Fit nie zapisuje danych z jednej z moich aplikacji fitness

Nie wszystkie aplikacje dobrze współpracują z Google Fit. Jeśli Fit nie zbiera danych z jakiejś aplikacji fitness, być może nie jest ona zgodna. Zobacz listę aplikacji zgodnych z Fit.

Jeśli aplikacja znajduje się na liście i nie działa, sprawdź, czy nie jest ona odłączona i w razie potrzeby ponownie ją połącz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?