Latitude đã bị gỡ bỏ

Google Latitude đã bị gỡ bỏ vào ngày 9 tháng 8 năm 2013. Các sản phẩm bị gỡ bỏ bao gồm Google Latitude trên Google Maps dành cho Android, Latitude dành cho iPhone, API Latitude, huy hiệu công khai, Tiện ích của iGoogle và trang web Latitude tại maps.google.com/latitude.

Điều này có nghĩa gì đối với tôi?

 • Bạn không còn có thể chia sẻ vị trí của mình bằng cách sử dụng Latitude.
 • Chúng tôi đã không bao gồm Latitude dưới dạng một tính năng trong phiên bản mới nhất của Google Maps dành cho thiết bị di động trên Android và bạn có thể không còn thấy Latitude dành cho iPhone trên App Store.
 • Danh sách bạn bè trên Latitude của bạn sẽ không còn hiển thị. Bạn không còn có thể nhìn thấy hoặc quản lý bạn bè. Bạn bè hiện tại sẽ không còn thấy vị trí của bạn trong Google Maps dành cho thiết bị di động trên Android, Latitude dành cho iPhone, huy hiệu công khai, Tiện ích của iGoogle và trang web Latitude tại maps.google.com/latitude, nếu bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm này.

Tuy bạn không còn có thể chia sẻ vị trí bằng Latitude, vẫn còn có các hành động mà bạn có thể thực hiện với thông tin vị trí của mình:

 • Chia sẻ bằng cách sử dụng Google+
  Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình với bạn bè trên Google+ bằng cách sử dụng ứng dụng Google+ trên thiết bị Android hoặc iOS của bạn.
 • Kiểm soát Báo cáo Vị trí
  Nếu bạn chỉ sử dụng Báo cáo Vị trí để chia sẻ Latitude, Báo cáo Vị trí của bạn sẽ bị tắt. Bạn có thể bật Báo cáo Vị trí sau đó nếu bạn muốn bật tính năng để chia sẻ vị trí thông qua Google+, Lịch sử Vị trí và các mục đích khác.
 • Kiểm soát Lịch sử Vị trí
  Nếu bạn sử dụng Báo cáo Vị trí và có Lịch sử Vị trí được bật, dữ liệu vị trí của bạn sẽ tiếp tục được ghi vào Lịch sử Vị trí của bạn. Bạn có thể xem và quản lý dữ liệu Lịch sử Vị trí trên trang web Lịch sử Vị trí.

Lưu ý: Chúng tôi không còn hỗ trợ Google Maps dành cho thiết bị di động 6.14.4 và thấp hơn cho Lịch sử Vị trí hoặc cài đặt Báo cáo Vị trí.

Bạn cũng có thể thấy các thay đổi khác:

 • Ứng dụng của bên thứ b
  Ứng dụng sử dụng API Latitude sẽ không còn có thể truy cập dữ liệu vị trí của bạn, bao gồm cả dữ liệu Lịch sử Vị trí, trên các máy chủ của Google. Tuy nhiên, các ứng dụng không phải của Google này có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu chúng đã truy cập. Vui lòng liên hệ các nhà phát triển của các ứng dụng này để biết thêm thông tin.
 • Lời nhắc bảo mật của Latitude
  Chúng tôi đã xóa cài đặt lời nhắc bảo mật và bạn không còn có thể nhận được email lời nhắc.
 • Đăng ký
  Chúng tôi đã xóa các đăng ký trê Google Maps dành cho thiết bị di động. Bất kỳ đăng ký tự động được bật trước đó nào cũng sẽ bị tắt. Nhưng xin đừng lo, bạn có thể đăng ký và xem các đăng ký trong quá khứ của bạn trên Google+.

Tôi thực sự thích Latitude -- có lựa chọn thay thế nào khác không?

Cài đặt Báo cáo Vị trí và Lịch sử Vị trí cho tất cả các ứng dụng và dịch vụ của Google của bạn đã được kết hợp thành một cài đặt duy nhất cho thiết bị của bạn. Tính năng đăng ký khả dụng trong ứng dụng Google+ dành cho thiết bị di động. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình với các vòng kết nối của bạn và xem bạn bè của bạn trên bản đồ, với tính năng chia sẻ Vị trí của Google+ trên Android và sẽ sớm ra mắt cho iOS.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu vị trí và danh sách bạn bè của tôi?

 • Lịch sử Vị trí - Chừng nào bạn không xóa Lịch sử Vị trí của bạn, bạn vẫn có thể tìm thấy tính năng trong trang tổng quan Lịch sử Vị trí.
 • Danh sách bạn bè - danh sách bạn bè trên Latitude của bạn sẽ bị xóa.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ sử dụng Báo cáo Vị trí để chia sẻ Latitude, Báo cáo Vị trí của bạn sẽ bị tắt. Nếu bạn sử dụng Báo cáo Vị trí và có Lịch sử Vị trí được bật, dữ liệu vị trí của bạn sẽ tiếp tục được ghi vào Lịch sử Vị trí của bạn. Nếu bạn tắt Báo cáo Vị trí và chưa bật Lịch sử Vị trí, vị trí gần đây nhất của bạn sẽ bị xóa.

Tôi có thể tiếp tục xem và quản lý Lịch sử Vị trí của tôi không?

Nếu bạn sử dụng Báo cáo Vị trí và có Lịch sử Vị trí được bật, dữ liệu vị trí của bạn sẽ tiếp tục được ghi vào Lịch sử Vị trí của bạn. Bạn có thể xem và quản lý dữ liệu Lịch sử Vị trí trên trang web Lịch sử Vị trí.

Điều gì đang xảy ra với các đăng ký, huy hiệu công khai và Tiện ích của iGoogle?

Tính năng đăng ký đã được tắt trên Google Maps dành cho thiết bị di động. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đăng ký hoặc xem các đăng ký trên Google Maps dành cho thiết bị di động. Nếu bạn đã chọn để bật đăng ký tự động, chúng cũng đã bị tắt. Bạn vẫn có thể đăng ký thông qua Google+ và xem các đăng ký của bạn trong Google+ trên trình duyệt của bạn.

Nếu bạn có huy hiệu công khai Latitude hoặc tiện ích của iGoogle, các tính năng này đã dừng hiển thị vị trí của bạn vào ngày 9 tháng 8 năm 2013.

Tôi có thể lấy dữ liệu của tôi từ Latitude không?

Không, bạn không thể xuất thông tin bạn bè của bạn từ Latitude. Nếu bạn tắt Báo cáo Vị trí và chưa bật Lịch sử Vị trí, vị trí gần đây nhất của bạn sẽ cuối cùng sẽ bị xóa.

Nếu bạn có dữ liệu Lịch sử Vị trí, bạn có thể xuất dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng xuất trong tab Bản đồ của trang web Lịch sử Vị trí tại google.com/locationhistory hoặc sử dụng Google Takeout.