ตั้งค่า Gboard

คุณตั้งค่าตัวเลือกแป้นพิมพ์และเลือกภาษาได้หลังจากติดตั้ง Gboard แล้ว

ดาวน์โหลด Gboard

 • ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 • Gboard เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นของอุปกรณ์ Android บางรุ่นอยู่แล้ว ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการตรวจหาอัปเดต

ตั้งค่าตัวเลือกแป้นพิมพ์

เปลี่ยนการตั้งค่า
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการเปิด เช่น การพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน การแก้ไขข้อความ และการพิมพ์ด้วยเสียง
เพิ่มปุ่ม Google Search
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 5. แตะค้นหา
 6. เปิดแสดงปุ่ม "การค้นหาและอื่นๆ"
เลือกภาษาและรูปแบบ
 1. ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอปที่คุณพิมพ์ได้ เช่น Gmail หรือ Keep
 2. แตะบริเวณที่จะป้อนข้อความ
 3. ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะ "เปิดเมนูฟีเจอร์" เปิดเมนูฟีเจอร์
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ภาษา
 5. เลือกภาษาที่ต้องการ
 6. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้
 7. แตะเสร็จสิ้น
ดูภาษาที่รองรับ
 • อับคาซ
 • อาเจะฮ์
 • อโคลี (ยูกันดา)
 • อะดีเกยา
 • แอฟริคานส์
 • อหิราณี
 • อะคัน
 • แอลเบเนีย
 • แอลเบเนีย (ทอสก์)
 • แอเลแมนนิก/เยอรมันแบบสวิส
 • อัมฮาริก
 • อาหรับ
 • อาหรับ (บาห์เรน)
 • อาหรับ (อ่าว)
 • อาหรับ (ลิเบีย)
 • อาหรับ (โมร็อกโก)
 • อาหรับ (ตูนิเซีย)
 • อารากอน
 • อาร์เมเนีย
 • อาร์เมเนีย (การทับศัพท์)
 • อัสสัม
 • อัสสัม (ละติน)
 • แอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย (อิรัก)
 • แอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย (เอเชียตะวันตก)
 • อัสตูเรียส
 • อวธี
 • ไอมารา
 • อาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน)
 • อาเซอร์ไบจาน (อิหร่าน)
 • บาเกลลี
 • บาเกลลี (การทับศัพท์)
 • พาครี (อินเดีย)
 • พาครี (ปากีสถาน)
 • พาครี (การทับศัพท์)
 • บาฮามาสครีโอล 
 • บาหลี
 • บาลูจิ
 • บัมบารา (ละติน)
 • บัมบารา (อึนโก)
 • บันจาร์
 • Baoulé
 • บาชคีร์
 • บาสก์ (สเปน)
 • บาตักโตบา
 • บาวาเรีย
 • เบลารุส
 • บอลข่าน โรมานี
 • บอลข่าน โรมาเนีย (มาซิโดเนีย)
 • เบนช์
 • เบงกาลี (บังคลาเทศ)
 • เบงกาลี (อินเดีย)
 • เบงกาลี (อินเดีย การทับศัพท์)
 • เบงกาลี (ละติน)
 • เบอตาวี
 • ภิล (เทวนาครี)
 • โภชปุรี (ไดนามิก)
 • พิษณุปุระ
 • พิษณุปุระ มานิพูรี (การทับศัพท์)
 • บิสลามา
 • โบโด (เบงกาลี ไดนามิก)
 • โบโด (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • โบโด (เทวนาครี ไดนามิก)
 • โบโด (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • โบโด (ละติน)
 • บอสเนีย
 • เบรอตง
 • บูกิส
 • บัลแกเรีย
 • บูคูซู
 • บุนเดลี
 • บุนเดลี (การทับศัพท์)
 • พม่า
 • บูร์ยัต (มองโกเลีย)
 • บูร์ยัต (รัสเซีย)
 • แคเมอรูนพิดจิน
