Trasy jazdy autom (systém Android)

Ak chcete získať trasy jazdy autom, postupujte takto:

  1. Otvorte vo svojom telefóne alebo tablete aplikáciu Mapy Google.
  2. Dotknite sa položky Trasy.
  3. Dotknite sa ikony auta.
  4. Vyberte východiskový a cieľový bod. Vaša aktuálna poloha sa automaticky zobrazí ako váš východiskový bod, ale môžete to zmeniť.
  5. Ak sa chcete vyhnúť diaľniciam, mýtu alebo trajektom, dotknite sa položky Možnosti trasy .
  6. Automaticky sa zobrazia možné trasy. Dotknite sa trasy, ktorú si chcete vybrať.

Poznámka: Navigácia (verzia Beta) nie je dostupná vo všetkých krajinách a jazykoch. Skontrolujte jej dostupnosť pre systém Android a iOS.

Tip: Ak chcete spustiť navigáciu okamžite, dotknite sa tlačidla Štart naspodku prvej karty zoznamu možností trasy.