit i uživatele, kteří si obsah na YouTube neprohlížejí. Inventář partnerů Googlu pro video je k dispozici ve službách Google Ads a Display & Video 360 a je součástí plánovacích a měřicích funkcí, které znáte z YouTube, jako jsou Plánovač zásahu, metriky Unique ReachViditelné zobrazení. Chceme, abyste si v rámci kampaní u partnerů Googlu pro video mohli zvolit řešení, které bude vyhovovat vašim záměrům. Proto nabízíme široké spektrum formátů videa, například reklamy TrueView in-stream, šestisekundové mikrospoty a videoreklamy out-stream. Díky těmto integrovaným funkcím pro vás bude zvýšení účinnosti videokampaní mnohem snazší. Je jasné, že inzerce na webech partnerů pro video přispívá k rozšíření zásahu kampaní. Může však zvýšit i jejich účinnost? Odpověď na tuto otázku jsme našli ve výsledcích průzkumů dopadu na značku u kampaní TrueView in-stream na YouTube i v síti partnerů Googlu pro video. Z 41 průzkumů v rámci YouTube i sítě partnerů Googlu pro video na různých zařízeních jsme shromáždili statisíce odpovědí a pak dopad vypočítali pro každý inventář zvlášť. Zjistili jsme, že zobrazení reklam v síti partnerů Google pro video vykazují u výbavnosti reklamy stejný nárůst dopadu na značku jako zobrazení na YouTube a jsou stejně cenově výhodné. Můžeme tedy říci, že síť partnerů Google pro video hraje při zvyšování dopadu a zásahu videokampaní důležitou roli. Způsoby sledování obsahu na internetu se i nadále rozšiřují a přicházejí stále nové. Díky síti partnerů Google pro video a přístupu k těm nejlepším webům a aplikacím od osvědčených majitelů obsahu pro vás bude rozšíření zásahu a zvýšení účinnosti videoreklam hračkou. Budete-li chtít měřit, jak se po přidání partnerů Google pro video k vašim kampaním YouTube bude zásah kampaní a jejich dopad na značku vyvíjet, obraťte se na svého správce účtu Google. Autor příspěvku: Armen Mkrtchyan, produktový manažer, videoreklamy
  Další informace
 19. 19
  U partnerských webů ve vyhledávací síti se budou používat chytré nabídky
  25. září 2018
  Partnerské weby ve vyhledávací síti zobrazují v rámci partnerství s Googlem reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání, stránkách s adresářem webů nebo na stránkách souvisejících s tím, co lidé hledají. Při manuálním nabízení cen pro partnerské weby ve vyhledávací síti se dosud používalo chytré stanovení cen. Pokud máte implementováno měření konverzí, můžete do budoucna pro tyto weby používat chytré nabídky. Ty mohou díky využívání širší škály kontextových signálů k optimalizaci cenových nabídek pro jednotlivé aukce zajistit lepší výsledky. Chytré nabídky se budou snažit na partnerských webech ve vyhledávací síti dosahovat co nejvíce konverzí za podobnou cenu za konverzi jako ve Vyhledávání Google. Pokud máte například ve Vyhledávání Google cenu za konverzi 1000 Kč, ale na partnerských webech ve vyhledávací síti máte nižší konverzní poměry, chytré nabídky mohou snížit cenové nabídky, aby pomohly této ceny za konverzi dosáhnout. Jestliže naopak získáváte z některého z partnerských webů ve vyhledávací síti lepší konverzní poměr, chytré nabídky mohou vaši cenovou nabídku zvýšit tak, abyste z něj za cenu 1000 Kč za konverzi (jaké dosahujete ve Vyhledávání Google) získali více návštěv a konverzí. Autor: Josh Moser, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 20. 20
  Inspirujte nerozhodné zákazníky grafickými reklamami s možností nákupu
  14. září 2018
  Jedna třetina osob nakupujících o svátcích uvedla, že před vlastním nákupem v obchodu nejprve vyhledávala obrázky. Narůstající podíl „pouličního stylu“ a internetových influencerů také ukazuje, že k vizuální inspiraci stále více slouží grafika. Díky obrázkům s možností nákupu můžete zvýraznit své reklamy v Nákupech v rámci obsahu publikovaného našimi partnery. Pro vydavatele to představuje šanci nabídnout zákazníkům možnost pohodlného nákupu. Nakupující může například navštívit svůj oblíbený blog, třeba This Time Tomorrow, kliknout na obrázku na ikonu štítku a prohlédnout si výběr obdobných nabídek. V příštím roce budeme tuto možnost zpřístupňovat dalším a dalším majitelům obsahu a uvedeme i nové rámce, jako je Vyhledávání obrázků Google, kde budou nakupující také moci hledat inspiraci. Vlevo: Grafické reklamy s možností nákupu pro vydavatele Vpravo: Ukázka vyhledávání obrázků Autor: Surojit Chatterjee, ředitel produktového managementu, Nákupy Google
  Další informace
 21. 21
  Videa ve výlohových reklamách v Nákupech pomáhají zákazníkům při výběru
  13. září 2018
  Součástí nakupování je i objevování nových produktů a zužování výběru. Téměř dvě třetiny zákazníků se při nákupu nechaly inspirovat videem a přes 90 % z nich říká, že nové produkty a značky objevilo na YouTube. Videa ve výlohových reklamách v Nákupech umožňují zákazníkům objevit a seznámit se s vašimi produkty. Je to naše první prodejní reklamní jednotka ve vyhledávání obsahující video a má vám pomoci, když chcete nakupujícím nabídnout prostředí s kontextovými reklamami, které se mohou roztáhnout. Videa jsou dalším rozšířením výlohových reklam v Nákupech, které jsme představili v loňském roce. Do těchto reklam lze nahrát více obrázků a díky tomu můžete své produkty propagovat za pomoci různých snímků a popisů. Od jejich uvedení se ukázalo, že výlohové reklamy v horní části stránky mají 3,6x vyšší míru prokliku, než je obvyklý průměr, a je jim připisováno o 20 % více kreditu za konverzi u atribuce prvního prokliku. Prodejci, jako je Venus Fashion, mají úspěch při získávání nových zákazníků: 68 % nákupů provedených po zhlédnutí výlohové reklamy je uskutečněno novými zákazníky. Tento formát je k dispozici inzerentům, kteří již používají výlohové reklamy v Nákupech. Autor: Surojit Chatterjee, ředitel produktového managementu, Nákupy Google
  Další informace
 22. 22
  Nové vertikální videoreklamy pro kampaně TrueView a univerzální kampaně propagující aplikace na YouTube
  12. září 2018
  Více než 70 % z celkové doby sledování videí na YouTube se odehrává na mobilních zařízeních1. Pro efektivnější zapojení těchto diváků do kampaní TrueView a univerzálních kampaní propagujících aplikace je důležité přizpůsobit se jejich stylu prohlížení a vytvořit širokou škálu různých videoreklam včetně čtvercových videí a videí na výšku. Spouštíme vertikální videoreklamy, které se divákům budou pohodlněji sledovat na mobilních zařízeních. Vertikální videoreklamy pro univerzální kampaně propagující aplikace a kampaně TrueView na YouTube vám umožňují nahrát video na výšku. Když je divák sleduje na mobilním zařízení, nastaví přehrávač velikost podle rozměrů videa. Vertikální videoreklamy představují skvělou příležitost, jak své sdělení můžete předávat na mobilních zařízeních a navázat kontakt se zákazníky způsobem, který vyhovuje jejich zvykům. A navíc výborně doplňují videa na šířku – pro maximální dopad na značku doporučujeme používat v téže kampani videa na výšku i na šířku. Vertikální videoreklamy na YouTube nedávno otestovala firma Hyundai. Používala je v kombinaci s horizontálními videosoubory při globálním představení zcela nového modelu SUV. Výsledkem byl nárůst povědomí o značce o 33 % a téměř 12% nárůst zájmu. Další informace o technických specifikacích a doporučených postupech pro vertikální videoreklamy najdete zde. Autor příspěvku: Ali Millerová, produktová manažerka, videoreklamy     1. Interní údaje YouTube, globální, duben 2017 – březen 2018, kategorie mobilní zařízení zahrnuje mobilní zařízení a tablety
  Další informace
 23. 23
  Používání a testování stránek Accelerated Mobile Pages (AMP) v Google Ads
  31. srpna 2018
  Accelerated Mobile Pages (AMP) jsou stránky, které se uživatelům mobilních zařízení načítají skoro okamžitě. Zatím jste mohli dopad stránek AMP ve srovnání s tradičními webovými stránkami testovat pomocí experimentů kampaní nebo variant reklam v Google Ads. Více informací o výhodách a nevýhodách každého přístupu k testování stránek AMP naleznete zde. Aby vám vaše testování AMP poskytovalo ještě více informací, vyvinuli jsme novou testovací metodologii pro experimenty kampaní, kterou označujeme jako tzv. rozdělení podle cookies. Tento nový typ testování odpovídá přístupu variant reklam založenému na souborech cookie. Doporučujeme tuto metodiku používat vždy, když testujete stránky AMP prostřednictvím experimentů kampaní. Experimenty kampaní ve výchozím nastavení přiřazují uživatele do testovací nebo do kontrolní skupiny pokaždé, když uživatel zadá vyhledávání (rozdělení podle vyhledávání). To znamená, že jakémukoli uživateli se může v průběhu dne zobrazit testovací i kontrolní verze. Rozdělení podle cookies naproti tomu uživatele přiřazuje do testovací nebo kontrolní skupiny trvale. Danému uživateli se proto bude vždy zobrazovat vaše stránka AMP (pokud je v testovací skupině), nebo se mu bude vždy zobrazovat stránka bez AMP (pokud je v kontrolní skupině). Doufáme, že vám tato novinka pomůže lépe testovat účinnost převedení návštěvnosti z vašich reklam ve vyhledávání na stránky AMP.
  Další informace
 24. 24
  Zobrazujte pomocí responzivních obsahových reklam na webu to nejlepší možné sdělení
  10. září 2018
  Skvělé obsahové reklamy spotřebitelům pomáhají pomocí pestrých obrazových prvků a užitečných informací. Zobrazovat ty nejrelevantnější a nejvíce strhující reklamy napříč miliony webů a aplikací ale není nic jednoduchého. Proto nabízíme responzivní obsahové reklamy. Responzivní obsahové reklamy (RDA) spojují vaši kreativitu se silou strojového učení Google, aby napříč webem ve velkém měřítku zobrazovaly relevantní a hodnotné reklamy. Stačí zadat několik jednoduchých vstupních prvků k vaší firmě – až 15 obrázků, 5 nadpisů, 5 popisů a 5 log. Google pak pomocí strojového učení otestuje různé kombinace a bude zobrazovat ty reklamy, které fungují nejlépe. Inzerenti při použití více nadpisů, popisů a obrázků u responzivních obsahových reklam (ve srovnání s jednou sadou podkladů) zaznamenávají průměrně o 10 % více konverzí při srovnatelné CPA.1 Doporučený postup: Abyste své značce pomohli vyniknout, přidejte do svých responzivních obsahových reklam logo. A také přidejte dynamické zdroje. To vám pomůže zobrazovat více přizpůsobené reklamy lidem, kteří váš web nebo aplikaci navštívili dříve. Po nastavení a spuštění vašich responzivních obsahových reklam budete chtít vědět, jak si jednotlivé podklady vedou. Díky přehledu podkladů si můžete rychle prohlédnout výkon svých nadpisů, popisů, obrázků a log. Pro přístup k přehledu klikněte na Reklamy a rozšíření a poté na Zobrazit podrobnosti o položce. Ve sloupci výkonu bude podle toho, jak si podklad vede, uvedeno hodnocení Učení, Nízký, Dobrý nebo Nejlepší. Přehled podkladů vám formou vzájemného porovnání pomáhá identifikovat nejvýkonnější kreativy. Řekněme, že provozujete internetové květinářství. A zjistili jste, že jako Nejlepší jsou hodnoceny popisy s textem „Doprava zdarma“. Na základě této informace můžete začít více využívat své nejvýkonnější podklady, jako jsou promoakce s dopravou zdarma. A když naopak odhalíte podklady s hodnocením Nízký, můžete je nahradit, abyste své výsledky postupně zlepšili. Rakuten Travel je největší online cestovní značka v Japonsku. Pomocí responzivních obsahových reklam ztrojnásobila své prodeje ve srovnání se standardními grafickými reklamami. Různé verze responzivní obsahové reklamy. Responzivní obsahové reklamy budou pro všechny inzerenty po celém světě spuštěny v příštích několika měsících. Pokud chcete začít, navštivte centrum nápovědy a podívejte se na naše doporučené postupy pro obsahové reklamy.     1. Interní údaje společnosti Google, září 2018.
  Další informace
 25. 25
  Shoda záměru vyhledávání s blízkými variantami
  6. září 2018
  Způsoby, jak lidé vyhledávají, se stále mění: přibližně 15 % z vyhledávání zadaných každý den je nových.1 Při takovém množství nových dotazů je velká šance, že lidé budou vyhledávat vaše produkty a služby pomocí termínů, na které vy jste zatím nepřišli. Jako příklad uvedeme deodorant. V minulém roce jsme napočítali, že lidé vyhledávali deodorant více než 150 000 různými způsoby.2 Existuje spousta různých způsobů, jak říci totéž. Ale není třeba spravovat gigantický vyčerpávající seznam klíčových slov, abyste dokázali oslovit všechny tyto uživatele, kterým jde o osobní hygienu. Proto u přesné shody budou nyní blízké varianty nyní zahrnovat takové varianty, které mají stejný význam jako vaše klíčové slovo.3 Předběžné testy ukazují, že inzerenti, kteří používají převážně klíčová slova v přesné shodě, zaznamenávají v průměru 3% nárůst kliknutí a konverzí v přesné shodě, přičemž většina z nich pochází z dotazů, které by v současnosti nezasáhli.4 Značky jako Extra Space Storage již objevují nové příležitosti, jak oslovit další zákazníky. Steph Christensen, vedoucí analytik pro placené akvizice, nám k tomu řekl: „Byli jsme velmi spokojeni s kvalitou shod během pilotního projektu. Stále hledáme nové cesty, jak navýšit prodej, a toto nové chování shod by nám mělo pomoci zvýšit zásah díky novým shodám, které přitom zůstávají vysoce relevantní.“ Oslovte další lidi pomocí stejných klíčových slov Přesné shody se už nebudou omezovat jen na shodu konkrétních slov, ale budou pomocí technologie strojového učení Google vyhodnocovat shodu se záměrem hledání. To znamená, že klíčová slova v přesné shodě mohou zobrazovat reklamy ve vyhledáváních obsahujících implikovaná, ale ne přímo obsažená slova, parafráze a další termíny se stejným významem. Řekněme, že děláte marketing pro cestovní ruch. Pokud používáte klíčová slova v přesné shodě [yosemite camping], vaše reklamy se mohou zobrazit i při vyhledávání termínů jako „yosemite campground“, „campsites in yosemite“ nebo „yosemite national park ca camping“. Ve všech případech záměr vyhledávání stále odpovídá původnímu klíčovému slovu: chci kempovat v Yosemitském národním parku. Vaše reklamy by se však nezobrazily pro vyhledávání „yosemite hotel“ nebo „best yosemite camping”, protože i když se obojí týká pobytu v parku, záměr je odlišný. Tyto termíny by nicméně odpovídaly stejnému klíčovému slovu ve verzi s volnou shodou. Příklady nových dotazů, které budou vyhodnoceny jako shoda s „yosemite camping“. Zjednodušte si správu klíčových slov Doporučený postup: Usměrňujte návštěvnost pomocí chytrých nabídek. Další informace o této funkci a dalších strategiích, se kterými můžete tuto změnu co nejlépe využít, naleznete v našem článku o doporučených postupech pro klíčová slova. Pokud už ve svém účtu používáte parafráze a další podobné termíny, Google Ads stále upřednostní použití klíčových slov identických s vyhledávacím dotazem. Klíčových slov ve frázové a volné shodě a klíčových slov s modifikátorem volné shody se tato aktualizace nedotkne. Autor: Miguel Villalobos, produktový manažer pro klíčová slova ve Vyhledávání     1. Interní údaje společnosti Google, duben 2017 2. Údaje společnosti Google za leden 2016 až červen 2017, USA 3. Tato změna bude zavedena pro klíčová slova v angličtině v průběhu října a během dalších měsíců budou následovat další jazyky 4. Interní údaje společnosti Google, srpen 2017
  Další informace
 26. 26
  Využívejte pro své dynamické reklamy ve vyhledávání statistiky na úrovni adres URL
  5. září 2018
  přehledu vyhledávacích dotazů v dynamických cílech reklam jsou nyní k dispozici údaje o vstupních stránkách. Tento přehled usnadňuje hledání nejvýkonnějších stránek a konkrétní cílení na ně. Najdete zde i stránky, které možná budete chtít přidat jako vylučující cíle. Například pokud vaše reklamní sestava cílí na všechny webové stránky a odvádí zákazníky na stránku produktu, který není skladem, můžete stránku tohoto produktu vyloučit. Autor: Walter Vulej, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 27. 27
  Zvyšte provoz na vstupních stránkách standardních kampaní
  4. září 2018
  Dynamické reklamy ve vyhledávání (DSA) rozšiřují reklamy ve vyhledávání na více než jen klíčová slova. Reklamy DSA nyní můžete snadno nastavit pro spouštění výhradně na vstupních stránkách standardních reklamních sestav. Stačí v seznamu dostupných kategorií vybrat možnost „vstupní stránky pro standardní reklamní sestavy“. Zacílíte tak na všechny vstupní stránky na svém účtu, které používáte u textových reklam. Pokud máte například standardní kampaně pro různé typy obuvi, můžete tímto způsobem ošetřit všechny typy obuvi zobrazované na vstupních stránkách, a to i v případech, kdy daný typ není v seznamu klíčových slov. Doporučujeme vám začít takto. Jakmile uvidíte pozitivní vliv na výkon, rozšiřte provoz DSA o ostatní typy cílení, například konkrétní kategorie. Další informace o možnostech využívání dynamických reklam ve vyhledávání. Autor: Walter Vulej, produktový manažer Google Ads
  Další informace
 28. 28
  Vydání editoru obsahuje čtyři nové funkce
  30. srpna 2018
  Tento týden jsme vydali AdWords Editor 12.5. Nové funkce jsou: více textu v rozšířených textových reklamách, nový popisný řádek reklamy u dynamických reklam ve vyhledávání, delší popisy u reklam pouze pro volání, nové vlastní pravidlo: odkazy na podstránky bez popisů. Další informace o těchto posledních změnách v editoru
  Další informace
 29. 29
  Nové statistiky vám pomohou využívat responzivní reklamy ve vyhledávání ještě lépe
  Responzivní reklamy ve vyhledávání spojují vaši tvořivost s výkonnou technologií strojového učení Google, aby vaše reklamy byly trefné a přínosné. Vytváření efektivnějších responzivních reklam ve vyhledávání podporují tři nové nástroje na vytváření přehledů a poskytování zpětné vazby: Náhled kombinací reklam při vytváření. Zde si potvrdíte, jak mohou vaše reklamy vypadat, a můžete je dokonce procházet a zkontrolovat výsledky své práce. Přehledy zobrazení nadpisů, popisů a nejlepších kombinací vám pomohou sledovat, které údaje se na stránce s výsledky vyhledávání zobrazují nejčastěji. Měření relevance, množství a diverzity textu reklamy pomocí síly reklamy. Autor: Anthony Chavez, ředitel produktového managementu, Google Ads
  Další informace
 30. 30
  Workshopy na téma skripty
  23. srpna 2018
  Zveme vás na školení o skriptech. Organizujeme kurzy pro začátečníky i pokročilé v 6 městech z celého světa. Na školeních jsou k dispozici: Významní řečníci Praktické výukové programy Skripty pro účty správce Základy odstraňování problémů (pro začátečníky) Připojení k externím datům a službám pro pokročilé uživatele Přečtěte si další informace a zaregistrujte se. Workshopy se budou konat v těchto městech: Severní Amerika New York City (pro pokročilé, 4. září) San Francisko (pro pokročilé, 7. září) Evropa Hamburk (pro začátečníky 27. září a pro pokročilé 28. září) Londýn (pro začátečníky 3. října a pro pokročilé 4. října) Asie Tokio (pro začátečníky, 28. září) Singapur (pro začátečníky, 15. října)
  Další informace
 31. 31
  Modernizace vzhledu dynamických obsahových reklam pro vyšší účinnost.
