Pravidlá pre obsah v službe Google Payments

Spoločnosť Google vyvinula nasledujúce pravidlá, aby zaručila celkovú kvalitu programu a pozitívny dojem všetkých používateľov. Všetci jednotlivci alebo firmy, ktoré spracovávajú transakcie platieb cez Google, musia dodržiavať tieto pravidlá.

Google si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo upraviť tieto pravidlá. Google tiež bude pri interpretácii a presadzovaní týchto pravidiel spolu so zmluvnými podmienkami programu konať na základe vlastného uváženia. Produkty, tovar, služby a iné položky, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcom zozname, môžu byť tiež obmedzené:

Neprijateľné kategórie produktov

Písanie akademických článkov a služby absolvovania testov
Príklady: vopred napísané eseje, diplomové a dizertačné práce; ponuky na písanie článkov alebo služby absolvovania testov.
Produkty a služby pre dospelých
Príklady: pornografia a iné materiály so sexuálnym podtextom (vrátane literatúry, obrázkov a iných médií); eskortné služby a prostitúcia; čokoľvek, čo sa spája s obchodom so sexuálnymi službami.
Alkohol
Príklady: spracovanie platieb za pivo a tvrdý alkohol. Alkoholický obsah je povolený na účely uloženia objektu s funkciou „ukázať a skontrolovať“ do Googlu. 
Zvieratá a regulované druhy
Príklady: časti zvieracích tiel, krv alebo tekutiny; škodlivé rastliny; zakázané semená; rastliny alebo iné organizmy (vrátane odvodených produktov), ktoré sú ohrozené vyhynutím alebo ktorých predaj inak regulujú zákony.
Hromadné marketingové nástroje
Príklady: zoznamy e‑mailov, softvér a iné produkty, ktoré umožňujú odosielanie e‑mailových správ (spam).
Obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí
Príklady: obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých alebo obsah, ktorý môže byť vnímaný ako pedofilná erotika.
Médiá a softvér chránené autorskými právami
Príklady: neoprávnené kópie kníh, hudby, filmov a iných chránených alebo licencovaných materiálov vrátane kópií bez správneho uvedenia zdroja; neoprávnené kópie softvéru, videohier a iných chránených alebo licencovaných materiálov vrátane softvéru OEM a softvérových balíkov.
Falšovaný a nepovolený tovar
Príklady: repliky alebo imitácie dizajnérskeho alebo iného tovaru, položky bez schválenia celebrity, ktoré by inak vyžadovali takéto schválenie, falošné autogramy, meny, známky, lístky, iný potenciálne neoprávnené tovar.
Zariadenia alebo techniky na odomknutie technickej ochrany
Príklady: modifikačné čipy alebo iné zariadenia na obchádzanie technickej ochrany na digitálnych zariadeniach vrátane techniky na odomknutie telefónov iPhone.
Drogy a drogové príslušenstvo
Príklady: kontrolované látky, narkotiká, nelegálne drogy a drogové príslušenstvo vrátane psychoaktívnych a rastlinných drog, ako je šalvia alebo lysohlávky, a materiály propagujúce ich použitie; legálne látky, ako sú rastliny alebo bylinky, predávané spôsobom, ktorý podnecuje prehĺtanie, inhalovanie, extrahovanie alebo iné používanie látky alebo zmesi z legálnej látky tak, že prinesie rovnaký účinok ako nelegálna droga, zložka alebo látka alebo prinesie nepodložené zdravotné prínosy.
Finančné alebo iné regulované produkty, služby, zabezpečenia a uložené hodnoty
Príklady: spracovanie platieb je zakázané pre nasledujúce služby: investičné poradenstvo; refinancovanie alebo prenos neinkasovateľného dlhu; burzové maklérstvo; manuálne vyplácanie hotovosti; prenos zahŕňajúci virtuálne meny, platobné príkazy; cestovateľské šeky; akcie, bondy alebo súvisiace finančné produkty; poistenia; jednotky v schémach kolektívneho investovania; karty s uloženou hodnotou; kreditné služby (nepatria sem kreditné prehľady ani skóre poskytované zákazníkovi agentúrou poskytujúcou informácie o úverovej schopnosti zákazníkov); provízie zo služieb regulovaných alebo zakázaných príslušným zákonom.
