เปลี่ยนการสั่น เสียง หรือธีมของแป้นพิมพ์

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าใน Gboard อย่างเช่น เสียงหรือการสั่น รวมถึงเพิ่มสีหรือพื้นหลังใหม่ลงในแป้นพิมพ์ได้ด้วย

หมายเหตุ: หากคุณปิดการตั้งค่าการสั่นของอุปกรณ์ ระบบจะลบล้างการตั้งค่าการสั่นของ Gboard 

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 7.0 ขึ้นไปเท่านั้น เรียนรู้วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำงานของแป้นพิมพ์

  1. ติดตั้ง Gboard ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. เปิดแอป "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า
  3. แตะระบบ จากนั้น ภาษาและการป้อนข้อมูล
  4. แตะแป้นพิมพ์เสมือน จากนั้น Gboard
  5. เลือกตัวเลือก เช่น ธีมหรือค่ากำหนด

ปรับโฉมใหม่ให้กับแป้นพิมพ์

คุณใส่พื้นหลังให้ Gboard ได้ โดยอาจใช้รูปภาพที่คุณถ่ายหรือเลือกสีที่ต้องการ ดังนี้

  1. เปิดแอป "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะระบบ จากนั้น ภาษาและการป้อนข้อมูล
  3. แตะแป้นพิมพ์เสมือน จากนั้น Gboard
  4. แตะธีม
  5. เลือกธีม จากนั้นแตะใช้

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad