Sprawdzanie i zwiększanie ilości miejsca na urządzeniu

Files by Google pozwala na wyświetlanie i zwiększanie dostępnego miejsca na telefonie lub tablecie. Dzięki temu możesz zwiększyć szybkość działania urządzenia i zwolnić miejsce na ważne pliki.

Wyświetlanie ilości miejsca na dane

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
  • Jeśli nie masz tej aplikacji, pobierz ją ze Sklepu Play.
  • Aplikacja Files by Google działa na urządzeniach z Androidem w wersji 5.0 i nowszych.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Czyszczenie Czyszczenie.
 3. U góry ekranu pokaże się informacja o wykorzystanym i dostępnym miejscu.
  • Jeśli w telefonie masz kartę pamięci, pojawi się również informacja o miejscu na niej.

Zwiększanie ilości miejsca na dane

Użyj aplikacji Files by Google do usunięcia plików i odinstalowania aplikacji, by zwiększyć ilość dostępnego miejsca na urządzeniu.

Krok 1. Przyznaj uprawnienia do odinstalowywania aplikacji

Jeśli masz już za sobą odinstalowywanie aplikacji w Files by Google, przejdź do kroku 2: „Zwolnij miejsce”. Jeśli nie, wykonaj te czynności.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Czyszczenie Czyszczenie.
 3. Na karcie „Zwolnij więcej miejsca” kliknij Dalej a potem Otwórz Ustawienia.
 4. Kliknij Pliki.
 5. Włącz opcję Zezwól na dostęp do użytkowania.
 6. Aby wrócić do aplikacji, kliknij Wstecz Back.

Krok 2. Zwolnij miejsce

Miejsce na telefonie możesz zwolnić na kilka sposobów.

Usuwanie plików lub aplikacji

Zawartość można usuwać na dwa sposoby. Wykonaj te czynności, by usunąć lub odinstalować pliki lub aplikacje.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Czyszczenie Czyszczenie.
 3. Wybierz kartę i kliknij Wybierz i zwolnij.
  • Obok pozycji „Wybierz i zwolnij” zobaczysz ilość miejsca, jaką możesz zwolnić.
 4. Wybierz pliki lub aplikacje, które chcesz usunąć lub odinstalować.
  • Gdy usuwasz aplikacje po raz pierwszy, musisz przyznać odpowiednie uprawnienia.
 5. Kliknij Usuń lub Odinstaluj.
 6. Kliknij Usuń.

Wyświetli się informacja o odzyskanym miejscu.

Przenoszenie plików na kartę pamięci

Jeśli w urządzeniu masz kartę pamięci, możesz przenieść na nią pliki.

Zawartość można przenosić na dwa sposoby.

Sposób nr 1:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Czyszczenie Czyszczenie.
 3. W sekcji „Przenieś na kartę SD” kliknij Wybierz i zwolnij.
  • Obok opcji „Zwolnij” wyświetli się ilość miejsca, które można odzyskać.
 4. Wybierz pliki, które chcesz przenieść.
 5. Kliknij Przenieś na kartę SD.

Sposób nr 2.

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. Kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Przenieś na kartę SD lub Skopiuj na kartę SD.

Uwaga: w aplikacji Files by Google nie można usuwać plików zapisanych na karcie pamięci.

Usuwanie niepotrzebnych plików

Niektóre aplikacje przechowują pliki tymczasowe. Możesz je usunąć, by zwolnić miejsce na urządzeniu. Nie wpływa to na ustawienia aplikacji.

Aby usunąć pojedyncze niepotrzebne pliki:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij kartę Czyszczenie Czyszczenie.
 3. Na karcie „Niepotrzebne pliki” kliknij  Potwierdź i zwolnijPotwierdź i zwolnij.
 4. Kliknij Pokaż niepotrzebne pliki.
 5. Wybierz Pliki dziennika lub plik tymczasowy aplikacji do wyczyszczenia.
 6. Kliknij Wyczyść Delete.

Aby usunąć wiele niepotrzebnych plików:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij kartę Czyszczenie Czyszczenie.
 3. Na karcie „Niepotrzebne pliki” kliknij  Potwierdź i zwolnijPotwierdź i zwolnij.
 4. Kliknij Wyczyść Delete.

Sugestie dotyczące zwalniania miejsca

Możesz ustawić powiadomienia, które będą się wyświetlać, gdy:

 • Pamięć będzie prawie pełna.
 • Określone aplikacje nie będą używane przez ponad 30 dni.
 • Określone pliki będą zajmować za dużo miejsca.

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz Files by Google Files by Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Ustawienia.
 3. Kliknij Powiadomienia.
 4. Włącz lub wyłącz powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Brak możliwości przeniesienia na kartę SD

Zaktualizuj aplikację Files by Google do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie występować nadal, prześlij nam opinię z aplikacji (Menu Menu a potem Pomoc i opinie), by umożliwić nam sprawdzenie zgłoszenia.

Brak możliwości znalezienia pamięci podręcznej aplikacji

Pamięć podręczna aplikacji jest widoczna tylko wtedy, gdy istnieje możliwość jej wyczyszczenia w celu zwolnienia miejsca. Spróbuj odświeżyć kartę Wyczyść (pociągnij w dół, by odświeżyć).

Brak możliwości znalezienia karty SD

Jeśli karta SD nie jest widoczna w aplikacji Files by Google, otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia i wybierz Konserwacja urządzenia a potem Pamięć, a następnie sprawdź, czy karta SD została rozpoznana.  Jeśli karta została rozpoznana przez aplikację Ustawienia, ale nie jest widoczna w aplikacji Files by Google, prześlij nam opinię przez aplikację.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?