About Google Patents

Om Google Patenter

Hos Google prøver vi hele tiden å gjøre viktige samlinger av informasjon nyttigere for verden. Med Google Patenter kan du bruke Internett for å oppdage, søke i og lese millionene av ideer som har blitt innsendt til amerikanske eller europeiske patentkontorer. Og med Kjent teknikk-søk kan du fnne dokumenter knyttet til bestemte patentsøknader. 

Vanlige spørsmål

Hvor kommer disse patentdataene fra?

Alle dokumenter som er tilgjengelige gjennom Google Patenter kommer fra United States Patent and Trademark Office (USPTO) og Det europeiske patentverket (EPO).

Hvilke patenter er tilgjengelige?

Google Patenter dekker hele samlingen av patenter og patentsøknader fra USPTO og EPO. Amerikanske patentsøknader dateres tilbake til 1790 og EPO-patentsøknader til 1978.

Hvordan bruker jeg Google Patentsøk?

Du kan søke i hele teksten med amerikanske patenter ved å velge «Patenter» i Google Søk, eller fra søkefeltet øverst på hver patentside. Du kan også starte fra siden for avansert patentsøk for å søke ved bruk kriterier som patentnummer, oppfinner, klassifisering og søknadsdato.

Hva er Kjent teknikk-søk og hvordan fungerer det?

Vanligvis innvilges patenter bare dersom oppfinnelsen er ny. Det kan være vanskelig å avgjøre om en oppfinnelse er ny, og det krever et grundig søk i mange kilder. Vi har derfor utviklet Kjent teknikk-søk som gjør det enklere å søke i flere kilder samtidig. Du kan eksperimentere med søkefunksjonen ved å klikke på Kjent teknikk-knappen i oversiktssiden.  Kjent teknikk-søkefunksjonen identifiserer nøkkelfraser fra patentteksten, kombinerer dem til et søkeord og viser treffene fra Google Patenter, Google Scholar, Google Bøker og resten av nettet.

Med Kjent teknikk-søk kan du også filtere etter dato, slik at du kan se innhold som eksisterte før patentsøknaden ble innsendt.  Google bruker en rekke kilder for å fastslå opprettingsdato – for en patent brukes innsendelsesdatoen fastsatt av den innvilgende instansen, for bøker, blader og artikler brukes publiseringsdatoen fastsatt av utgivere og biblioteker og for nettinnhold brukes en rekke kriterier slik som datoen da Google først fant innholdet på nettet samt datoer nevnt i selve innholdet.

Hvordan rangeres treff i Patentsøk og Kjent teknikk-søk?

Som med Google Søk rangerer vi resultater i henhold til relevansen deres for et gitt søkeord. Systemet innebærer ingen menneskelig innblanding men bruker algoritmer som kombinerer flere signaler som bestemmer rekkefølgen på søkeresultatene.

Kan jeg laste ned en PDF-fil av en patent jeg har funnet i Google Patenter?

Du kan laste ned PDF-filer av amerikanske patenter ved å klikke på Last ned PDF-knappen øverst til høyre på en patentside.

Hvorfor tilbyr Google massenedlastinger av informasjon fra det amerikanske patent- og varemerke-kontoret?

Mange forskningsorganisasjoner og store advokatfirmaer bruker massedata til å analysere tusenvis eller millioner av patenter på én gang. Google og USPTO har samarbeidet for å tilby massenedlastinger av patent- og varemerkedata til alle – uten kostnad. Tidligere var denne informasjonen bare tilgjengelig som enkeltfiler på USPTO-nettstedet, eller som massenedlasting på CD, DVD eller digitale kassetter, og prisene var ofte på titusener av dollar. Nå kan alle få denne informasjonen gratis ved å besøke http://www.google.com/googlebooks/uspto.html.

Når kommer Patentsøk til å inkludere norske patenter?

Google Patenter omfatter foreløpig bare patenter arkivert ved USPTO og EPO. Vi er alltid ute etter å utvide produktene og tjenestene våre til brukere over hele verden og i fremtiden kommer vi til å øke antallet inkluderte patentkontorer.

Kan jeg sende inn et forslag eller en forespørsel om en bestemt funksjon i Google Patenter?

Selvfølgelig. Teamet vårt jobber hardt for å forbedre Google Patenter, og vi oppfordrer deg til å sende oss forslagene dine. Bare klikk på Send tilbakemelding-koblingen her eller nederst på hvilken som helst oversiktside.