V niektorých prípadoch môžu byť niektoré finančné služby povolené s cieľom umožniť používateľovi uložiť do Googlu objekt s funkciou „ukázať a skontrolovať“. 
Sprostredkovanie financovania
Príklady: sprostredkovanie darov od iných strán bez platného stavu oslobodenia od dane 501(c)(3), ktorý je jasne verejne zobrazený; sprostredkovanie financovania od iných strán bez platného dôkazu o stave oslobodenia od dane alebo dôkazu o registrácii v relevantnom regulačnom úrade danej krajiny; politické organizácie, ktoré sú zaregistrované cez FEC.
Hry/hazard
Príklady: žreby, športové stávky, členstvá alebo zápis na online hazardné stránky a súvisiaci obsah. Propagácia offline kamenných kasín je povolená.
Preukazy totožnosti, dokumenty a uniformy vydané vládou
Príklady: preukazy totožnosti, pasy, diplomy, šľachtické tituly a uniformy vydané vládou okrem prípadov, keď ich predáva autorizovaný orgán vlády alebo dodávateľ s akreditáciou od autorizovaného orgánu vlády.
Materiály na hacking a cracking
Príklady: návody, príručky, informácie alebo vybavenie na porušenie zákona zničením alebo umožnením nezákonného prístupu k softvéru, serverom, webom alebo inému chránenému vlastníctvu.
Časti ľudských tiel
Príklady: orgány a iné časti tiel; telesné tekutiny; kmeňové bunky; embryá.
Nelegálny/kradnutý tovar
Príklady: materiály, produkty alebo informácie propagujúce nelegálny tovar alebo umožňujúce nelegálne konanie; tovary, ktoré nevlastníte ani nemáte právo na ich predaj; tovary vyrobené v rozpore s právami tretej strany; pašované tovary a tovary, ktoré porušujú obmedzenia exportu, importu alebo označenia; motorové vozidlá, ktoré podliehajú reguláciám prevozu; tovary z verejných registrov (napr. nehnuteľnosti), ktorých prenos vyžaduje formality, ktoré nie je možné legálne vykonať online. Poznámka: Iba vy nesiete zodpovednosť za overenie pravosti a legálnosti položiek, ktoré predávate.
Nelegálne telekomunikačné vybavenie
Príklady: zariadenia určené na bezplatné získanie káblových a satelitných signálov, káblové deskramblery a čierne skrinky, prístupové karty, zariadenia na programovanie prístupových kariet a rušenie slučiek, nezákonné nástroje alebo produkty na modifikáciu mobilných telefónov a iné zariadenia, ktoré sú nezákonné podľa Federálnej komunikačnej komisie (FCC) alebo iného kompetentného regulačného úradu v krajine, v ktorej sa tovar ponúka na predaj.
Zázračné lieky
Príklady: nepodložené liečby, lieky alebo iné položky predávané ako prostriedky na rýchle uzdravenie.
Viacúrovňový marketing a programy na generovanie bohatstva
Príklady: viacúrovňové marketingové programy (vrátane online platobných nástrojov na náhodné určenie výsledkov), maticové a pyramídové systémy, Ponziho systém, programy na generovanie bohatstva, schémy platenia za kliknutia a všetky podobné programy.
Nevhodný tovar
Príklady: tovar, literatúra, produkty alebo iné materiály, ktoré:
  • ohovárajú alebo očierňujú osobu alebo skupiny ľudí na základe rasy, etnickej či národnej príslušnosti, náboženstva, pohlavia alebo iných faktorov;
  • ohovárajú alebo očierňujú osobu alebo skupiny ľudí, ktorých pred ohováraním a očierňovaním chráni príslušný zákon (napr. ochrana, ktorú niektoré jurisdikcie poskytujú kráľovskej rodine);
  • podnecujú alebo vyvolávajú akty násilia;
  • propagujú neznášanlivosť alebo nenávisť;
  • propagujú alebo podporujú členstvo v teroristických skupinách alebo iných organizáciách, ktoré zakazuje zákon;
  • podporujú teórie revizionizmu, ktoré zakazuje platný zákon;
  • popierajú verejnú morálku.
