Rozpakowywanie plików

 

Aplikacja Files by Google umożliwia rozpakowywanie i wyświetlanie zawartości skompresowanych plików.
Uwaga: obsługiwane są tylko pliki ZIP.
  1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Pliki Go.
  2. U dołu ekranu kliknij Przeglądaj Przeglądaj.
  3. Otwórz folder zawierający plik ZIP, który chcesz rozpakować.
  4. Wybierz plik ZIP.
  5. Pojawi się wyskakujące okienko z zawartością pliku.
  6. Kliknij Rozpakuj.
  7. Zostanie wyświetlony podgląd rozpakowanych plików. Jeśli po rozpakowaniu chcesz usunąć plik ZIP, zaznacz pole wyboru „Usuń plik ZIP”.
  8. Kliknij Gotowe.
  9. Rozpakowane pliki są zapisywane w tym samym folderze, w którym znajdował się oryginalny plik ZIP.

Rozwiązywanie problemów

Błąd związany z zapełnieniem pamięci

Jeśli pamięć jest zapełniona, przy rozpakowywaniu pliku może się pojawić komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, zwiększ ilość dostępnego miejsca w pamięci urządzenia lub przenieś dane na kartę SD.

 

 

Wypróbuj

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?