  20. srpna 2018
  Aktualizovali jsme vizuální prvky související s obsahovými reklamami Google, aby dosahovaly lepší účinnosti. Textové reklamy jsou více než prostým textem. V reklamách teď může být i logo – stačí přidat logo do kreativy. Kromě této možnosti podpoření vazby na značku máte k dispozici i nové písmo a zaoblené tlačítko výzvy k akci. Obě změny podporují aktuální doporučené postupy při navrhování. Po zavedení těchto změn budete také moci přidávat vlastní barvy (hlavní i zvýraznění), aby vaše reklamy co nejvíce ladily s vašimi pravidly pro značky.     A do celkového vzhledu také lépe zapadnou podklady pro vaše responzivní obsahové reklamy. Funkce strojového učení slouží k automatickému zjišťování barev z obrázků poskytnutých službě Google Ads. Vytvořili jsme vzhled, který napodobuje specializované návrhy grafických reklam. Barvy textu a tlačítka můžete zcela přizpůsobit svému přání, aby reklama přitahovala pozornost. Výsledkem budou reklamy, které reagují na kontext a věrně odpovídají stylu těch nejúčinnějších reklam vytvořených člověkem.     Chcete-li tyto formáty využívat naplno, poskytněte nám své kreativní prvky, ze kterých sestavíme ty nejlepší reklamy. Přečtěte si naše tipy k vytváření účinných obsahových reklam. Přečtěte si informace o responzivních obsahových reklamách.
  Další informace
 32. 32
  Práce s kartami na stránce Souhrn
  17. srpna 2018
  Stránka Souhrn poskytuje celkový přehled výkonnosti vašeho účtu a kampaní. Díky informacím z nejvyšší úrovně můžete zjistit, které změny je v účtu třeba provést. A na stránce Souhrn lze nyní některé změny i implementovat. Například je možné: pozastavovat a rušit pozastavení kampaní, reklamních sestav a klíčových slov, upravovat rozpočty kampaní, upravovat nabídky na úrovni klíčových slov a reklamních sestav, upravovat texty reklam, vyloučit irelevantní hledané výrazy pomocí vylučujících klíčových slov, která můžete zadat přímo na kartě Vyhledávání. Řekněme například, že chcete přivést více návštěvnosti z vyhledávání určitého klíčového slova. Na daný výraz můžete kliknout, poté klikněte na „Upravit klíčové slovo“ a nabídku změňte přímo na kartě Souhrn. Podívejte se na kartu Souhrn a rovnou si vše vyzkoušejte!
  Další informace
 33. 33
  Představujeme nové inovace pro místní marketing pro inzerenty
  Spotřebitelé stále častěji objevují a prozkoumávají okolní fyzický svět na svých chytrých telefonech. Objem vyhledávání, které se týká blízkého okolí, vzrostl za poslední dva roky třikrát.1 A tři ze čtyř osob, které takto chytrý telefon použijí, navštíví odpovídající firmu do 24 hodin.2 Z hlediska marketingových manažerů je proto velice důležité maximálně usnadnit přístup k informacím důležitým pro místní vyhledávání a měřit, jaký to bude mít dopad. Minulý měsíc jsme na konferenci Google Marketing Live oznámili místní kampaně, nový typ kampaní určený marketingovým manažerům, kteří se chtějí zaměřit na to, aby přivedli co nejvíce zákazníků do kamenných provozoven. Zadáte pár jednoduchých vstupů – adresu firmy, rozpočet a kreativu reklamy – a my automaticky optimalizujeme vaše reklamy ve službách a sítích Google, abychom vám pomohli zvýšit počet návštěv prodejny. Brzy představíme další inovace, které pomohou se správou reklam na místní firmy a poté vyhodnotí offline výkon vašich médií ve službách a sítích Google a v dalších marketingových kanálech. Vyhledejte účet služby Moje firma na Googlu a jednoduchým způsobem aktivujte reklamy na místní firmy Chcete-li pomocí rozšíření o lokality vytvářet reklamy na místní firmy, musíte nejprve propojit svůj účet služby Moje firma na Googlu s účtem Google Ads. Díky tomu si budou moci spotřebitelé zobrazit příslušné informace z vašich firemních zápisů, např. adresu, telefonní číslo, otevírací dobu a další údaje. Rádi bychom zjednodušili vyhledání správného účtu služby Moje firma na Googlu, který chcete propojit. Proto představujeme nástroj, který na základě signálů, jako je geografické pokrytí a doména webových stránek, automaticky ukáže odpovídající účty. Vyberte účet služby Moje firma na Googlu s největším počtem ověřených míst nebo účet s místy, která nejlépe odpovídají vašim obchodním cílům a cílům vaší kampaně. Jakmile majitel účtu vaši žádost schválí, můžete začít přidávat rozšíření o lokality do svých obsahových reklam, reklam ve vyhledávání a reklam na YouTube. Představujeme měření návštěv prodejny v Google Analytics Když investujete do marketingových řešení, jako je služba Google Ads, je důležité rozumět jejich dopadu na vaše podnikání, abyste mohli informovaněji rozhodovat o rozpočtech, kreativách, strategiích nabídek a dalších aspektech. Návštěvy prodejen jsme v Google Ads zavedli před třemi roky, abychom inzerentům pomohli zjistit, jak se jejich kampaně odrážejí na návštěvnosti v kamenných prodejnách. Od té doby jsme zaznamenali přes 10 miliard návštěv míst, jako jsou maloobchody, půjčovny aut, restaurace a další. Návštěvy prodejen v Google Ads se dlouho zaměřovaly na propojování návštěv a zobrazení a kliknutí na reklamu. Nyní představujeme návštěvy prodejen v Google Analytics, abyste mohli měřit offline výsledky i z dalších marketingových aktivit, které přivádějí zákazníky na vaše stránky a do vašeho obchodu. Pokud o tuto beta verzi máte zájem, obraťte se na svého zástupce účtu. Návštěvy prodejen v Google Ads a Google Analytics jsou odhady založené na údajích od uživatelů, kteří si zapnuli historii polohy. Inzerentům jsou v přehledech poskytována pouze agregovaná a anonymizovaná data a nemohou dovozením propojit návštěvu prodejny s konkrétní návštěvou webu, kliknutím na reklamu, viditelným zobrazením nebo s osobou. Při ochraně soukromí jednotlivých uživatelů používá Google doporučené a osvědčené postupy v odvětví. Denny’s používá reklamy na místní firmu k oslovení nové generace hostů Denny’s, globální řetězec restaurací, je názorným příkladem inzerenta, který používá služby společnosti Google zaměřené na místní firmy k tomu, aby oslovil nové strávníky. Zákazníci na mobilu často používají výrazy jako „lívance v okolí“ nebo "nejlepší burgery v okolí“. Denny’s se podělil o to, jak posun od tradičních médií ke službě Google Ads odhalil nové poznatky a pomohl získat další zákazníky:   How Denny's is serving a new generation of diners with digital   „Můžete si být jisti nejen tím, že si spotřebitel přečte to správné sdělení, ale i tím, že se digitální marketing odrazí na reálné návštěvnosti. Nakonec přivede hosta přímo ke stolu.“ - Luis Martinez, Denny's, digitální a mediální marketing a marketing zaměřený na španělsky hovořící oblasti   Těšíme se na to, že vám pomůžeme přispívat ke spokojenosti zákazníků na internetu i ve fyzickém světě.     1. Interní údaje společnosti Google, USA, porovnání období červenec–prosinec 2015 a červenec–prosinec 2017 2. Google/Purchased Digital Diary, How Consumers Solve Their Needs in the Moment, počet uživatelů chytrých telefonů = 1000, počet místních vyhledávajících uživatelů = 634, počet nákupů = 1140, květen 2016.
