Rozpakowywanie zawartości plików

Aplikacja Files by Google ułatwia dostęp do plików, które zarchiwizowano i skompresowano, by zwolnić miejsce w urządzeniu. Pozwala ona rozpakowywać i wyświetlać ich zawartość, np. obrazy i filmy. 

Uwaga: obsługiwane są tylko pliki ZIP.
Rozpakowywanie skompresowanych plików nazywane jest też ich „wyodrębnianiem”.

Jak rozpakować zawartość plików

  1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files Go.
  2. U dołu ekranu kliknij Przeglądaj Przeglądaj.
  3. Otwórz folder zawierający plik ZIP, który chcesz rozpakować.
  4. Kliknij plik ZIP.
  5. Na następnym ekranie zobaczysz zawartość tego pliku.
  6. Kliknij Rozpakuj.

Uwaga: nie ma możliwości wyodrębnienia pojedynczego pliku z archiwum ZIP – rozpakowywana jest zawsze cała jego zawartość. Dodatkowo jeśli rozpakowujesz plik na kartę SD, aplikacja może Cię poprosić o pozwolenie, by kontynuować.

  1. Zawartość jest zapisywana w folderze o nazwie identycznej z oryginalnym skompresowanym plikiem.

Przykład: jeśli skompresowany plik miał nazwę /downloads/HolidayPics.zip, jego zawartość zostanie rozpakowana do folderu: /downloads/HolidayPics/(files).

  1. Zostanie wyświetlony podgląd folderu. Jeśli chcesz usunąć plik ZIP, w którym znajdowała się rozpakowana zawartość, zaznacz pole wyboru Usuń plik ZIP.

Naprawianie błędów związanych z zapełnieniem pamięci

Nie można rozpakować zawartości

Jeśli pamięć jest zapełniona, przy próbie rozpakowania pliku może się pojawić komunikat o błędzie. Aby rozwiązać ten problem, zwiększ ilość wolnego miejsca w pamięci urządzenia lub przenieś zawartość na inną kartę SD.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?