Xoay, nghiêng, thu phóng và các cử chỉ khác trong Google Maps

Bạn có thể sử dụng các cử chỉ như xoay, nghiêng và thu phóng để di chuyển nhanh qua ứng dụng Google Maps.

Xoay bản đồ

Chạm vào một vùng bằng hai ngón tay và kéo cả hai ngón tay theo chuyển động tròn.

Mẹo: Trong phía trên cùng bên phải, một la bàn sẽ hiển thị. Chạm vào la bàn để xoay bản đồ để hướng bắc hướng lên trên.

Nghiêng bản đồ

Chạm vào một vùng bằng hai ngón tay và kéo cả hai ngón tay lên trên. Kéo từ trên xuống dưới để quay lại chế độ xem từ trên cao.

Thu phóng trong bản đồ

Phóng to và thu nhỏ bằng một tay
  1. Chạm vào một điểm trên bản đồ.
  2. Ngay lập tức chạm một lần nữa, sau đó kéo xuống để phóng to và kéo lên để thu nhỏ.
Phóng to và thu nhỏ bằng hai ngón tay

Để phóng to:

Chạm vào một vùng bằng hai ngón tay cùng lúc và kéo chúng ra xa nhau.

Để thu nhỏ

Chạm một lần bằng hai ngón tay hoặc chạm vào một vùng bằng hai ngón tay và chụm chúng lại với nhau.

Xem bản đồ

Di chuyển quanh bản đồ

Kéo bản đồ bằng ngón tay bạn.

Ẩn mọi thứ trừ bản đồ

Để ẩn các hộp, nút và ghim, hãy nhấn một lần vào bản đồ. Nếu bạn muốn ẩn thêm, hãy thử nhấn lại vào bản đồ

Để hiển thị các hộp và nút, hãy nhấn vào bản đồ cho đến khi chúng trở lại.

Lưu ý: Điều này chỉ khả dụng trên điện thoại Android và iPhone, không khả dụng trên máy tính bảng.

Xem thông tin về địa điểm

  1. Mở ứng dụng Google Maps maps.
  2. Tìm kiếm một địa điểm hoặc chạm vào một địa điểm trên bản đồ.
  3. Từ phía dưới cùng, hãy vuốt lên trên tên của địa điểm.
  4. Bạn sẽ thấy thêm thông tin về địa điểm, như giờ làm việc, địa chỉ và nhiều thông tin khác.
Xem cách thực hiện
Bài viết này có hữu ích không?