 • จีนกวางตุ้ง
 • คาปิซ
 • กาตาลา
 • เซบัวโน
 • บีโคลกลาง
 • ชาบากาโน
 • เชเชน
 • เชอโรกี
 • ชามอร์โร
 • ฉัตตีสครห์ (ไดนามิก)
 • ชีกา
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จิตตะกอง
 • ชอกเว (แองโกลา)
 • ชูวัช
 • คอร์นิช
 • คอร์ซิกา
 • ครี (อักษรละติน)*
 • ครี (อักษรเป็นพยางค์)*
 • ตาตาร์ไครเมีย (ละติน)
 • โครเอเชีย
 • อาหารเช็ก
 • ดักบานี (กานา)
 • เดนมาร์ก
 • ดาร์กวา
 • ดารี (อัฟกานิสถาน)
 • เดคคาน
 • ดิเวฮิ
 • ดุณฑรี
 • ดิมลิ
 • โดกรี (อาหรับ)
 • โดกรี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • โดกรี (เทวนาครี)
 • โดกรี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • โดกรี (ละติน)
 • ดัตช์
 • ดัตช์ (เบลเยียม)
 • ซองคา*
 • หมิ่นตะวันออก
 • เอบิรา
 • เอมิเลีย
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (เคนยา)
 • อังกฤษ (ไนจีเรีย)
 • อังกฤษ (ฟิลิปปินส์)
 • อังกฤษ (แอฟริกาใต้)
 • อังกฤษ (สหรัฐฯ)
 • เอิร์สยา
 • เอสเปรันโต
 • เอสโตเนีย
 • ยูบ*
 • เอซเตรมาดูรา
 • ฝาง
 • ฟันต์เซ
 • แฟโร
 • ฟิจิ
 • ฮินดีฟิจิ (เทวนาครี)
 • ฮินดีฟิจิ (ละติน)
 • ฟิลิปปินส์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • ฝรั่งเศส (แอฟริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ฟรีเซียน
 • ฟริยูลี
 • ฟูลา (แอดแลม)*
 • ฟูลา (ละติน)*
 • กากอซ
 • กาลิเซีย (สเปน)
 • การ์วาลี (ไดนามิก)
 • กาโร (เบงกาลี)
 • กาโร (ละติน)
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • เยอรมัน (ออสเตรีย)
 • เยอรมัน (เบลเยียม)
 • เยอรมัน (ลักเซมเบิร์ก)
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)
 • กีเอซ
 • แอลบาเนียนแบบเก็ก
 • คิเลกิ
 • โคทาวรี (อินเดีย)
 • โกโก (แทนซาเนีย)
 • โคนที (เตลูกู)
 • โคนที (เทวนาครี)
 • กรีก
 • กรีก (ไซปรัส)
 • กรีก (พอนติก)
 • กรีก (การทับศัพท์)
 • กรีนแลนด์
 • ครีโอลกัวเดอลุป
 • กวารานี
 • เกียนา ครีโอล
 • กินี-บิสเซา ครีโอล
 • คุชราต
 • คุชราต (การทับศัพท์)
 • คุชราต (ละติน)
 • กูจารี (อินเดีย)
 • กูรานี
 • ฮา (แทนซาเนีย)
 • เฮติ (ครีโอล)
 • ฮาวายเอียนพิดจิน
 • ฮัลบี (เทวนาครี)
 • ฮัลบี (โอริยา)
 • จีนฮากกา
 • หราวตี
 • ฮายันวี (ไดนามิก)
 • เฮาซา
 • เฮาซา (กานา)
 • ฮาวาย
 • ฮีบรู
 • ฮีลีไกโนน
 • ฮิลล์มารี
 • ฮินดี
 • ฮินดี (การทับศัพท์)
 • ฮินดี (ละติน)
 • ฮิริ
 • ม้ง
 • ฮังการี
 • ฮานส์ริก
 • อีบิบิโอ
 • ไอซ์แลนด์
 • อิกโบ
 • อีโลโก
 • อินโดนีเซีย
 • อินกูช
 • อินเทอร์ลิงกวา
 • อินุคทิทุต (อักษรละติน)*
 • อินุคทิทุต (อักษรเป็นพยางค์)*
 • อาหารไอริช
 • อิสสีอินเดบีเล
 • ไอโซโค
 • อิตาลี
 • อิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์)
 • จาเมกา
 • มลายูจัมบี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • คาบาร์เดียน
 • กะลาลลิซุต
 • คัลมึค
 • กาปัมปางัน
 • อังกฤษแบบกันนาดา
 • กังกรี
 • กันนาดา
 • กันนาดา (ละติน)
 • กันนาดา (การทับศัพท์)
 • กานอจ
 • คานูรี
