Điều hướng bản đồ bằng cử chỉ

Trong Google Maps, bạn có thể di chuyển, xoay, thu phóng và nghiêng bản đồ bằng những cử chỉ sau đây trên thiết bị màn hình cảm ứng của mình.

Để di chuyển bản đồ, kéo bản đồ bằng ngón tay của bạn.

Để xoay bản đồ, chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và kéo cả hai ngón tay theo một chuyển động tròn.

Lưu ý: Để quay về chế độ xem hướng Bắc, chạm vào biểu tượng la bàn  xuất hiện ở góc trên bên phải. Biểu tượng này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn không định hướng theo hướng Bắc.

Để phóng to, nhấn đúp vào một vị trí bằng một ngón tay hoặc chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay cùng một lúc và di chuyển hai ngón tay ra xa nhau.

Mẹo: Để phóng to bằng một tay, nhấn đúp vào một vị trí, giữ khi nhấn lần thứ hai và kéo ngón tay của bạn xuống để kéo bản đồ về phía bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị Android cũ hơn hoặc phiên bản ứng dụng Google Maps cũ hơn, hãy kéo ngón tay của bạn lên và đẩy bản đồ ra xa bạn.

Để thu nhỏ, chạm một lần bằng hai ngón tay hoặc chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và chụm chúng lại với nhau.

Mẹo: Để thu nhỏ bằng một tay, nhấn đúp vào một vị trí, giữ khi nhấn lần thứ hai và kéo ngón tay của bạn lên để đẩy bản đồ ra xa bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị Android cũ hơn hoặc phiên bản ứng dụng Google Maps cũ hơn, hãy kéo ngón tay của bạn xuống và đưa bản đồ về phía bạn.

Để nghiêng bản đồ, chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và kéo cả hai ngón tay lên trên. Kéo từ trên xuống dưới để quay lại chế độ xem từ trên cao.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị Android cũ hơn hoặc phiên bản ứng dụng Google Maps cũ hơn, hãy kéo các ngón tay của bạn từ trên xuống dưới.

Quay lại mẹo và thủ thuật