Način rada s kompasom

Način rada s kompasom prikazuje vam okolno područje pod kutom. Prikaz je usklađen sa smjerom u kojem ste okrenuti ili u kojem se krećete u fizičkom svijetu.

Da biste pokrenuli način rada s kompasom, dodirnite gumb Moja lokacija u donjem lijevom dijelu zaslona. Gumb će se pretvoriti u kompas . Karta će se sama orijentirati na smjer u kojem ste okrenuti, a položaj kamere promijenit će se kako bi prostor ispred vas zauzimao veći dio karte, a prostor iza vas manji dio.

Da biste izišli iz načina rada s kompasom, ponovo dodirnite gumb ruže kompasa.

Način rada s kompasom također se upotrebljava kao standardni prilikom upotrebe Navigacije (Beta) na uređajima sa sustavom Android ili iOS.