About Google Patents

Over Google Patenten

Bij Google proberen we voortdurend belangrijke gegevensverzamelingen nuttiger te maken voor de hele wereld. Met Google Patenten kunt u de miljoenen ideeën die zijn ingediend bij Amerikaanse of Europese patentbureaus, online ontdekken, doorzoeken en lezen. En met onze zoekfunctie voor de stand van de techniek kunt u documenten vinden die betrekking hebben op een bepaalde patentaanvraag. 

Veelgestelde vragen

Waar komen deze patentgegevens vandaan?

Alle documenten die beschikbaar zijn via Google Patenten, zijn afkomstig van de USPTO (United States Patent and Trademark Office; Amerikaans Patent- en Handelsmerkbureau) en de EPO (European Patent Office; Europees Patentbureau).

Welke patenten zijn beschikbaar?

Google Patenten omvat de volledige verzameling van verleende patenten en patentaanvragen van de USPTO en EPO. Amerikaanse patentaanvragen gaan terug tot 1790 en patentaanvragen bij de EPO gaan terug tot 1978.

Hoe gebruik ik Google Patenten?

U kunt de volledige tekst van Amerikaanse patenten doorzoeken door 'Patenten' te selecteren in Google Zoeken of via het zoekvak boven aan een patentpagina. U kunt ook beginnen op de pagina voor geavanceerd zoeken naar patenten om te zoeken op criteria zoals patentnummer, uitvinder, classificatie en aanvraagdatum.

Wat is de zoekfunctie voor de stand van de techniek en hoe werkt deze functie?

Patenten worden gewoonlijk alleen verleend als de uitvinding nieuw is. Bepalen hoe nieuw een uitvinding is, kan erg moeilijk zijn. Er moet uitvoerig worden gezocht in een groot aantal bronnen. Daarom hebben we een zoekfunctie voor de stand van de techniek samengesteld waarin u gemakkelijk tegelijkertijd meerdere bronnen kunt doorzoeken. U kunt experimenteren met deze functie door op de knop 'Stand van de techniek zoeken' op de overzichtspagina te klikken.  Met de zoekfunctie voor de stand van de techniek worden belangrijke termen uit de tekst van het patent geïdentificeerd, worden deze termen gecombineerd tot een zoekopdracht en worden de resultaten van Google Patenten, Google Scholar, Google Boeken en de rest van internet weergegeven.

Met de zoekfunctie voor de stand van de techniek kunt u ook filteren op datum, zodat u inhoud te zien krijgt die bestond vóór het indienen van het patent.  Google gebruikt verschillende bronnen om de aanmaakdatum te schatten. Voor een patent gebruiken we de aanvraagdatum die wordt aangegeven door het verlenende patentbureau; voor boeken, tijdschriften en artikelen gebruiken we de publicatiedatum die wordt aangegeven door uitgevers en bibliotheken; en voor webinhoud gebruiken we verschillende criteria, zoals de datum waarop Google de inhoud voor het eerst online tegenkwam en datums die in de inhoud zelf worden vermeld.

Hoe worden resultaten in Google Patenten en de zoekfunctie voor de stand van de techniek gerangschikt?

Net als bij Google Zoeken rangschikken we resultaten op basis van hun relevantie voor een bepaalde zoekopdracht. Het systeem werkt zonder menselijke tussenkomst en met algoritmen die meerdere signalen combineren om de volgorde van zoekresultaten te bepalen.

Kan ik een pdf-bestand downloaden van een patent dat ik heb gevonden in Google Patenten?

U kunt pdf-bestanden van Amerikaanse patenten downloaden door op de knop 'Pdf downloaden' in de rechterbovenhoek van een patentpagina te klikken.

Waarom biedt Google bulkdownloads van Amerikaanse patent- en handelsmerkgegevens aan?

Veel onderzoeksinstellingen en grote advocatenkantoren gebruiken bulkgegevens om duizenden of miljoenen patenten tegelijk te analyseren.  Google en de USPTO zijn een samenwerking aangegaan om zonder kosten aan iedereen bulksgewijze bestandsdownloads van patent- en handelsmerkgegevens te leveren. Voorheen waren deze gegevens alleen op bestandsbasis beschikbaar op de website van de USPTO of in bulk via cd's, dvd's of digitale tapes en werden hiervoor prijzen van tienduizenden dollars in rekening gebracht. Nu kan iedereen de gegevens gratis verkrijgen via http://www.google.com/googlebooks/uspto.html.

Wanneer worden patenten uit mijn land opgenomen in Google Patenten?

Google Patenten omvat momenteel alleen patenten die zijn ingediend bij de USPTO en EPO. We willen onze producten en services altijd beschikbaar maken voor gebruikers over de hele wereld en gaan in de toekomst de patenten van meer patentbureaus opnemen.

Kan ik een suggestie of functieverzoek voor Google Patenten indienen?

Zeker weten. Ons team werkt voortdurend aan het verbeteren van Google Patenten en we willen u vragen ons uw suggesties te sturen. Klik op de link Feedback verzenden hier of onder aan een overzichtspagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?