About Google Patents

Om Google Patent

På Google försöker vi hela tiden göra viktig information mer användbar för världen. Med hjälp av Google Patent kan du ta del av, söka bland och läsa de miljontals idéer som har lämnats in till antingen det amerikanska patentverket eller till europeiska patentverk. Med vår sökfunktion för tidigare känd teknik, kan du hitta dokument som är relaterade till en viss patentansökan. 

Vanliga frågor

Varifrån kommer patentuppgifterna?

Alla dokument som är tillgängliga via Google Patent kommer från USA:s patent- och registreringsverk (USPTO) och europeiska patentverket (EPO).

Vilka patent finns tillgängliga?

Google Patent omfattar alla beviljade patent och patentansökningar från USPTO och EPO. De tidigaste amerikanska patentansökningarna är från 1790 och EPO:s patentansökningar från 1978.

Hur använder jag patentsökningsfunktionen?

Du kan söka i hela texten i amerikanska patent genom att välja Patent i Sök på Google eller från sökrutan högst upp på alla patentsidor. Du kan också utgå från sidan för avancerade patentsökningar och söka utifrån kriterier som patentnummer, uppfinnare, klassificering och inlämningsdatum.

Vad är sökverktyget för tidigare känd teknik och hur fungerar det?

I normalfallet beviljas patent endast om uppfinningen är ny. Det kan vara svårt att fastställa vad som är nytt. Detta kräver att många källor genomsöks, vilket är en ansträngande uppgift. Därför har vi skapat ett sökverktyg som gör det enkelt att söka i flera källor samtidigt. Du kan testa dig fram med verktyget genom att klicka på knappen Sök efter tidigare känd teknik på sidan Översikt. Sökverktyget identifierar nyckelfraser från patenttexten, kombinerar dem i en sökfråga och visar resultaten från Google Patent, Google Scholar, Google Böcker och resten av webben.

Med hjälp av sökverktyget kan du även filtrera efter datum och på så sätt visa det material som existerade  innan patentansökan.  Google utgår från flera olika källor för att uppskatta vilket datum patentet skapades. När det gäller ett patent är det datumet när det registrerades av det aktuella patentverket. När det gäller böcker, tidskrifter och artiklar hämtas publiceringsdatumet från utgivare och bibliotek. För material på webben används olika kriterier, till exempel det datum när Google först hittade materialet online och datum som nämns i själva materialet.

Hur rangordnas resultat i patentsökningen och sökverktyget för tidigare känd teknik?

Precis som i Sök på Google rangordnas resultaten utifrån deras relevans för en viss sökfråga. Systemet styrs inte manuellt utan med hjälp av algoritmer som kombinerar flera signaler för att avgöra sökresultatens placering.

Kan jag ladda hämta en PDF av ett patent jag har hittat i Google Patent?

Du kan hämta PDF-filer med patent i USA genom att klicka på knappen Hämta PDF långt upp till höger på en patentsida.

Varför gör Google det möjligt att hämta flera amerikanska patent och varumärkesuppgifter samtidigt?

Många forskningsorganisationer och stora advokatbyråer använder masshämtningar av data för att analysera tusentals eller miljontals patent på en gång.  Google och USPTO samarbetar för att vem som helst ska kunna hämta många patent och varumärkesuppgifter samtidigt utan kostnad. Tidigare gick det bara att hämta den här informationen fil för fil från USPTO:s webbplats eller flera samtidigt via CD, DVD eller digitala kassetter, och det kostade tiotusentals dollar. Nu kan vem som helst hämta informationen gratis från

När kommer det att gå att söka efter patent från mitt land?

Google Patent omfattar för närvarande endast patent som registrerats vid USPTO och EPO. Vi försöker alltid utöka våra produkter och tjänster till användare över hela världen, och kommer att utöka antalet patentverk i framtiden.

Kan jag skicka in ett förslag eller en funktionsförfrågan för Google Patent?

Självklart. Vårt team arbetar hårt för att förbättra Google Patent, och vi uppmuntrar dig att skicka dina förslag till oss. Klicka bara på länken Skicka feedback här eller längst ned på översiktssidorna.