ขอเส้นทาง

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีขอเส้นทาง

หากต้องการขอเส้นทางไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงใน Google แผนที่สำหรับมือถือ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดมุมมองแผนที่

 2. เลือก เมนู > เส้นทาง
  หรือ
  แตะตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ผลการค้นหา เพื่อน หรือสถานที่ จากแผนที่ จากนั้นเลือก ขอเส้นทาง

 3. เลือกต้นทางและปลายทางของคุณ โดยค่าเริ่มต้น จะใช้คุณลักษณะตำแหน่งของฉัน เพื่อขอเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง หรือคุณสามารถป้อนที่อยู่ทางกายภาพ หรือค้นหาสถานที่ ป้อนผู้ติดต่อ ข้อความค้นหาก่อนหน้าหรือสถานที่ติดดาวก็ได้

 4. เลือกวิธีเดินทางของคุณ คุณสามารถเลือกจากเส้นทางการขับขี่ เส้นทางเดินเท้า เส้นทางการขี่จักรยาน หรือเส้นทางการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอยู่ แตะ ขอเส้นทาง เพื่อดูเส้นทางของคุณบนแผนที่
  หรือ
  เลือกไอคอนการนำทาง นำทาง เพื่อเปิด การนำทางด้วย GPS แบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (เบต้า) (หากพร้อมใช้งานในภูมิภาคและวิธีเดินทางของคุณ)

หากแผนที่ภายในอาคารพร้อมใช้งานที่สถานที่ดังกล่าว คุณยังสามารถตั้งจุดสิ้นสุดโดยทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้

 • การแตะที่ร้านค้าหรือตำแหน่งเฉพาะบนแผนที่
 • การค้นหาธุรกิจในท้องถิ่น และเลือกชื่อของสถานที่ดังกล่าว