  Další informace
 34. 34
  Použijte nové statistiky místních konverzí k optimalizaci své místní inzerce
  9. srpna 2018
  88 % lidí, kteří provedou na svém telefonu lokální vyhledávání, do týdne příslušnou prodejnu navštíví1. Rozšiřujeme přehledy rozšíření o lokalitu, aby zahrnovaly nejen akce u samotného rozšíření, ale i ty, ke kterým dojde po kliknutí na reklamu na stránce s místem. Inzerenti tak budou moci lépe pochopit činnosti probíhající mezi online inzercí a místními akcemi, i když nesplňují podmínky pro přístup ke konverzím z návštěv prodejny. Nové metriky zahrnují: kliknutí na možnost volání, zjištění trasy, návštěvy webu, objednávky (podle odvětví), zobrazení nabídky (podle odvětví), jiné interakce. Jak nové místní konverzní akce používat Metriky se začnou vykazovat poté, co svůj účet služby Moje firma na Googlu propojíte s účtem Google Ads. Tyto metriky ukazují, jak online akce pomáhají zvyšovat počet interakcí s fyzickými pobočkami vaší firmy (např. zjištění trasy nebo zavolání do vaší firmy přes Mapy Google po kliknutí na vaši reklamu).  Tyto nové konverzní akce budou uvedeny ve sloupci Všechny konverze. Nebudou zahrnuty ve strategiích chytrých nabídek, jako je Cílová CPA nebo Maximalizovat konverze, které spoléhají na sloupec Konverze.  Tyto nové konverzní metriky můžete využít k optimalizaci své místní inzerce několika způsoby.  Řekněme, že máte kampaně, ve kterých vaše reklamy zahrnují místní informace o umístění vašich prodejen poblíž. Nebo třeba máte text reklamy věnovaný místním nabídkám a promoakcím v dané prodejně. Pomocí těchto statistik můžete měřit dopad vašich reklam na místní výsledky a odpovídajícím způsobem propagaci optimalizovat. Další informace V přehledech uvádíme pouze souhrnná a anonymizovaná data a při ochraně soukromí jednotlivých uživatelů používáme osvědčené postupy z našeho odvětví.  Použití přehledu podle prodejen Spolu s novými metrikami byl spuštěn i přehled podle prodejen. Přehled podle prodejen vám umožňuje se podívat na anonymizované a souhrnné návštěvy prodejen a místní akce podle umístění prodejny. Řekněme například, že máte tři prodejny s oblečením: v Praze, Brně a Ostravě. Všimnete si, že prodejny v Praze a Brně zaznamenávají více místních akcí a návštěv než prodejna v Ostravě. To vám může pomoci rozhodnout, jak mezi prodejny rozdělit svůj offline rozpočet, a také pomoci při tvorbě místních strategií v Google Ads. Můžete například v Ostravě nabízet více online promoakcí, abyste zvýšili objem prodeje. Další informace 1. Think with Google  
  Další informace
 35. 35
  Přímo k věci – pomocí responzivních reklam ve vyhledávání
  9. srpna 2018
  Minulý měsíc byla na konferenci Google Marketing Live řeč o tom, jak responzivní reklamy ve vyhledávání využívají strojové učení Google, aby vám pomohly zobrazit tu nejlepší možnou reklamu na jakýkoli vyhledávací dotaz. Od září budou responzivní reklamy ve vyhledávání k dispozici více inzerentům v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině. Další jazyky budou brzy následovat. Jednou z výhod responzivních reklam ve vyhledávání je, že vám poskytují více prostoru k předání vašeho sdělení. Ačkoli pracujeme na vylepšení responzivních reklam ve vyhledávání napříč jazyky, je důležité, abychom tuto stejnou výhodu nabídli i u vašich existujících textových reklam. Proto budete od konce srpna moci do svých textových reklam přidat třetí nadpis a druhý popis. Vaše popisy navíc mohou mít až 90 znaků. Pro začátek zkuste do svých stávajících textových reklam přidat třetí nadpis a druhý popis. Pokud jste například obchodník, který ve dvou nadpisech zobrazuje název své značky a oficiální web, můžete přidat třetí nadpis s podrobnostmi o dopravě nebo speciálních nabídkách. Další informace o psaní účinných textových reklam naleznete zde.
  Další informace
 36. 36
  Vystavte své produkty z obchodu v obsahové reklamě formou místních katalogových reklam
  8. srpna 2015
  Nyní můžete dynamické obsahové reklamy vytvářet pomocí zdrojů místního inventáře a místních katalogových reklam. U místních katalogových reklam vytvoříte hlavní obrázek a vyberete produkty, které chcete propagovat. Údaje o produktech a jejich obrázky budou převzaty ze zdroje produktů a služba z nich vytvoří dynamické obsahové reklamy zobrazované na stránkách různých webů, blogů a v aplikacích. Tyto reklamy zahrnují katalogové ceny a zásoby produktů. Řekněme například, že určitý obchod se sportovním vybavením má pobočku na Havaji a v Coloradu. V každém obchodě je zboží vhodné pro dané místo – na Havaji surfová prkna a v Coloradu snowboardy. Dynamické obsahové reklamy inzerenta nyní mohou obsahovat relevantní produkty, protože místní katalogové reklamy čerpají z údajů o inventáři v daném obchodě.
  Další informace
 37. 37
  Staňte se experty na kreativní strategii kampaní na aplikace
  7. srpna 2018
  Kampaně na aplikace využívají reklamní podklady k navrhování široké škály relevantních reklam na propagaci vaší mobilní aplikace. Abychom vám pomohli vytvořit efektivní reklamní podklady pro kampaň, spustili jsme nový kurz s názvem Reklamní podklady pro kampaně na aplikace jako součást našeho rozvíjejícího sevzdělávacího programu pro reklamy na aplikace. V tomto nejnovějším kurzu naleznete krátká a zábavná výuková videa a interaktivní aktivity. Ty vám pomohou se seznámit s tím, jak kampaně na aplikace využívají reklamní podklady, jaké typy těchto podkladů je nejlepší kampani dodat a jak používat přehledy podkladů, abyste získali cenné statistiky o jejich výkonu. Zaregistrujte se do kurzu získejte certifikát ještě dnes!
  Další informace
 38. 38
  Nové bezpečnostní ochrany pro váš účet Google Ads
  6. srpna 2018
  Když používáte službu Google Ads, svěřujete nám citlivé údaje. Proto je velmi důležité zajistit, aby byly v bezpečí a nemohlo dojít k jejich úniku. Zavádíme nyní změny, se kterými budete mít zabezpečení svých informací pod kontrolou a budete lépe chráněni. Přidejte volitelnou úroveň zabezpečení Dvoufázové ověřování vyžaduje, aby se uživatelé Google Ads přihlašovali do svého účtu heslem a ještě dalším způsobem, například pomocí kódu z textové zprávy nebo bezpečnostního klíče. Tato přidaná úroveň zabezpečení pomáhá udržovat bezpečnost milionů uživatelů při používání produktů Google. V nadcházejících týdnech tuto ochranu zlepšíme tím, že budete mít možnost požadovat dvoufaktorové ověřování pro všechny uživatele vašeho účtu Google Ads. Udržujte svůj účet v bezpečí pomocí dvoufázového ověřování Chcete-li provést změny v nastavení přístupu, klikněte v pravém horním rohu účtu Google Ads na ikonu klíče . Pokud k účtu přistupujete prostřednictvím rozhraní AdWords API nebo Google Ads API, nezapomeňte také provést změny nastavení přístupu API. Omezte přístup na známé domény Během několika týdnů budete moci také omezit pozvánky k přístupu do účtu na základě e‑mailové domény. To znamená, že k přístupu do vašeho účtu Google Ads mohou být pozváni pouze uživatelé s e‑maily registrovanými v konkrétní doméně, například examplepetstore.com. Proveďte další kroky k zabezpečení účtu Bezpečí vašich informací vyžaduje, abyste bezpečnostní ochranu udržovali stále aktuální. Když použijete tato doporučení na svůj účet Google, pomůžete tím udržet bezpečnost svých dat o reklamách. Abyste měli jistotu, že budete dostávat důležité zprávy, nezapomeňte kontrolovat, aby byly e‑mailové adresy ve vašem účtu Google Ads stále aktuální. Autor: Anthony Chavez, ředitel produktového managementu
  Další informace
 39. 39
  Vykreslení dat časového porovnání v editoru přehledů
  3. srpna 2018
  Od uživatelů editoru přehledů často slýcháme, jak důležité pro ně je mít možnost vykreslit výkon pro dvě různá časová období. Proto rádi oznamujeme, že grafy v editoru přehledů nyní podporují porovnání časových období. To vám umožní snadno vizualizovat výkon, který vás zajímá, například jak si stojí počty kliknutí v tomto týdnu ve srovnání s minulým týdnem. V přizpůsobených přehledech v editoru budete moci vizuálně porovnat týden s jiným týdnem, měsíc s jiným měsícem nebo jakékoli jiné období.
