About Google Patents

O Patentech Google

Ve společnosti Google se neustále snažíme zpřístupňovat důležité souhrny informací, tak aby byly užitečnější pro celý svět. Patenty Google vám umožňují objevovat a vyhledávat patenty, které byly odeslány do patentových kanceláří v USA a Evropě, a číst jejich obsah online. Pomocí naší služby Prior Art Finder navíc můžete najít dokumenty související s konkrétní žádostí o patent. 

Časté dotazy

Odkud tyto údaje o patentech pocházejí?

Všechny dokumenty dostupné prostřednictvím Patentů Google pocházejí od Úřadu pro patenty a ochranné známky USA (USPTO) a Evropské patentové kanceláře (EPO).

Jaké patenty jsou k dispozici?

V Patentech Google naleznete celou kolekci udělených patentů a žádostí o patenty od organizací USPTO a EPO. Žádosti o patenty z USA jsou k dispozici od roku 1790, evropské od roku 1978.

Jak se Vyhledávání patentů používá?

Chcete-li prohledávat celý text patentů zaregistrovaných v USA, vyberte ve vyhledávání Google možnost Patenty nebo využijte vyhledávací pole v horní části stránky libovolného patentu. Můžete také začít na stránce Rozšířené vyhledávání patentů, kde je možné vyhledávat podle kritérií, jako je patentové číslo, vynálezce, klasifikace a datum podání.

Co je služba Prior Art Finder a jak funguje?

Patenty se obvykle udělují pouze vynálezům, které jsou zcela nové a originální. Určit originalitu může být náročné a vyžaduje pracné prohledávání mnoha zdrojů. Proto jsme vytvořili službu Prior Art Finder, která usnadňuje prohledávání několika zdrojů najednou. Můžete s ním experimentovat tak, že na stránce Přehled kliknete na tlačítko Najít stav techniky. Prior Art Finder rozpozná klíčová sousloví z textu patentu, vytvoří z nich vyhledávací dotaz a zobrazí výsledky ze služeb Patenty Google, Google Scholar, Knihy Google a ostatních webů.

Prior Art Finder také umožňuje filtrovat podle data a zobrazit obsah, který byl vytvořen před podáním žádosti o patent. Google se při odhadování data vytvoření spoléhá na různé zdroje: v případě patentů se jedná o datum podání žádosti uvedené grantovou agenturou; v případě knih, časopisů a článků se jedná o datum vydání určené vydavateli a knihovnami; v případě webového obsahu používáme mnoho kritérií, např. data uvedená přímo v obsahu a datum, kdy Google obsah poprvé objevil na internetu.

Jakým způsobem hodnotíte výsledky ve službách Patenty Google a Prior Art Finder?

Stejně jako ve Vyhledávání Google hodnotíme výsledky podle relevance vzhledem k zadanému vyhledávacímu dotazu. Systém nevyužívá žádný lidský dohled. Pořadí výsledků vyhledávání určují algoritmy na základě kombinace několika signálů.

Mohu si stáhnout soubor PDF s patentem nalezeným v Patentech Google?

Soubory PDF s patenty z USA můžete stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout PDF v pravé horní části stránky s patentem.

Proč Google nabízí možnost hromadného stahování patentů a informací o ochranných známkách zaregistrovaných v USA?

Mnoho výzkumných organizací a většina právnických firem se při analýze tisíců či milionů patentů najednou spoléhá na hromadná data. Společnost Google spolupracuje s úřadem USPTO na zajištění bezplatného hromadného stahování souborů s patenty a údaji o ochranných známkách. Dříve byly tyto informace k dispozici pouze po jednotlivých souborech na webu USPTO nebo hromadně na discích CD, DVD nebo digitálních páskách. Navíc se poplatky za tyto informace pohybovaly v řádech desítek tisíc dolarů. Nyní jsou tyto informace bezplatně přístupné komukoli na stránce: http://www.google.com/googlebooks/uspto.html.

Kdy budou do vyhledávání patentů zahrnuty i patenty z mé země?

Patenty Google v současnosti zahrnují pouze patenty vedené u organizací USPTO a EPO. Neustále se však snažíme rozšiřovat své služby pro uživatele po celém světě a v budoucnu rozšíříme množství patentových kanceláří, které bude naše služba pokrývat.

Mohu vám odeslat návrh či požadavek na funkci Patentů Google?

Určitě. Náš tým na vylepšování Patentů Google tvrdě pracuje, a proto uvítáme jakýkoli váš návrh. Stačí kliknout na odkaz Odeslat zpětnou vazbu uvedený zde nebo v dolní části jakékoli stránky Přehled.