Σύρετε το δάχτυλό σας για να πληκτρολογήσετε

Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας από γράμμα σε γράμμα για να σχηματίσετε λέξεις.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 8 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζουν όλες οι γλώσσες αυτήν τη λειτουργία.

Γράψτε λέξεις

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, εγκαταστήστε το Gboard.
 2. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε, όπως το Gmail ή το Keep.
 3. Πατήστε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.
 4. Σύρετε το δάχτυλό σας πάνω από τα γράμματα για να σχηματίσετε τη λέξη που θέλετε. Στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας.

Διαγράψτε το ανεπιθύμητο κείμενο

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε το έγγραφο ή το μήνυμα με τη λέξη που θέλετε να αντικαταστήσετε. 
 2. Πατήστε στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε τον δρομέα. Από εκεί, για να:
  • Αντικαταστήσετε μια λέξη: Επιλέξτε μια πρόταση. 
  • Καταργήσετε μια λέξη: Πατήστε δύο φορές μια λέξη. Στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου

 1. Σε συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Γλώσσες και εισαγωγή.
 3. Πατήστε Εικονικό πληκτρολόγιο και έπειτα Gboard.
 4. Ορίστε μια επιλογή, όπως Πληκτρολόγηση Glide ή Φωνητική εντολή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false