  Další informace
 40. 40
  Optimalizujte účet pomocí skóre optimalizace
  2. srpna 2018
  Skóre optimalizace, které najdete na stránce Doporučení, názorně uvádí, jaký optimalizační potenciál váš účet má. Skóre může nabývat hodnot od 0 do 100 %, přičemž 100 % znamená, že váš účet plně využívá svůj potenciál. Při posuzování, zda jsou vaše kampaně plně optimalizovány, zkoumáme jejich různé základní aspekty. Když zjistíme, že je co zlepšovat, navrhneme následně doporučené akce. Pokud může mít určité doporučení větší dopad na výkon, je mu přisouzena větší váha v celkovém skóre. Skóre optimalizace zahrnuje několik aspektů vašich kampaní, mezi které například patří: nabídky a rozpočty, reklamy a rozšíření, klíčová slova a cílení, opravy. Skóre optimalizace se počítá v reálném čase a zohledňuje například tyto proměnné: statistiky, nastavení a stav vašeho účtu a kampaní, relevantní dopad dostupných doporučení, historie nedávných doporučení, trendy v ekosystému reklam. Jak doporučení využít ke zlepšení skóre Pravidelně kontrolujte skóre optimalizace a vylepšujte svůj účet prováděním doporučení, která naplňují vaše obchodní cíle. Příklad: Mango, mezinárodní maloobchodní prodejce, přijal doporučení ohledně chytrých nabídek a dosáhl o 59 % více konverzí a o 22 % vyšší návratnosti investic do reklamy (ROAS). Koch Ford, velký kanadský prodejce automobilů, přijal doporučení ohledně nabízení cen tCPA a dosáhl o 77 % více konverzí při současném snížení CPA o 34 %. Poznámka: Skóre optimalizace se zobrazuje pouze pro aktivní kampaně ve vyhledávání. V AdWords Express tato funkce podporována není. Skóre optimalizace nemá dopad na skóre kvality ani na výpočet hodnocení reklamy. Autor příspěvku: Blake Reese, vedoucí produktový manažer, optimalizace
  Další informace
 41. 41
  Začněte používat značkování všech stránek webu a žádná konverze už vám neunikne
  2. srpna 2018
  Být dnes manažerem pro digitální marketing je velmi vzrušující. Příležitostí k oslovení zákazníků je více a jsou různorodější než kdy dříve. Člověk před televizní obrazovkou, kde právě běží o přestávce reklamy, může být spíše více vystaven reklamě na mobilu, po kterém automaticky při reklamách sáhnul. Obdobně na autobusové zastávce může být někdo více vystaven reklamě na stránce s jízdními řády než reklamě ve vitríně nad lavičkou. Široké možnosti přístupu k digitálním reklamám na druhou stranu komplikují měření. Měření konverzí je tak stále komplexnější a metody značkování se musí tomuto vývoji přizpůsobit. Nejlepší způsob měření online konverzí je používat nástroje, které nastaví cookies ve stejné doméně jako vaše stránky (tzv. cookies první strany). Značky pro tyto nástroje by měly být umístěny po celém webu, na každé stránce, aby bylo možné efektivně měřit a optimalizovat investice do digitálního marketingu. Je také doporučeno používat dynamickou knihovnu, jako je gtag.js (známá také jako globální značka webu), která zajistí flexibilitu, když se vyvíjí vaše potřeby i celý obor. Měřicí mechanismy první strany vám umožní zjistit, který marketing a která prostředí fungují na vašich stránkách nejlépe. Je důležité používat řešení pro značkování všech stránek webu, která umí nastavit cookies první strany pro měření konverzí po celém webu. Tento typ značkování lze realizovat pomocí globální značky webu (v případě služeb Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager a Google Analytics) nebo pomocí nějakého nástroje, například Správce značek Google (pro všechny značky Googlu i značky dalších stran). Možnosti značkování Google Google nabízí dvě řešení pro značkování konverzí: globální značku webu nebo Správce značek Google. U obou postačí jedna implementace, po které budou fungovat ve různých inzertních a analytických službách Google: Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager a Google Analytics. Implementace každého z těchto řešení se mírně liší, obě však nabízejí jednoduchý a konzistentní způsob měření. Aktualizace by webmasterovi měla zabrat necelý den. Až bude globální značka webu nebo značka Propojovače konverzí ve Správci značek Google umístěna na všech stránkách, nastaví ve vaší doméně nové cookies první strany, abyste mohli měřit akce, které vás zajímají, a zjišťovat, která kliknutí vyústí v konverze. Můžete mít různé důvody pro výběr jednoho z obou možných způsobů značkování: Chcete-li získat přehled o konverzích z placených médií co nejjednodušším způsobem, použijte globální značku webu. Funguje ve službách Google AdsGoogle Analyticsv inzertních službách Google Marketing Platform. Správce značek Google nabízí komplexnější nástroj pro správu značek konverzí prostřednictvím webového rozhraní. Pracuje se všemi značkami Googlu i značkami dalších stran. Pokud již Správce značek používáte, nemusíte na svých stránkách provádět žádné změny – stačí, když v rozhraní Správce značek přidáte značku Propojovače konverzí a nastavíte ji tak, aby se spouštěla na všech stránkách. Může nastat i situace, kdy jste na svém webu už implementovali předchozí verzi značky Google Analytics a na nasazení jednoho ze dvou řešení pro značkování všech stránek webu potřebujete delší čas. V takovém případě můžete propojit své účty Google Ads a Google Analytics, abyste zajistili měření konverzí pomocí cookies první strany. Toto řešení ale funguje pouze při měření konverzí v Google Ads, ne se značkami Floodlight. Interpretace dat Po přidání značek bude dalším krokem interpretace a ověření dat. Porovnejte konverze v přehledech s uskutečněnými prodeji. Vaše vlastní čísla z účetnictví jsou tím nejlepším zdrojem pravdivých informací o vašich obchodech. Pokud se online a offline údaje výrazně rozcházejí, zkontrolujte, zda jste značky nastavili správně. Určitou omezenou míru nesrovnalostí lze nicméně očekávat z důvodu rozdílů v metodách a technologiích počítání. Zjistěte, jak dlouho trvá průměrnému zákazníkovi, než uskuteční konverzi. Metrika Dny do konverze ve službě Google Ads je jedním ze způsobů, jak zjistit, jak dlouho se lidé zabývají zjišťováním informací, než nákup uskuteční. Čím delší je prodleva mezi kliknutím a konverzí, tím pravděpodobnější je, že tato konverze nebude do přehledů ve službě Google Ads zahrnuta. Aktualizujte odpovídajícím způsobem své cíle v oblasti výkonu. Pokud své značky aktualizovat nemůžete, může dojít k tomu, že se v druhé polovině letošního roku začnou ve vašem účtu objevovat modelované konverze. Nedojde-li k aktualizaci značkování, začnou služby Google Ads a Search Ads 360 modelovat konverze po prokliku, k nimž dochází na stejném zařízení. Díky tomu budete mít i nadále určitou představu o celkovém výkonu. Přesné měření (zejména pro detailnější oblasti účtu, jako jsou klíčová slova) ale bude vyžadovat aktualizaci značek. Doporučujeme, abyste značkování aktualizovali co nejdříve a měli stále k dispozici kvalitní statistiky. Přesnost měření, která používají cookies třetích stran, se bude postupně snižovat a následkem toho můžete zaznamenat pokles celkového počtu konverzí, míry konverze a hodnot konverzí. To neznamená, že skutečně dochází k poklesu objemu konverzí – znamená to jen to, že konverze pro vás přestávají být viditelné. Čím rychleji budete jednat, tím lepší přehledy budete mít. Závěr Značky první strany na všechny stránky webu jsou klíčovým prvkem při sledování online výkonu. Měli byste si na tento typ značení udělat čas a považovat jej za prioritu. Čím déle budete váhat, tím spíše vám může uniknout nějaký důležitý statistický ukazatel. Až budete tyto aktualizace implementovat, ujistěte se, že uživatelům poskytujete jasné a úplné informace o shromažďovaných datech. A pokud to zákon vyžaduje, získejte jejich souhlas. Pokud máte nějaké otázky, obraťte se na tým pověřený správou vašeho účtu nebo nás kontaktujte. Autor: Russell Ketchum, produktový manažer skupiny, Google Analytics
  Další informace
 42. 42
  Využijte nové funkce v AdWords Editoru 12.4
  24. července 2018
  Počátkem tohoto měsíce jsme vydali AdWords Editor 12.4. V této verzi Editor podporuje více strategií cenových nabídek, responzivní obsahové reklamy, chytré obsahové kampaně a další funkce. Přečtěte si další informacestáhněte si novou verzi Editoru.
