Φωνητική πληκτρολόγηση

Στην κινητή συσκευή σας, στα περισσότερα σημεία όπου μπορείτε να γράψετε με το πληκτρολόγιο, μπορείτε επίσης να μιλήσετε για να γράψετε.

Σημείωση: Το Gboard είναι διαθέσιμο για iPhone και iPad με iOS 9 και νεότερες εκδόσεις.

Σημείωση: Η μετατροπή ομιλίας σε κείμενο δεν λειτουργεί με όλες τις γλώσσες.

Μιλήστε, για να γράψετε

  1. Σε iPhone ή iPad, εγκαταστήστε το Gboard.
  2. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε, όπως το Gmail ή το Keep.
  3. Πατήστε σε μια περιοχή όπου μπορείτε να εισάγετε κείμενο.
  4. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο του μικροφώνου Μικρόφωνο.
  5. Όταν εμφανιστεί η οδηγία Μιλήστε τώρα, πείτε αυτό που θέλετε να γράψετε.

Προσθήκη σημείων στίξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες φράσεις για να προσθέσετε σημεία στίξης στο κείμενό σας. Τα σημεία στίξης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.

Αντικαταστήστε μια λέξη

  1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε το έγγραφο ή το μήνυμα με τη λέξη που θέλετε να αλλάξετε.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα τη λέξη.
  3. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο του μικροφώνου Μικρόφωνο.
  4. Όταν εμφανιστεί η οδηγία Μιλήστε τώρα, πείτε τη νέα λέξη.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
iPhone και iPad Android
false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false