Beräkna ny rutt automatiskt

Om du skulle avvika från den planerade färdvägen söker Google Maps Navigation (beta) automatiskt efter en ny rutt utifrån din nya plats och färdriktning. När detta inträffar visas Beräknar ny rutt i rubriken och röstanvisningarna avbryts tillfälligt tills en ny rutt har fastställts.

För Android-enheter kräver mindre omdirigeringar inte en aktiv dataanslutning. Om du förlorar dataanslutningen går det fortfarande att använda automatisk omdirigering för små avvikelser från rutten.

På iOS-enheter kräver omdirigering en aktiv dataanslutning och tillgång till din plats. Avbryts dataanslutningen måste du vänta tills den är aktiv igen innan det går att få en ny rutt.