แผนที่ของฉัน

คุณลักษณะแผนที่ของฉันใน Google แผนที่สำหรับมือถือช่วยให้คุณเข้าถึงแผนที่ส่วนตัวที่มีการปรับแต่งและมีคำอธิบายประกอบ ซึ่งคุณสร้างไว้ใน Google แผนที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ขณะอยู่ที่บ้าน คุณสามารถสร้างแผนที่เมืองหรือปลายทางสำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณเอง โดยใส่สถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าต่างๆ เข้าไป แล้วจึงเพิ่มเส้นและรูปทรงสำหรับเส้นทางขี่จักรยานหรือสถานที่อื่นๆ ที่คุณต้องการจะไป จากนั้นคุณสามารถดูแผนที่ส่วนตัวนี้ได้จากโทรศัพท์ของคุณในระหว่างเดินทาง เพื่อความสะดวกในการดูเส้นทางการขับขี่หรือสถานที่ถัดไปที่คุณต้องการจะไป

ดู "แผนที่ของฉัน"

หากต้องการใช้คุณลักษณะ "แผนที่ของฉัน" ใน Google แผนที่สำหรับมือถือ ให้ทำดังนี้

  1. จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้สร้างแผนที่ของฉันใน Google แผนที่หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
  2. จากโทรศัพท์ของคุณ ให้แตะไอคอนเลเยอร์เพื่อเปิดเมนูเลเยอร์
  3. เลือก แผนที่ของฉัน
  4. เลือกแผนที่ของฉันที่คุณสร้างไว้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ปัจจุบันแผนที่ของฉันใน Google แผนที่สำหรับมือถือเป็นแบบเรียกดูได้อย่างเดียวเท่านั้น หากต้องการสร้างหรือแก้ไขแผนที่ของฉัน คุณต้องใช้ Google แผนที่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง