Lịch sử tìm kiếm

Lưu ý: Bài viết này dành cho phiên bản Google Maps 6.14.5 trở xuống.

Trong Google Maps, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào những địa điểm nhất định từ lịch sử tìm kiếm của bạn, chẳng hạn như vị trí và truy vấn đã tìm kiếm trước đây, mà không cần phải nhập lại nữa. Bạn sẽ thấy bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào sẵn có xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm cùng với những đề xuất tìm kiếm khác.

Để xem các tìm kiếm gần đây của bạn trong Maps:

  1. Truy cập Địa điểm của tôi.
  2. Chạm vào Gần đây.

Maps cung cấp lịch sử tìm kiếm được lưu trữ trên cả điện thoại và trong Tài khoản Google của bạn cùng với Hoạt động trên web & ứng dụng.

Quản lý lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của bạn

Google Maps lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn cục bộ trên điện thoại theo mặc định. Để xóa lịch sử tìm kiếm được lưu trữ cục bộ:

Lưu ý: Việc này sẽ xóa các thông tin được lưu trữ cục bộ sau, nếu có: lịch sử tìm kiếm, dữ liệu Địa điểm của tôi, mục ưa thích, cookie, tùy chọn, bộ nhớ đệm hình ảnh bản đồ và vệ tinh và các lớp.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
  2. Chọn Ứng dụng.
  3. Chọn Quản lý ứng dụng.
  4. Cuộn qua danh sách các ứng dụng và chọn Google Maps.
  5. Chọn Gỡ cài đặt bản cập nhật.

Quản lý hoạt động trên web & ứng dụng

Tìm hiểu cách quản lý Hoạt động trên web & ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?