  Další informace
 43. 43
  Aktualizace Chytrých nabídek AdWords
  23. července 2018
  Chytré nabídky AdWords pomáhají maximalizovat výkon tím, že pro každou individuální aukci nastavují optimální cenovou nabídku. Vydali jsme několik nových aktualizací, abych Chytré nabídky AdWords byly jednodušší, intuitivnější a transparentnější.   Chcete-li se zaměřit na konverze, které jsou pro vás nejdůležitější, začněte používat aktualizovanou Cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) Chcete-li získávat větší hodnotu z konverzí nebo dosáhnout větších tržeb při vaší cílové návratnosti investic do reklamy, použijte cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) používá aktualizovaný algoritmus, který při předpovídání hodnot konverzí zohledňuje více faktorů. Pokud mají například vaši zákazníci tendenci provádět nákupy s vysokou hodnotou večer a o víkendech, může cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) pro tyto aukce zvýšit cenové nabídky a současně snížit výdaje v jinou denní dobu. Celkově by se tak mohla zvýšit efektivita. Zvyšujte efektivně počty konverzí U účtů nebo kampaní, které teprve začínají používat Chytré nabídky AdWords, dokáží naše modely nabízení cen optimalizovat výkon během několika dnů. A to i v případě, že není k dispozici dostatek historických údajů o konverzích. Náš aktualizovaný algoritmus automaticky vyváží výkon v rámci celé vaší strategie nabízení cen a pomůže zlepšit i kampaně a reklamní sestavy s nízkým objemem. Pokud například zaznamenáváte více konverzí u uživatelů na remarketingovém seznamu, může cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) přidělit větší rozpočet kampaním s velkým počtem uživatelů v daném remarketingovém seznamu. Další informace o Chytrých nabídkách AdWords Dosáhněte svých cílů snáze Výběr vhodné strategie nabídek kampaně je nyní jednodušší. V novém prostředí Google Ads je nyní k dispozici průvodce postupem automatického nabízení cen. Strategii nabídek zvolte podle metriky, na kterou se chcete zaměřit. Poté vyberte, jak má Google Ads tuto metriku (kliknutí, konverze nebo hodnotu konverze) podporovat.  Díky hromadným úpravám strategií nabídek na kartě Kampaně můžete také jedním krokem jednoduše vybrat a změnit strategii nabídek u více kampaní. Díky novým metrikám prodlevy konverze můžete zjistit, kdy kontrolovat výkon Chcete-li získat přesnější informace o výkonu vaší strategie nabídek, dívejte se pouze na období s úplnými údaji o konverzích. Pomocí nové metriky prodlevy konverze v přehledu strategie nabídek můžete zjistit, jak dlouhá je prodleva mezi okamžikem, kdy vaši zákazníci kliknou, a okamžikem, kdy dojde ke konverzi. Po uplynutí této doby můžete zkontrolovat své údaje. Další informace o prodlevě konverze
  Další informace
 44. 44
  Vytvoření vyhrazených testovacích a kontrolních skupin uživatelů s experimenty založenými na cookies
  19. července 2018
  Experimenty kampaní ve výchozím nastavení přiřazují uživatele do testovací nebo do kontrolní skupiny pokaždé, když uživatel zadá vyhledávání (rozdělení podle vyhledávání).  To znamená, že pokud někdo provede tři vyhledávání, mohou dvě z nich skončit v testovací skupině a třetí v kontrolní skupině.  Pomocí nového rozdělení podle cookies můžete nyní přiřazovat uživatele provádějící vyhledávání do vyhrazených testovacích a kontrolních skupin. To znamená, že pokud je někdo přiřazen do testovací skupiny a provádí tři vyhledávání, všechna tato vyhledávání budou zařazena do testovací skupiny a podle toho s nimi bude zacházeno.    Je na vás, jakou možnost rozdělení se rozhodnete použít. Je důležité, abyste rozuměli dostupným možnostem a mohli zvolit tu, která nejlépe odpovídá cílům vašeho testování.    Rozdělení podle cookies může být lepší volbou v následujících případech: chcete testovat specifická publika, chcete nastavit test vstupní stránky, který běží podobně jako ostatní testovací nástroje optimalizace konverzního poměru.   Rozdělení podle vyhledávání může být lepší volbou v následujících případech: chcete zachovat konzistenci s předchozími testy, které byly s rozdělením založeným na vyhledávání, máte kampaně malého objemu.   Představte si, že chcete otestovat dopad stránek s technologií Accelerated Mobile Pages (AMP). Stránky využívající tuto technologii se často načtou do jedné sekundy. Pokud nastavíte tento experiment s rozdělením založeným na vyhledávání, daný uživatel se může setkat jak se stránkami AMP, tak i se stránkami, které AMP nevyužívají. Přiřazení do testovací nebo kontrolní skupiny proběhne totiž vždy znovu pro každé provedené vyhledávání. Když zapnete rozdělení podle cookies, bude u každého uživatele zachován konzistentní uživatelský dojem. Uživatel bude jednou přiřazen do testovací nebo kontrolní skupiny experimentu a toto přiřazení pak zůstává platné pro všechna jeho vyhledávání. Další informace o experimentech naleznete zde
  Další informace
 45. 45
  Nové možnosti parametrů vstupní stránky dostupné v Google Ads
  18. července 2018
  Abychom vám usnadnili zadávání parametrů vstupní stránky, zavedli jsme dvě změny. Nově je v Google Ads dostupná přípona cílové URL a počet vlastních parametrů se zvýšil ze 3 na 8. S těmito změnami máte více možností, jak určit parametry vstupní stránky, což může být užitečné zvláště pro účty, které používají systémy měření od třetích stran. Díky těmto novinkám teď Google Ads podporuje všechny funkce, které jsou potřeba k migraci účtů na paralelní měření. Migraci je nutné provést do 30. října. Pokud jste tak dosud neučinili, doporučujeme účty na paralelní měření převést a využívat tak co nejdříve všech jeho výhod. Upozornění: Musíte mít AdWords Editor verze 12.4 nebo novější. Použití starší verze by mohlo způsobit smazání některých předchozích URL a změn v paralelním měření. Zjistěte, jakou verzi AdWords Editoru používáte. Abychom zajistili, že se vaše změny v paralelním měření nesmažou, mohou být některé úpravy provedené v předchozím prostředí AdWords zamítnuty (včetně změn kampaní, reklamních sestav, klíčových slov, reklam a rozšíření). Chcete-li tyto úpravy dokončit, přejděte do nového prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí AdWords používáte.
  Další informace
 46. 46
  Použití přehledu Vstupní stránky s dynamickými reklamami ve vyhledávání
  18. července 2018
  Přehled Vstupní stránky v Google Ads zobrazuje výkon vstupních stránek tradičních kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti. V tomto přehledu nyní najdete i vstupní stránky kampaní s dynamickými reklamami ve vyhledávání (DSA).  Pomocí těchto statistik můžete vstupní stránky hodnotit a optimalizovat. Řekněme například, že ve svém účtu nabízíte sportovní vybavení a vaše vstupní stránka věnovaná fotbalovým míčům podává dobrý výkon. Podle uvedených statistik byste mohli vytvořit skupinu cílení zaměřenou pouze na tuto vstupní stránku. Text reklamy pak můžete této vstupní stránce lépe přizpůsobit a zvýšit návštěvnost. Další informace o kartě vstupních stránek najdete zde
  Další informace
 47. 47
  Vylepšení klíčových slov pomocí karty statistik Nová slova
  17. července 2018
  Zobrazování vašich reklam mohou spouštět nové hledané výrazy, aniž byste jakkoli měnili klíčová slova. Tyto nové hledané výrazy mohou představovat příležitosti k vytvoření nových klíčových slov. Dříve museli inzerenti tyto hledané výrazy najít manuálně v přehledu vyhledávacích dotazů. Statistika Nová slova to nyní dokáže za vás. Odhaluje nové hledané výrazy a upozorní vás, abyste na ně mohli včas reagovat.  Řekněme, že zobrazujete reklamy společnosti prodávající obuv. Na kartě statistik si všimnete, že zobrazování vaší reklamy spouští nový hledaný výraz – kecky. Zjistíte, že hledání obsahující výraz „kecky“ vedou k vyšším konverzním poměrům. Poté se můžete rozhodnout přidat nová klíčová slova související s hledaným výrazem „kecky“.  Můžete také použít Plánovač klíčových slov a najít pomocí něj další hodnotné hledané výrazy, které obsahují spojení „kecky“. Pomocí této statistiky můžete také hledat nové hledané výrazy, které nejsou relevantní nebo dostatečně úspěšné. Tato karta statistik vám pomůže určit výraz, jako je například „obutí na zimu“, který můžete použít k vytvoření vylučujícího klíčového slova.      Kromě statistiky Nová slova pravidelně kontrolujte také přehled vyhledávacích dotazů, abyste si vytvořili ucelenější přehled o hledaných výrazech souvisejících s vašimi reklamami.  V centru nápovědy naleznete podrobnosti o této a dalších kartách statistik na kartě Souhrn ve vašem účtu. 
  Další informace
 48. 48
  Pohotová reakce na změny v kampaních pomocí statistiky Posun u reklamní sestavy
  16. července 2018
  Výkon kampaní mohou ovlivnit náhlé změny výdajů mezi reklamními sestavami. Určování reklamních skupin, u kterých došlo k výrazným změnám návštěvnosti, bylo doposud třeba do velké míry provádět ručně. Bylo nutné kliknout na kampaň, vybrat metriku nákladů a prohlédnout různá období. Nová statistika Posun u reklamní sestavy vás na změny v reklamních sestavách upozorní automaticky. Na této stránce můžete hodnotit dopad těchto změn na výkon a provádět nezbytné úpravy.  Řekněme například, že reklamní sestava 1 historicky vykazuje prodeje s nižší marží než reklamní sestavy 2 nebo 3 a že si v poslední době ukrajuje stále větší podíl rozpočtu kampaně. V takové situaci může být vhodné reklamní sestavu 1 oddělit do samostatné kampaně a pro reklamní sestavy s vyšší marží vytvořit samostatný rozpočet.  Jinak se může stát, že vám klesnou celkové prodejní marže. V centru nápovědy naleznete podrobnosti o dalších kartách se statistikami nacházející se v sekci Přehled ve vašem účtu AdWords. 
  Další informace
 49. 49
  Ušetřete čas při vytváření přehledů. Používejte nový doplněk Google Ads v Tabulkách Google.
