Lịch sử tìm kiếm

Trong Google Maps, bạn có thể truy cập nhanh chóng vào các địa điểm nhất định từ lịch sử tìm kiếm của bạn, chẳng hạn như các vị trí đã tìm kiếm trước đây và các truy vấn, mà không cần phải nhập chúng lại một lần nữa. Bạn sẽ thấy bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào sẵn có xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm cùng với những đề xuất tìm kiếm khác.

Để xem những tìm kiếm gần đây của bạn trong Maps:

  1. Đi tới Địa điểm của tôi.
  2. Chạm Gần đây.

Maps cung cấp lịch sử tìm kiếm được lưu trữ trên cả điện thoại của bạn và trong Tài khoản Google của bạn bằng Lịch sử web.

Quản lý lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của bạn

Theo mặc định, Google Maps lưu trữ lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của bạn. Để xóa lịch sử tìm kiếm được lưu trữ cục bộ:

Lưu ý: Làm như vậy sẽ xóa những thông tin được lưu trữ cục bộ sau đây, nếu có: lịch sử tìm kiếm, dữ liệu Địa điểm của tôi, mục ưa thích, cookie, tùy chọn, bộ nhớ cache bản đồ và hình ảnh vệ tinh và các lớp.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
  2. Chọn Ứng dụng.
  3. Chọn Quản lý ứng dụng.
  4. Cuộn qua danh sách ứng dụng và chọn Google Maps.
  5. Chọn Gỡ cài đặt bản cập nhật.

Bạn cũng có thể quản lý trực tiếp Lịch sử web của mình từ điện thoại của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Trong Google Maps, nhấp vào trình đơn bên dưới.
  2. Chọn Cài đặt > Thông tin > Điều khoản & Bảo mật.
  3. Chọn Lịch sử web. Làm như vậy sẽ đưa bạn đến trang Lịch sử web của mình, nơi bạn có tùy chọn để tạm dừng Lịch sử web của bạn, xóa các mục nhất định khỏi lịch sử của bạn, hoặc xóa tất cả Lịch sử web.

Tìm hiểu cách quản lý Lịch sử web trong Tài khoản Google của bạn.