Dbanie o zdrowie dzięki punktom kardio

Amerykańskie Towarzystwo KardiologiczneŚwiatowa Organizacja Zdrowia zalecają aktywność fizyczną, która pozwala zadbać o serce. Zgodnie z tymi zaleceniami należy ćwiczyć umiarkowanie intensywnie przez 150 minut lub energicznie przez 75 minut tygodniowo. Google Fit pomaga wypełnić te zalecenia, śledząc Twoje ćwiczenia w postaci punktów kardio i minut ruchu.

Jak zdobywać punkty kardio

Punkty kardio zdobywasz za każdą aktywność, która podnosi tętno. Może to być szybki marsz, bieganie, pływanie, ćwiczenia fitness czy gra w tenisa. Pamiętaj, by śledzić lub rejestrować swoją aktywność.

Jak zdobywać minuty ruchu

Minuty ruchu zdobywasz za każdą aktywność fizyczną związaną z poruszaniem się. Może to być joga, taniec, a także praca w ogrodzie lub w domu. Gdy chodzisz, zdobywasz minuty ruchu za co najmniej 30 kroków wykonanych w ciągu 60 sekund.

Jak Fit mierzy Twoją aktywność

Sposób mierzenia Twojej aktywności zależy od urządzeń, których używasz. Google Fit monitoruje punkty kardio i minuty ruchu za pomocą pulsometru lub czujników w telefonie.

Na podstawie tętna

Jeśli Twoje urządzenie zgodne z Fit (na przykład zegarek) ma pulsometr, Google Fit zlicza punkty kardio i minuty ruchu w trakcie ćwiczeń.

Aby najlepiej śledzić tętno, na urządzeniu kliknij Rozpocznij trening.

 • 1 minuta umiarkowanie intensywnych ćwiczeń (tętno 50–69%) = 1 punkt kardio
 • 1 minuta energicznych ćwiczeń (tętno co najmniej 70%) = 2 punkty kardio

Uwaga: to jest wartość procentowa Twojego szacowanego maksymalnego tętna. Maksymalne tętno oblicza się na podstawie wzoru: 205,8 – (0,685 x [Twój wiek]).

Na podstawie wykrywania ruchu

Nawet jeśli Twoje urządzenie nie ma pulsometru, Google i tak może rozpoznawać rodzaj aktywności.

 • Aktywność przez ponad 1 minutę (przy 30 krokach na minutę) = 1 minuta ruchu
 • 1 minuta jazdy na rowerze = 1 punkt kardio
 • 1 minuta szybkiego marszu (co najmniej 100 kroków na minutę) = 1 punkt kardio
 • 1 minuta biegania (co najmniej 130 kroków na minutę) = 2 punkty kardio

Zamiana ćwiczeń na punkty

Google Fit zamienia Twoją aktywność na punkty kardio przy użyciu współczynnika MET (Metabolic Equivalent of Task) zgodnie z poniższymi zasadami. Za energiczną aktywność otrzymujesz dodatkowe punkty.

 • 1 minuta dowolnej aktywności przy współczynniku MET od 3,0 do 5,9 = 1 punkt kardio
 • 1 minuta dowolnej aktywności przy współczynniku MET od 6,0 = 2 punkty kardio

Jak długo należy ćwiczyć

Google Fit przyznaje jeden punkt kardio za każdą minutę aktywności. Choć organizacje WHO i AHA zalecają aktywność przez co najmniej 10 minut, wyniki najnowszych badań wskazują, że korzystne dla zdrowia są wszystkie ćwiczenia o umiarkowanej lub dużej intensywności niezależnie od tego, ile trwają.

Dodawanie ostatniej aktywności i wyświetlanie zdobytych punktów

Fit może obliczyć Twoje punkty kardio na podstawie ostatnich ćwiczeń i dodanych informacji. Aby dodać ostatni trening:

 1. Na telefonie otwórz aplikację Google Fit Google Fit.
 2. Kliknij Dodaj Dodaj dane a następnie Dodaj aktywność Dodaj aktywność.
 3. U góry wybierz aktywność.
 4. Dodaj czas trwania tej aktywności. U góry ekranu zobaczysz liczbę zdobytych punktów kardio i minut ruchu.
 5. Aby zrezygnować bez zapisywania treningu, w lewym górnym rogu kliknij Anuluj Zamknij menu.
 6. Aby dodać aktywność do historii, u góry kliknij Zapisz.

Sprawdzanie historii punktów

 1. Na telefonie otwórz aplikację Google Fit Google Fit.
 2. U góry kliknij liczbę minut ruchu lub punktów kardio.
 3. Aby zobaczyć punkty zdobyte w różnych dniach, u góry wybierz dzień, tydzień lub miesiąc.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?