Vị trí của tôi

Tính năng Vị trí của tôi trên Google Maps cho phép bạn căn giữa bản đồ ở vị trí gần đúng hiện tại của bạn bằng cách sử dụng tín hiệu số nhận dạng điện thoại di động (tháp điện thoại di động), WiFi (mạng không dây) hoặc GPS nếu có.

Tuỳ thuộc vào điện thoại của bạn, bạn có thể truy cập Vị trí của tôi theo một vài cách sau:

  • Chọn "Vị trí của tôi" từ trình đơn.
  • Nhấn "0" trên bàn phím điện thoại của bạn.
  • Bấm nút có chấm màu xanh trên màn hình

Vị trí gần đúng của bạn sẽ xuất hiện ở dạng chấm màu xanh trên bản đồ. Đôi khi bạn có thể thấy chấm được bao quanh bởi vòng tròn màu xanh nhạt để biểu thị sự không chắc chắn về vị trí của bạn. Tìm hiểu thêm về độ chính xác của Vị trí của tôi.

Không có thông tin cá nhân nào được thu thập như là một phần của quá trình này, nên chúng tôi không biết ai sở hữu hoặc đang sử dụng các thiết bị cầm tay. Bạn có thể bỏ chọn sử dụng tính năng Vị trí của tôi và vị trí thiết bị cầm tay của bạn sẽ không còn được gửi đến Google nữa. Tìm hiểu thêm về cách bỏ chọn sử dụng tính năng Vị trí của tôi và tắt dịch vụ vị trí trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: Việc tích hợp giữa Vị trí của tôi và GPS trên điện thoại của bạn tuỳ thuộc vào nhà cung cấp điện thoại và dịch vụ di động của bạn. Một số nhà cung cấp không cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập sóng vô tuyến của GPS nội bộ.