Zobrazenie trás v Mapách Google

Podrobnú trasu v podobe zoznamu môžete zobraziť takmer pre každú polohu v Mapách Google. Môžete cestovať autom, verejnou dopravou, pešo alebo na bicykli. Vyberte si z viacerých trás a získajte odhadovaný čas príchodu.

Poznámka: Zobrazenie trasy v podobe zoznamu nie je to isté ako zobrazenie podrobnej navigácie. Ako používať hlasovú navigáciu

 1. Open the Google Maps app maps.
 2. Vyhľadajte cieľ cesty alebo naň klepnite na mape.
 3. V pravej dolnej časti obrazovky klepnite na modrý kruh. Zobrazí sa auto, autobus, chodec alebo bicykel.
  Nezobrazuje sa modré tlačidlo? Zobraziť alternatívne pokyny
 4. Navrchu sa dotknite spôsobu prepravy.
 5. Ak chcete zobraziť trasu v podobe zoznamu (pre trasu autom, pešiu trasu alebo cyklotrasu), prejdite prstom nahor po bielom pruhu naspodku obrazovky. Je to pruh, ktorý zobrazuje čas cesty a vzdialenosť. Poznámka: V prípade trasy pre verejnú dopravu je potrebné, aby ste vybrali trasu a následne prešli prstom nahor po bielom pruhu.

Tip: Ak chcete zvoliť inú trasu jazdy, pešiu trasu alebo cyklotrasu, klepnite na ňu na mape. Pri každej trase na mape sa zobrazuje odhadovaný čas trvania cesty.

Prispôsobenie trasy

Ako sa vyhnúť spoplatneným cestám
 1. Spustite aplikáciu Mapy Google maps.
 2. Vyhľadajte cieľ cesty alebo naň klepnite na mape.
 3. V pravej dolnej časti obrazovky klepnite na modrý kruh. Zobrazí sa auto, autobus bicykel alebo chodec.
 4. V hornej časti sa dotknite tlačidla auta .
 5. V pravom hornom rohu klepnite na ponuku three vertical dots > Možnosti trasy.
 6. Klepnite na možnosť Vyhnúť sa spoplatneným cestám.
Možnosti trasy
 1. Spustite aplikáciu Mapy Google maps.
 2. Vyhľadajte cieľ cesty alebo naň klepnite na mape.
 3. V pravej dolnej časti obrazovky klepnite na modrý kruh. Zobrazí sa auto, autobus bicykel alebo chodec.
 4. V pravom hornom rohu klepnite na ponuku three vertical dots > Možnosti trasy.
Zmena začiatku a cieľa cesty

V predvolenom nastavení je začiatkom cesty vaša poloha. Začiatok a cieľ cesty zmeníte takto:

 1. Spustite aplikáciu Mapy Google maps.
 2. Vyhľadajte cieľ cesty alebo naň klepnite na mape.
 3. V pravej dolnej časti obrazovky klepnite na modrý kruh. Zobrazí sa auto, autobus bicykel alebo chodec.
  • Ak chcete zmeniť začiatok cesty, prejdite do poľa navrchu obrazovky a klepnite na možnosť Vaša poloha.
  • Ak chcete zmeniť cieľ cesty, klepnite na obsah poľa s cieľom cesty.
 4. Vyhľadajte nový začiatok cesty alebo klepnite možnosť Vybrať na mape.

Iné spôsoby použitia trás

Vymazanie trasy

Ak sa chcete vrátiť na mapu, prejdite vľavo hore a klepnite na šípku .

Zdieľanie trasy

Trasu môžete poslať komukoľvek, kto používa Mapy Google a rovnakú aplikáciu na posielanie správ ako vy. Správa bude obsahovať trasu v podobe zoznamu a odkaz, pomocou ktorého ho otvoríte v Mapách Google.

 1. Spustite aplikáciu Mapy Google maps.
 2. V pravom dolnom rohu klepnite na tlačidlo trasy directions button image.
 3. Vyberte trasu.
 4. V pravom hornom rohu klepnite na ponuku three vertical dots.
 5. Klepnite na tlačidlo Zdieľať trasu.
Trasy verejnej dopravy

Mapy Google neobsahujú trasy verejnej dopravy pre všetky mestá. Miestna dopravná spoločnosť musí pridať svoju trasu do Máp Google a až potom sa vám zobrazí aj táto trasa verejnej dopravy. Zoznam miest, pre ktoré sú zadané údaje o verejnej doprave

Vytlačenie trasy

Trasu nie je možné vytlačiť z telefónu ani tabletu, môžete ju však vytlačiť z počítača. Postup vytlačenia trasy

Pokyny pre mobilný prehliadač a staršie verzie Máp Google

Staršie zariadenie so systémom Android alebo staršia verzia Máp Google

Získanie trasy

 1. Spustite aplikáciu Mapy Google maps.
 2. Klepnite na možnosť Ponuka > Trasy.
 3. Vyberte začiatok a cieľ cesty. Začiatkom cesty bude vaša poloha. Môžete ju však zmeniť a zadať inú adresu alebo názov miesta.
 4. Ak chcete zobraziť iné trasy, klepnite na ikonu prepravy (auto, autobus, bicykel alebo chodec).
 5. Ak chcete trasu zobraziť na mape, klepnite na možnosť Vyhľadať trasu. V prípade, že chcete spustiť podrobnú navigáciu, klepnite na tlačidlo navigácie .
  Poznámka: Navigácia nie je dostupná vo všetkých regiónoch a pre všetky spôsoby prepravy.
Mapy Google v mobilnom prehliadači

Zobrazenie trasy v podobe zoznamu

Získajte pomocou Máp Google v mobilnom prehliadači trasy jazdy autom, verejnej dopravy, pešie trasy alebo cyklistické trasy.

 1. Prejdite na stránku maps.google.com.
 2. Klepnite na ikonu trasy directions button image.
 3. Nastavte cieľ cesty napísaním názvu alebo adresy. Ak chcete zmeniť začiatok trasy, klepnite na možnosť Moja poloha. Ak nevidíte možnosť Moja poloha, klepnite na položku Vybrať začiatok cesty.
 4. Vyberte ikonu auta, verejnej dopravy, chôdze alebo bicykla.
 5. Vyberte si trasu.

Tip: Do cieľa sa môžete jednoducho dostať pomocou hlasovej navigácie. Mapy čítajú kroky trasy podľa potreby nahlas, pričom sa môžete sústrediť na cestu. Stiahnite si aplikáciu Mapy Google do telefónu a vyskúšajte to.