Μετάφραση κατά την πληκτρολόγηση

Μπορείτε να μεταφράσετε κείμενο σε διαφορετική γλώσσα ενώ πληκτρολογείτε στο Gboard.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android. Δείτε ποιες γλώσσες μπορούν να μεταφραστούν.
  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, εγκαταστήστε το Gboard.
  2. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε, όπως το Gmail ή το Keep.
  3. Πατήστε σε μια περιοχή όπου μπορείτε να εισάγετε κείμενο.
  4. Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου, πατήστε Άνοιγμα μενού λειτουργιών Άνοιγμα μενού λειτουργιών.
  5. Πατήστε Μετάφραση Μετάφραση.
  6. Επιλέξτε τη γλώσσα από την οποία θέλετε να μεταφράσετε.
  7. Επιλέξτε τη γλώσσα προς την οποία θέλετε να μεταφράσετε.
  8. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση καθώς πληκτρολογείτε. Μπορείτε να πατήσετε την προεπισκόπηση για να δείτε παραλλαγές της μετάφρασης.
  9. Για να χρησιμοποιήσετε τη μετάφραση, πατήστε Επιλογή Done.
Συμβουλή: Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε Κλείσιμο μενού λειτουργιών Close features menu.
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1633547210737460544
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true