  13. července 2018
  Doplněk Google Ads vám v Tabulkách Google ušetří čas při vytváření přehledů. Představte si, že jste inzerent a potřebujete stáhnout údaje z Google Ads ve formátu CSV a spojit je s vašimi vlastními údaji, abyste mohli sestavit přehled. K tomu je nutné data často stahovat a aktualizovat, což je časově náročná a monotónní práce s velkým rizikem chyby.  Doplněk Google Ads vám proces usnadní a urychlí. Stačí totiž, když vytvoříte jen jeden přehled. Údaje v něm pak můžete několika kliknutími aktualizovat přímo v Tabulkách a změny se poté automaticky použijí i v propojených přehledech.   Ušetří vám to spoustu únavného stahování, kopírování a vkládání dat do tabulek, které byste museli den co den nebo každý týden podstupovat. A Tabulky Google mají ještě tu výhodu, že jsou všechny údaje ihned k dispozici, takže je můžete snadno sdílet s ostatními a společně si je prohlížet nebo s nimi pracovat. Mohli byste například vytvářet denní přehledy s údaji o tom, jak se vám daří plnit rozpočet.  Na obrázku níže najdete příklad údajů, které můžete pomocí doplňku Google Ads do Tabulek Google přenést.      Můžete pak na samostatném listu použít funkci svyhledat a tyto údaje spojit s vašimi vlastními údaji o plnění rozpočtu.   Vše můžete ještě zpřehlednit pomocí funkce sumif (nebo dotazů) a podmíněného formátování, aby přehledy pro klienty či vedení firmy byly srozumitelné na první pohled (viz obrázek níže).      Pomocí doplňku Google Ads, funkce sumif a dotazů můžete vytváření přehledů do určité míry i automatizovat. Například:  Grafy s porovnáním období. Doplněk lze použít na různých listech jednoho souboru. Řekněme, že chcete analyzovat údaje ze dvou různých období.  Doplněk můžete přidat na dva různé listy, z nichž každý bude představovat jedno období, a výslednou analýzu si nechat zobrazit na třetím listu, abyste ji měli přehledně k dispozici.  Souhrnné přehledy. Pomocí funkce importrange lze posbírat údaje ze všech přehledů a pak vytvořit souhrnný přehled s dílčími výsledky.  Díky doplňku můžete do svých přehledů také zakomponovat pokročilé funkce Tabulek.  Doplněk Open Solver lze například použít k výpočtu rozpočtu pomocí údajů o podílu zobrazení a výkonu.
  Další informace
 50. 50
  Rychlost je důležitá součást uživatelského dojmu
  11. července 2018
  Dosažení lepších výsledků internetových reklam dnes vyžaduje více než jen správná klíčová slova a správné nabídky. Musíte také poskytnout příjemné a dobře použitelné prostředí, jaké zákazníci od značek očekávají. Na včerejší konferenci Google Marketing Live jsme představili inovace v oblasti inzerce využívající technologie strojového učení Google, které vám pomohou právě toho docílit. I ty nejlepší reklamy však mohou mít potíže s dosažením výsledků, pokud odkazují na pomalu se načítající vstupní stránky, zejména v případě mobilních zařízení. V případě maloobchodu lze doložit, že kvůli zpoždění načítání o jednu sekundu může dojít k poklesu konverzí až o 20 %.¹ Proto vám chceme umožnit snadněji diagnostikovat a zlepšit rychlost mobilního webu. Zjistěte, zda vás stránky pro mobily nedrží zpátky Pamatujte na to, že v dnešní době více než polovina veškeré webové návštěvnosti pochází z mobilních zařízení. Přesto se průměrná mobilní webová stránka načítá 15 sekund!² Pro mnoho inzerentů to znamená nevyužitou příležitost, uvážíme-li, že více než polovina uživatelů opustí stránku mobilního webu, která se načítá déle než tři sekundy.3 Jak si v tomto ohledu stojí vaše firma? Abychom vám ukázali, jak rychlost načítání vstupní stránky ovlivňuje výkon vašich reklam, přinášíme nové hodnocení skóre rychlosti na mobilním zařízení. Má desetistupňovou škálu, kdy 1 znamená velmi pomalé a 10 velmi rychlé. Skóre rychlosti na mobilním zařízení vám na první pohled sdělí, které stránky přináší uživatelský dojem s rychlým fungováním na mobilu a kterým stránkám byste naopak měli v tomto ohledu věnovat pozornost.   Skóre rychlosti na mobilním zařízení vidíte ve službě Google Ads na stránce Vstupní stránky   Skóre rychlosti na mobilním zařízení bere v úvahu různé faktory, mj. vztah mezi rychlostí stránky a potenciálním konverzním poměrem. V současnosti ho začínáme u inzerentů zavádět globálně. Zlepšete uživatelský dojem na mobilu díky stránkám AMP Když teď víte, co vás drží zpět, jak to zlepšit? Technologie AMP (Accelerated Mobile Pages) přináší rychlejší, snadnější a zajímavější procházení stránek z mobilního zařízení. Abychom byli konkrétní, tak se stránky AMP obvykle načítají o 85 % rychleji než standardní stránky pro mobily.⁴ Jsou tak rychlé, že to vypadá, že se načítají okamžitě. Jakmile máte stránky urychlené, můžete směrovat prokliky reklamy ve vyhledávání na tyto stránky AMP a vaši zákazníci budou mít rychlý a komfortní uživatelský dojem na mobilu, jaký očekávají. Značky jako Greenweez, přední francouzský obchodní řetězec s organickými potravinami, využívají stránky AMP ke zlepšení rychlosti načítání vstupních stránek mobilního webu a tím i jejich výkonu. Společnost Greenweez zlepšila rychlost načítání svých mobilních stránek pětkrát, což mělo za výsledek 80% nárůst konverzí na mobilních zařízeních! Vypracujte obchodní zdůvodnění pro zvýšení rychlosti mobilního webu Pokud zákazník získá negativní zkušenost s vaším webem na mobilním zařízení, je méně pravděpodobné, že u vás někdy v budoucnu nakoupí. Pokud tedy chcete zůstat na špici, musí být rychlost v rámci vaší organizace prioritou. Abychom vám s tím pomohli, vytvořili jsme dva volně dostupné nástroje: Přehled rychlostí, který vám ukáže, jak si rychlost vašeho webu pro mobily stojí ve srovnání s obdobnými firmami, a Kalkulačku dopadu, díky níž budete mít možnost odhadnout potenciální tržby, o které přicházíte kvůli pomalému mobilnímu webu. Další informace o těchto nástrojích a doporučené postupy na zrychlení mobilního webu naleznete na stránkách Think with Google. Autor: Jon Diorio, produktový manažer skupiny, Google Ads 1. Google/SOASTA, „The State of Online Retail Performance“, duben 2017. 2. Google Research, Webpagetest.org, vzorek 11 milionů globálních domén mobilního webu při použití připojení 4G za celosvětově reprezentativních podmínek, leden 2018. 3. Google Data, Agregovaná anonymní data služby Google Analytics ze vzorku stránek mobilního webu dostupných pro sdílení dat, n = 3700, Global, březen 2016 4. Google Data, Global, duben 2017
  Další informace
 51. 51
  Každý inzerent může využívat strojové učení
  10. července 2018
  To, jak lidé dělají a vyřizují různé věci, počínaje hledáním nejbližší kavárny a konče tříděním rodinných fotek, se neustále mění. Letos už jsme probírali, jak nám může strojové učení pomoci zkvalitnit služby pro spotřebitele a jak může komukoli usnadnit každodenní práci. Za pouhou hodinu se dozvíte, jak pomocí strojového učení, které začínáme velmi intenzivně využívat u reklam, pomáháme marketingovým manažerům otevírat nové příležitosti pro jejich firmy. Povíme si, jak tato technologie spolupracuje s našimi službami a proč je zásadním předpokladem k tomu, abychom spotřebitelům poskytli praktické a jednoduché prostředí. Sledujte živě dnes od 18:00 SELČ. Přímo k věci – pomocí responzivních reklam ve vyhledávání Dnešní spotřebitelé jsou zvídavější, náročnější a méně trpěliví než dřív a chtějí všechno vyřídit rychleji, protože jsou zvyklí na mobilní svět. Proto musí být vaše reklamy užitečné a personalizované. To není nic snadného, zvlášť když inzerujete ve velkém. Proto zavádíme responzivní reklamy ve vyhledávání. Responzivní reklamy ve vyhledávání spojují vaši tvořivost s výkonnou technologií strojového učení Google, aby vaše reklamy byly trefné a přínosné. Stačí zformulovat maximálně 15 nadpisů a 4 popisné řádky reklamy a o zbytek se už postará Google. Vyzkouší různé kombinace a zjistí, které reklamy mají při konkrétních vyhledávacích dotazech nejlepší výkon. Proto se lidem, kteří hledají to samé, mohou podle kontextu zobrazit různé reklamy. Tato optimalizace spolehlivě funguje: inzerenti, kteří pomocí strojového učení Google vyzkoušeli víc kreativ, získali až o 15 % víc kliknutí.1 Responzivní reklamy ve vyhledávání budou inzerentům zpřístupněny během několika příštích měsíců. Nestřílejte od boku a maximalizujte výkon na YouTube Každý den zhlédnou lidé na YouTube přes 1 miliardu hodin videí. Stále častěji tam hledají inspiraci a informace ke svým velkým i malým nákupům. Například skoro polovina zájemců o koupi auta uvádí, že před koupí hledají informace na YouTube.2 A skoro polovina mileniálů tam hledá kuchařské tipy, než nakoupí suroviny.3 Proto se vaše videoreklamy musí zobrazovat ve správnou chvíli správnému publiku. Strojové učení nám pomáhá, aby sledovanost na YouTube přinášela výsledky. Dosud jsme vám nabízeli optimalizaci kampaní z hlediska zhlédnutí a zobrazení. Ještě letos poskytneme nástroj Maximalizace přínosu pro značku, umožňující zasáhnout lidi, kteří po zhlédnutí videoreklamy s největší pravděpodobností zahrnou vaši značku do svých úvah. Tato nová strategie označovaná jako Chytré nabídky také využívá strojové učení. Automatickými úpravami nabídek během aukce maximalizuje účinek vašich videoreklam na vnímání vaší značky zákazníkem na jeho cestě k nákupu. Maximalizace přínosu pro značku je teď k dispozici ve verzi beta a všem inzerentům bude zpřístupněna ještě v letošním roce. Dostaňte lidi do své provozovny pomocí místních kampaní Lidi stále většinu nákupů uskuteční v kamenných obchodech, i když hledat třeba začali na YouTube nebo na Googlu. Počet mobilních vyhledávání typu „v okolí“ se za poslední dva roky víc než ztrojnásobil4 a skoro 80 % nakupujících, kteří něco potřebují hned, půjde do obchodu.5 Pro spoustu z vás je tedy zásadní dostat lidi přímo do vašich kamenných provozoven, hlavně při zvláštních příležitostech, jako jsou akce v prodejně nebo slevy. Dnes si povíme o místních kampaních, novém typu kampaní, které mají cíleně zvýšit počet návštěv kamenných provozoven. Od vás stačí toto základní – adresa firmy a kreativa reklamy – a Google automaticky zoptimalizuje vaše reklamy na různých webech a v aplikacích tak, aby do vaší provozovny přišlo víc zákazníků. Předvádějte své provozovny v různých službách a sítích Google   Místní kampaně budou inzerentům zpřístupněny během několika příštích měsíců. Získejte maximum ze svých kampaní v Nákupech Google Letos jsme zavedli nový typ kampaní v Nákupech Google, který optimalizuje výkon podle vašich cílů. Jedná se o chytré kampaně v Nákupech Google, které vám pomáhají plnit příjmové cíle, aniž byste museli kampaně spravovat ručně a podávat nabídky pro konkrétní služby nebo klíčová slova. V nejbližších měsících je vylepšíme, aby byly schopné optimalizovat z hlediska několika obchodních cílů. Kromě maximalizace hodnoty konverzí budete moci jako cíle zvolit návštěvy prodejny nebo nové zákazníky. Strojové učení zohlední pravděpodobnost, že určité kliknutí povede k některému z těchto výsledků, a pomůže adekvátně upravit nabídku. Pomocí strojového učení se také optimalizuje, kde se budou vaše reklamy v Nákupech zobrazovat – na Google.cz, ve Vyhledávání obrázků, na YouTube nebo miliónech webů a aplikací na internetu – a které produkty budou vybrané. Zohledňuje se mnoho různých signálů, např. sezónní výkyvy poptávky nebo stanovené ceny. Pomocí chytrých kampaní v Nákupech Google si usnadňují správu reklam a zlepšují výsledky firmy jako GittiGidiyor ze skupiny eBay. Společnost GittiGidiyor zvýšila návratnost svých investic do reklamy o 28 %, prodala o 4 % víc a zároveň ušetřila čas, který by věnovala správě kampaní. Správu kampaní usnadňujeme také zaváděním podpory pro nejvýznamnější platformy elektronického obchodu. Během několika týdnů budete moci nastavovat a spravovat chytré kampaně v Nákupech Google kromě služby Google Ads také přímo z účtu Shopify. Další informace se dozvíte v našem vysílání. Pro marketingové manažery nastává důležitý okamžik a jsme rádi, že můžeme být s vámi při tom. Sledujte dnes od 18:00 SELČ a všechno se dozvíte přímo z konference Google Marketing Live. Novinky sledujte na novém blogu Google Ads. Autor příspěvku: Jerry Dischler, viceprezident produktového managementu   1. Interní údaje společnosti Google 2. Google / Kantar TNS, Auto CB Gear Shift Study, USA, 2017. n=312 osob kupujících nový automobil, kteří zhlédli video online 3. Google/Ipsos, USA, listopad 2017 4. Interní údaje společnosti Google, USA, porovnání období červenec–prosinec 2015 a červenec–prosinec 2017 5. Google/Ipsos, USA, Shopping Tracker, internetový průzkum, n=3 613 obyvatel USA od 13 let s připojením k internetu, kteří v posledních dvou dnech nakupovali, říjen–prosinec 2017
  Další informace
 52. 52
  Používání poznámek ke sdílení podrobností o výkonu účtu s dalšími uživateli z firmy
  9. července 2018
  Komentáře můžete nyní v Google Ads přidávat přímo ke grafům výkonu nebo na panel s poznámkami v účtu Google Ads. Umožňují označit aktuální podrobnosti o účtu a sdílet je s ostatními. To se může hodit v různých situacích.  Pokud provádíte správu účtu společně s dalšími uživateli, můžete pomocí poznámek ostatní svižně upozorňovat na změny (například že jste právě spustili novou reklamní sestavu). Výhodou může být zvýšení produktivity a spolupráce uvnitř celého týmu. Řekněme třeba, že došlo k výkyvům výkonu a vám se již podařilo určit příčinu. Můžete přidat poznámku pro ostatní členy týmu, aby neztráceli čas opakováním analytické práce, kterou jste již udělali vy. Nebo pokud významně upravíte rozpočet kampaně, můžete ke kampani přidat poznámku, v níž na tuto změnu upozorníte a uvedete, kdy jste ji udělali. Kolegové pak hned pochopí, proč se za posledních několik dní výkon kampaně změnil. Poznámky lze používat k upozornění na jakékoli důležité změny v účtu, jako je zahájení nové propagace, změna strategie nabídek nebo pozastavení klíčových slov. Poznámky ale nejsou užitečné pouze k upozorňování na úpravy v účtu. Můžete jimi poukázat na vnější okolnosti, například jedinečné sezónní faktory, které mohou mít dopad na výkon. Zobrazují-li se například reklamy v jiné zemi, můžete touto formou upozornit na odlišná období státních svátků, která mohou mít dopad na objem vyhledávání v takové zemi.  Poznámky představují výkonný nástroj spolupráce a umožňují vám informovat ostatní o důležitých změnách nebo událostech, které mohou mít dopad na výkon vašeho účtu. Další informace
  Další informace
 53. 53
  Rychlejší a bezpečnější reklamy s lepším dojmem pro spotřebitele
  17. května 2018
  Spotřebitelé mají vysoké nároky ohledně rychlosti, bezpečnosti a kvality dojmu na internetu. Proto je teď tak důležité, aby firmy těmto nárokům dostály. Ve společnosti Google pracujeme na dalších inovacích, které inzerentům ve službě Google Ads pomohou nabízet co nejlepšího dojem z webu. Rychlost: Zlepšení měření kliknutí   Na rychlosti záleží. Věděli jste, že sekundová prodleva při načítání mobilní stránky vás může připravit až o 20 % konverzí?1 Z tohoto důvodu jsme ohlásili zavedení podpory stránek Accelerated Mobile Pages (AMP) coby vstupních stránky v Google Ads a vyvinuli jsme nové nástroje, například Přehled rychlostí mobilních webů s kalkulačkou dopadu. Stačí zadat jen pár vstupních dat a tento nástroj odhadne, jaký dopad na příjmy může mít zvýšení rychlosti mobilního webu.   Další cestou k rychlejšímu mobilnímu webu je využití paralelního měření (blog | centrum nápovědy), které jsme letos zavedli pro inzerenty využívající systémy měření kliknutí. Jak může zvýšit rychlost? Po kliknutí na reklamu zpracují webové prohlížeče požadavky na měření kliknutí na pozadí. Pro uživatele to znamená, že se dostanou na požadovaný web rychleji, a to až o několik sekund.2 Zlepší se tím uživatelský dojem, povede to k vyššímu počtu konverzí a navíc utratíte méně peněz za kliknutí, která vedou jen k okamžitému opuštění.   Od 30. října 2018 bude paralelní měření povinné pro všechny účty Google Ads.Paralelní měření lze nyní využít v kampaních ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google. I v případě, že se nechystáte tuto funkci začít okamžitě využívat, bude potřeba se o ní zmínit vašemu poskytovateli systému měření, abyste měli jistotu, že bude na tuto změnu včas připraven a váš systém bude spolehlivě fungovat. Pokud je váš systém měření kliknutí již kompatibilní, můžete ho aktivovat na úrovni účtu na stránce Nastavení v části Měření. Další informace Bezpečnost: Zaměřeno na HTTPS   Na návštěvníky vašich stránek chcete vždy působit spolehlivým a důvěryhodným dojmem. Příliš mnoho firem však stále používá ke směrování uživatelů na vstupní stránky nezašifrovaný protokol HTTP. Z tohoto důvodu Google důrazně prosazuje, aby weby přešly na zašifrovaný protokol HTTPS. Jedná se o oborový standard, který zajišťuje zabezpečení a integritu dat mezi prohlížečem a webem.   V posledním roce začal prohlížeč Chrome označovat stále větší počet stránek využívajících protokol HTTP jako „nezabezpečené“. Od července 2018, počínaje verzí 68, bude Chrome jako „nezabezpečené“ označovat všechny stránky s protokolem HTTP.     Co nejlepší uživatelský dojem ze vstupní stránky se návštěvníkům webů snažíme zajistit i dalšími opatřeními:   U kliknutí na reklamy ve vyhledávání, která směřují na stránky využívající protokol HTTP, jsme aktivovali automatické přesměrování na HTTPS, víme-li, že váš web HTTPS upřednostňuje. Tuto funkci začneme zavádět v týdnu od 11. června. Zavedli jsme historii verzí reklamy, jež inzerentům umožní aktualizovat adresy URL vstupní stránky z HTTP na HTTPS, aniž by přišli o statistiky výkonu. Během nadcházejících týdnů začneme inzerentům v Google Ads zasílat upozornění v případech, kdy jako vstupní stránky budou používat méně bezpečné adresy s protokolem HTTP.   Doufáme, že tyto inovace pomohou uživatelům procházet web rychleji, bezpečněji a s vyšší důvěrou.   Autor: Jon Diorio, produktový manažer skupiny, Google Ads   1. State of Online Retail Performance, Akamai, duben 2017 2. Interní údaje společnosti Google, Japonsko/Indie/USA. Agregované anonymní údaje od vzorku uživatelů, kteří klikli na reklamu AdWords s měřenou adresou URL, srpen 2017  
  Další informace