Nevhodný tovar, zločin
Príklady: fotografie alebo položky z miesta činu, napr. osobný majetok v spojení so zločincom alebo trestným činom.
Vzácne materiály
Príklady: hromadný predaj zriedkavých, vzácnych alebo cenných kovov alebo kameňov.
Lieky na predpis a zdravotnícke zariadenia
Príklady: lieky alebo iné produkty, na ktoré sa vyžaduje predpis licencovaného lekára, veterinára alebo inej online lekárne alebo ktorých distribúcia je inak regulovaná; zdravotnícke zariadenia, ktoré na distribúciu vyžadujú vládnu autorizáciu; pomôcky na falšovanie výsledkov drogových testov. Propagácia produktov súvisiacich so zdravím je povolená za určitých podmienok a obmedzení na účely, ktoré umožňujú používateľovi uložiť do Googlu objekt s funkciou „ukázať a skontrolovať“.
Chránené kultúrne položky a artefakty
Príklady: materiál chránený Dohovorom UNESCO z roku 1970 o opatreniach na zákaz a zamedzenie nezákonného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych hodnôt alebo materiálu, ktorého predaj, export alebo presun je inak obmedzený zákonom; artefakty, jaskynné útvary (kvaple, stalaktity, stalagmity) a položky súvisiace s hrobkami, ktoré chránia federálne zákony, napr. federálny zákon o ochrane jaskynných zdrojov (The Federal Cave Resources Protection Act) z roku 1988 a zákon o ochrane a obnove hrobov pôvodných obyvateľov Ameriky (Native American Grave Protection and Repatriation Act).
Pyrotechnické zariadenia a nebezpečné materiály
Príklady: ohňostroje a súvisiaci tovar; toxické, horľavé a rádioaktívne materiály a látky; pušný prach; výbušniny.
Regulovaný tovar
Príklady: airbagy; batérie obsahujúce ortuť; freóny alebo podobné látky/chladivá; chemické/industriálne riedidlá; medicínske procedúry; evidenčné čísla vozidiel; policajné odznaky a vybavenie orgánov činných v trestnom konaní; zariadenia na odomykanie zámkov; zdravotnícke zariadenia; pesticídy a insekticídy; merače poštovného; pasívne fitnes zariadenia a elektrostimulátory; položky stiahnuté z obehu; herné automaty; sledovacie vybavenie, ktoré sa primárne používa na nezákonné odpočúvanie telefonickej, orálnej alebo elektronickej komunikácie alebo na umožnenie nezákonného sledovania alebo nahrávania osôb; tovary regulované vládou alebo nariadeniami inej agentúry.
Dopravné zariadenia
Príklady: rušičky radarov, kryty na značky s evidenčnými číslami vozidla, meniče dopravnej signalizácie a súvisiace produkty.
Cestovné balíčky a ponuky
Príklady: spracovanie platieb za cestovné služby vrátane rezervácií hotelov, letov, plavieb a áut, cestovných klubov atď. Všetok obsah súvisiaci s cestovaním, ktorý umožňuje používateľovi „ukázať a skontrolovať“ ponuku, palubný lístok alebo vstupenku, je povolený. Cestovné balíčky a ponuky sú navyše prijateľným produktom pre používateľov služby Google Pay.
Tabak a cigarety
Príklady: cigarety, cigary, žuvací tabak a alternatívne produkty.
Zbrane
Príklady: strelné zbrane, munícia a iné položky, ako sú napríklad strelné zbrane, zamaskované, nerozoznateľné alebo zatváracie nože, zbrane na bojové umenia, tlmiče, munícia, zásobníky s muníciou, vzduchové pištole a slzný plyn. V niektorých prípadoch môžu byť niektoré produkty alebo služby povolené s cieľom umožniť používateľovi uložiť objekt „ukázať a skontrolovať“ do služby Google. 
Veľkoobchodná mena
Príklady: zľavnené meny alebo výmenné kurzy, meny vo vzácnych kovoch.