Điều hướng trên bản đồ

Trong Google Maps dành cho Android, bạn có thể quay, xoay, thu phóng và nghiêng bản đồ với những động tác sau đây trên thiết bị màn hình cảm ứng của bạn.

Để di chuyển bản đồ, hãy kéo bản đồ bằng ngón tay của bạn. Lặp lại thao tác nếu bạn muốn di chuyển bản đồ xa hơn.
Để quay bản đồ, hãy chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và kéo chúng đồng thời bằng một chuyển động tròn. Một biểu tượng la bàn sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái và bạn có thể nhấp vào biểu tượng để đưa bản đồ quay lại chế độ xem Hướng bắc.
Để phóng to, hãy chạm đúp vào một vị trí với một ngón tay hoặc chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay cùng một lúc và tách chúng ra.

Mẹo: để phóng to bằng một tay, hãy chạm đúp một vị trí, giữ khi chạm lần thứ hai và kéo ngón tay của bạn lên.

Để thu nhỏ, hãy chạm một lần bằng hai ngón tay hoặc chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và chụm chúng lại với nhau. Lưu ý rằng không phải tất cả mức độ phóng to đều có sẵn cho tất cả vị trí.

Mẹo: để thu nhỏ bằng một tay, hãy chạm đúp một vị trí, giữ khi chạm lần thứ hai và kéo ngón tay của bạn xuống.

Để nghiêng bản đồ, hãy chạm vào một khu vực bằng hai ngón tay và kéo chúng từ trên xuống dưới song song để xem bản đồ trong chế độ xem góc. Kéo từ dưới lên trên để trở về chế độ xem từ trên cao.

Xin lưu ý không phải tất cả động tác đều hoạt động trên tất cả các thiết bị màn hình cảm ứng. Tìm hiểu thêm