Latitude đã bị gỡ bỏ

Google Latitude không còn có sẵn nữa, nhưng dưới đây là một vài cách để làm những gì bạn thích:

Chia sẻ vị trí của bạn

Sử dụng Google+, bạn có thể cho mọi người trong vòng kết nối của mình thấy bạn đang ở đâu. Và nếu bạn bè của bạn đã chia sẻ vị trí của họ, bạn sẽ thấy họ trên bản đồ. Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn trên ứng dụng Google+.

Sử dụng Google Hangouts, bạn có thể chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với ai đó thông qua tin nhắn. Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn trên Google Hangouts.

Đăng ký tới địa điểm Xem lịch sử những nơi bạn đã đến

Bạn có thể cho phép thiết bị của mình gửi vị trí tới Google bằng cách sử dụng Báo cáo vị trí. Và bạn có thể tạo lịch sử của những vị trí này bằng cách sử dụng Lịch sử vị trí. Tìm hiểu thêm về Báo cáo và Lịch sử vị trí.

Để xem Lịch sử vị trí của bạn, hãy truy cập google.com/LocationHistory.

Lưu ý: các cài đặt Báo cáo và Lịch sử vị trí không còn được hỗ trợ trên Google Maps for mobile phiên bản 6.14.4 trở xuống.

Có gì đã biến mất?

Google Latitude đã bị gỡ bỏ vào ngày 9 tháng 8 năm 2013. Điều này bao gồm:

Latitude trong tất cả các sản phẩm của Google

Những sản phẩm sau của Google hiện đã bị gỡ bỏ:

 • Google Latitude trong Google Maps dành cho Android
 • Latitude dành cho iPhone
 • API Latitude
 • Huy hiệu Latitude công khai
 • iGoogle Gadget
 • Trang web Latitude (maps.google.com/latitude)
Latitude trong ứng dụng của bên thứ ba

Kể từ khi API Latitude bị gỡ bỏ, các tính năng của Latitude sẽ không hoạt động trong ứng dụng của bên thứ ba.

Về dữ liệu của bạn

Ứng dụng sử dụng API Latitude không thể truy cập dữ liệu vị trí của bạn, bao gồm cả dữ liệu Lịch sử vị trí, trên các máy chủ của Google. Tuy nhiên, các ứng dụng không phải của Google này có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu chúng đã truy cập. Vui lòng liên hệ các nhà phát triển của các ứng dụng này để biết thêm thông tin.

Lời nhắc bảo mật của Latitude

Chúng tôi đã xóa cài đặt lời nhắc bảo mật và bạn sẽ không còn nhận được email nhắc nhở.

Đăng ký

Tính năng đăng ký đã bị xóa khỏi Google Maps for mobile. Tính năng tự động đăng ký cũng bị tắt. Nhưng đừng lo lắng, bạn có thể đăng ký và xem các đăng ký trong quá khứ của mình trên Google+.

Việc này ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Không thể chia sẻ vị trí của bạn

Bạn không còn có thể chia sẻ vị trí của mình bằng cách sử dụng Latitude.

Không có sẵn trên Google Maps dành cho Android

Latitude không có sẵn trong phiên bản mới nhất của Google Maps for mobile.

Không thể tải xuống ứng dụng Latitude

Bạn sẽ không còn nhìn thấy Latitude dành cho iPhone trên App Store nữa.

Không thể thấy danh sách bạn bè của bạn

Bạn không thể thấy hoặc quản lý danh sách bạn bè từ Latitude.

Bạn bè không thể thấy vị trí của bạn

Bạn bè của bạn sẽ không thể thấy vị trí của bạn trong các sản phẩm sau của Google:

 • Google Maps for mobile trên Android
 • Latitude dành cho iPhone
 • Huy hiệu Latitude công khai
 • iGoogle Gadget
 • Trang web Latitude (maps.google.com/latitude)
Điều gì đã xảy ra với danh sách bạn bè của bạn

Danh sách bạn bè

Danh sách bạn bè của bạn trên Latitude đã bị xóa và bạn không thể xuất danh sách bạn bè của mình.

Lịch sử vị trí

Miễn là bạn không xóa Lịch sử vị trí, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web Lịch sử vị trí.

Lịch sử vị trí của bạn có thể thay đổi như thế nào

Nếu bạn chỉ sử dụng Báo cáo vị trí để chia sẻ Latitude, Báo cáo vị trí của bạn sẽ bị tắt. Tìm hiểu cách quản lý Báo cáo vị trí.

Nếu bạn sử dụng Báo cáo vị trí và đã bật Lịch sử vị trí, dữ liệu vị trí của bạn sẽ tiếp tục được ghi vào Lịch sử vị trí của bạn.

Nếu bạn tắt Báo cáo vị trí và chưa bật Lịch sử vị trí, vị trí gần đây nhất của bạn sẽ bị xóa.

Xuất dữ liệu của bạn khỏi Latitude

Dữ liệu danh sách bạn bè

Bạn không thể xuất thông tin bạn bè của bạn khỏi Latitude.

Lịch sử vị trí

Để xuất dữ liệu Lịch sử vị trí của bạn:

 1. Truy cập trang web Lịch sử vị trí.
 2. Sử dụng lịch để chọn các ngày bạn muốn xuất.
 3. Nhấp vào Xuất sang KML.

Lưu ý: Nếu bạn đã tắt Báo cáo vị trí và chưa bật Lịch sử vị trí, vị trí gần đây nhất của bạn sẽ bị xóa.

Bài viết này có hữu ích không?