 • คาราไช
 • คาราเคาพัค (คารา-เคาพัค) 
 • คาโร
 • แคชเมียร์ (อาหรับ)
 • แคชเมียร์ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • แคชเมียร์ (ละติน)
 • คาชูเบียน (โปแลนด์)
 • คาซัค
 • มลายูเกอดะฮ์
 • กาสี
 • เขมร (กัมพูชา)*
 • เติร์กโคราซานี
 • เติร์กโคราซานี (อาหรับ)
 • โควาร์
 • คีช
 • คิคูยู
 • คิมบุนดู (แองโกลา)
 • คินยารวันดา
 • คิปสิจิส
 • คิตูบา
 • คอลช์ (เยอรมนี)
 • โคมี
 • คองโก
 • กงกณี 
 • กงกณี (เทวนาครี)
 • กงกณี (กันนาดา)
 • กงกณี (การทับศัพท์)
 • กงกณี (ละติน)
 • เกาหลี
 • คอร์คู (อินเดีย)
 • คริโอ
 • คูเมานี
 • เคิร์ด
 • เคิร์ด (อิหร่าน)
 • เคิร์ด (อิรัก ละติน)
 • กุรุข
 • คุตชี (อินเดีย)
 • คีร์กีซ
 • ลาดิโน
 • ลัค
 • ลาโกตา
 • ลัมบาดี (เทวนาครี)
 • ลัมบาดี (กันนาดา)
 • ลัมบาดี (เตลูกู)
 • ลันโก
 • ลาว*
 • ละติน
 • ลัตเวีย
 • ลัตกาเรียน
 • เลซกี (อาเซอร์ไบจาน)
 • เลซกี (รัสเซีย)
 • ลีกูเรียน
 • ลิทัวเนีย
 • ลิมเบอร์กิช
 • ลิงกาลา
 • ลิฟวินการ์จาลา
 • โลซบาน
 • ลอมบาร์ด
 • โลว์แซกซอน
 • ซอร์เบียตอนล่าง
 • ลูกันดา
 • ลูชาย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาไซ
 • เมย์เมย์
 • มาซิโดเนีย
 • มาดูรา
 • มคธ
 • มากินดาเนา
 • ไมถิลี
 • ไมถิลี (การทับศัพท์)
 • ไมถิลี (ละติน)
 • มาลากาซี
 • มลายู (อาหรับ)
 • มลายู (บรูไน ดารุสซาลาม)
 • มลายู (กลาง)
 • มลายู (มาเลเซีย)
 • มาลายาลัม (อินเดีย)
 • มาลายาลัม (ละติน)
 • มาลายาลัม (การทับศัพท์)
 • มอลตา
 • มัลวี
 • แมนเดียลี
 • อังกฤษแบบมาเลเซีย
 • มณีปุระ (เบงกาลี)
 • มณีปุระ (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • มณีปุระ (เมเต)
 • มณีปุระ (เมเต การทับศัพท์)
 • มณีปุระ (ละติน)
 • แมนซ์
 • เมารี
 • มาราเนา
 • มราฐี (อินเดีย)
 • มราฐี (การทับศัพท์)
 • มราฐี (ละติน)
 • มาร์วารี (อินเดีย)
 • มาร์วารี (ปากีสถาน)
 • มาซาบา
 • มาซันดารานี
 • เมโดว์มารี
 • มาร์วารี (อินเดีย)
 • เมวารี
 • หมิ่นหนาน, หมิ่นใต้
 • มีนังกาเบา
 • เมเกรเลีย
 • มอคชา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร (ซิริลิค)
 • มอนเตเนโกร (ละติน)
 • มอสซี
 • มุนดาริ (เบงกาลี)
 • นาวาตล์
 • นานดิ
 • นาวาโฮ
 • ดงกา
 • นีโปลิทาน
 • เนปาล (เทวนาครี ไดนามิก)
 • เนปาล (เนปาล)
 • เนปาล (ละติน)
 • เนปาล (การทับศัพท์)
 • เนวารี (ไดนามิก)
 • ไนจีเรียนพิดจิน
 • นิมาดิ
 • ลูริเหนือ
 • ซามิเหนือ
 • โซโทเหนือ
 • นอร์เวย์
 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)
 • เนียนจา
 • ไนโอโร
 • ออกซิแทน
 • โอเดีย
 • โอเดีย (การทับศัพท์)
 • โอเดีย (ละติน)
 • โอโรโม
 • ออสซีเชีย
 • ปังกาซินัน
 • ปาเปียเมนโต
 • พาชโต
 • ปาทัว (จาเมกันครีโอล)
 • เปอร์เซีย (อัฟกานิสถาน)
 • เปอร์เซีย (อิหร่าน)
 • ฟาลซิช
 • พิการ์ด
 • ปีเยมอนเตส
 • โปก็อต
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โปรตุเกส (แอฟริกา)
 • โปรตุเกส (แองโกลา)
