Tìm chỉ đường

Bạn có thể tìm chỉ đường lái xe, chuyển tuyến, đi bộ hoặc đi xe đạp bằng Google Maps dành cho trình duyệt trên điện thoại di động.

Tìm chỉ đường

 1. Chạm vào biểu tượng chỉ đường 
 2. Nhập điểm xuất phát và điểm đến của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng Vị trí của tôi (beta) để đặt vị trí hiện tại của bạn làm điểm xuất phát.
 3. Chạm vào Hiển thị tùy chọn để tùy chỉnh chỉ đường của bạn và chuyển đổi giữa km hoặc dặm.
 4. Chọn phương tiện giao thông của bạn bằng cách chọn biểu tượng xe ô tô, chuyển tuyến, đi bộ hoặc đi xe đạp.
 5. Chạm vào để tìm chỉ đường từng bước đến điểm đến của bạn.
 6. Sử dụng chế độ xem danh sách để xem tất cả chỉ đường hoặc sử dụng chế độ xem bản đồ để xem tuyến đường của bạn trên bản đồ.

Để xóa bản đồ, hãy chạm vào biểu tượng Trình đơn trình đơn > Xóa bản đồ.

Để tìm chỉ đường từ một địa điểm trên bản đồ:
 1. Tìm kiếm vị trí.
 2. Chạm vào một chốt địa điểm trên bản đồ để xem tên của địa điểm, xếp hạng và số bài đánh giá.
 3. Chạm vào biểu tượng chỉ đường.  bên cạnh tên địa điểm.
 4. Sửa đổi các tùy chọn của bạn nếu cần và chạm vào .

Sửa đổi các tùy chọn của bạn

 • Sử dụng biểu tượng lái xe, chuyển tuyến, đi bộ và đi xe đạp để thay đổi phương tiện giao thông của bạn.
 • Chạm vào Hiển thị tùy chọn để tùy chỉnh chỉ đường của bạn và để chuyển đổi giữa km hoặc dặm
 • Để đảo ngược điểm xuất phát và điểm đến, chạm vào mũi tên đảo ngược.