Φωνητική πληκτρολόγηση

Στην κινητή συσκευή σας, στα περισσότερα σημεία όπου μπορείτε να γράψετε με το πληκτρολόγιο, μπορείτε επίσης να μιλήσετε για να γράψετε.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Σημείωση: Η μετατροπή ομιλίας σε κείμενο δεν λειτουργεί με όλες τις γλώσσες.

Μιλήστε, για να γράψετε

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, εγκαταστήστε το Gboard.
  2. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε, όπως το Gmail ή το Keep.
  3. Πατήστε σε μια περιοχή όπου μπορείτε να εισάγετε κείμενο.
  4. Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο του μικροφώνου Μικρόφωνο.
  5. Όταν εμφανιστεί η οδηγία Μιλήστε τώρα, πείτε αυτό που θέλετε να γράψετε.
Συμβουλή: Σε ορισμένες συσκευές Pixel, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τον Βοηθό για πληκτρολόγηση με τη φωνή σας.

Προσθήκη σημείων στίξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες φράσεις για να προσθέσετε σημεία στίξης στο κείμενό σας. Τα σημεία στίξης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.

Αντικαταστήστε μια λέξη

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το έγγραφο ή το μήνυμα με τη λέξη που θέλετε να αλλάξετε.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα τη λέξη.
  3. Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου, πατήστε το εικονίδιο του μικροφώνου Μικρόφωνο.
  4. Όταν εμφανιστεί η οδηγία Μιλήστε τώρα, πείτε τη νέα λέξη.
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
4857022191114038830
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
false