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (มาเก๊า)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • ปัญจาบ (อาหรับ)
 • ปัญจาบ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี การทับศัพท์)
 • ปัญจาบ (ละติน)
 • แคชไค
 • เคชัว
 • เคชัว (อายากูโช)
 • เคชัว (กุสโก)
 • ราชพังสี
 • รีนโคนาดา บีโคล
 • โรมาเนีย
 • โรมาเนีย (มอลโดวา)
 • โรมานช์
 • รุนดี
 • รัสเซีย
 • รัสเซีย (เบลารุส)
 • รัสเซีย (คีร์กีซสถาน)
 • รุสซิน
 • มลายูซาบะฮ์
 • ซาดรี
 • ฝรั่งเศสแบบเซนต์ลูเชียครีโอล
 • ซามัว
 • ซาโมจิเทียน
 • ซังโก
 • สันสกฤต
 • สันสกฤต (ละติน)
 • สันสกฤต (การทับศัพท์)
 • สันถาลี (เบงกาลี)
 • สันถาลี (เทวนาครี)
 • สันถาลี (ละติน)
 • สันถาลี (โอลจิกิ)
 • สันถาลี (โอลจิกิ การทับศัพท์)
 • ซาร์ดิเนีย
 • ซัสซารี (อิตาลี)
 • สก็อตส์
 • แกลิคของสกอตแลนด์
 • เซอร์เบีย
 • เซอร์เบีย (ละติน)
 • เซอร์เบีย (มอนเตเนโกร ซิริลิค)
 • เซอร์เบีย (เซอร์เบีย ซิริลิค)
 • ฝรั่งเศสแบบเซเซลวาครีโอล
 • เซโซโท
 • เสขวาตี
 • โชนา
 • ไซบีเรียนทาทาร์
 • ซิซิลี
 • สิมาลุงกัน
 • สินธี (อาหรับ)
 • สินธี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • สินธี (เทวนาครี ไดนามิก)
 • สินธี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • สินธี (ละติน)
 • สิงหล
 • ภาษาสโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • โซกา
 • โซมาลี
 • ลูริใต้
 • สเปน (อาร์เจนตินา)
 • สเปน (ละตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)
 • สเปน (สหรัฐอเมริกา)
 • สรานาน*
 • ซุนดา
 • ซุนดา (ละติน)
 • สุรจปุรี
 • สวาฮีลี
 • สวาติ
 • สวีเดน
 • สวีเดน (ฟินแลนด์)
 • สิเลฏ
 • ทาบาซาราน (รัสเซีย)
 • ตากาล็อก
 • ตาฮิติ
 • ทาจิก
 • ทาลิช (อิหร่าน)
 • ทามาไซท์ (ทิฟินาค)*
 • ทามาไซต์*
 • ทมิฬ (อินเดีย)
 • ทมิฬ (อินเดีย การทับศัพท์)
 • ทมิฬ (สิงคโปร์)
 • ทมิฬ (ศรีลังกา)
 • ทมิฬ (ละติน)
 • ทาทาร์
 • ทอสัก
 • ทาลิช (รัสเซีย)
 • เตลูกู (อินเดีย)
 • เตลูกู (การทับศัพท์)
 • เตลูกู (ละติน)
 • เททุม
 • ไทย
 • ทิเบต*
 • ทิกรินยา
 • ทีฟ
 • ทอกพิซิน
 • ตองงา
 • ตูร์วาลี
 • ซิเวนดา
 • ซองกา
 • ซวานา
 • ตูลู (อินเดีย)
 • ตูลู (การทับศัพท์)
 • เตอร์กานา (เคนยา)
 • ตุรกี
 • ตุรกี (ไซปรัส)
 • เติร์กเมน
 • ตูวา
 • อุดมุร์ต
 • ยูเครน
 • อัปเปอร์แซกซัน เยอรมัน
 • ซอร์เบียตอนบน
 • อูรดู (อินเดีย)
 • อูรดู (ปากีสถาน)
 • อูรดู (ละติน)
 • อูรดู (การทับศัพท์)
 • อุยกูร์
 • อุซเบก (อักษรซีริลลิก)
 • อุซเบก (อักษรละติน)
 • วาสวี
 • เวเนเชีย
 • เว็บเซียน (เว็บส์)
 • เวียดนาม
 • ฟลักซ์ โรมาเนีย
 • โวโร
 • วักดี
 • วาไร
 • วัลลูน
 • เวลส์
 • เฟลมมิชตะวันตก
 • เวสเทิร์นฟริเซียน
 • วอลอฟ
 • โคซา
 • ยากุต
 • ยิดดิช
 • โยรูบา
 • ยูคาเทค มายา (เม็กซิโก)
 • ซาซา
 • ซาซากิ
 • ซีแลนดิก (ซีอูซ)
 • จ้วง
 • ซูลู

ภาษาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ไม่มีพจนานุกรม

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad