Stadia instellen voor kinderen en gezinnen

Ouders beschikken over speciale opties en privacyinstellingen waarmee ze de Stadia-functionaliteit van hun kinderen kunnen beheren, bijvoorbeeld wat voor games ze kunnen spelen en met wie. Ouders moeten ook een gezinsbetaalmethode instellen, zodat hun kinderen een verzoek kunnen sturen om aankopen te doen in de Stadia Store. Gebruik het Stadia-gezinsdashboard of de Family Link-app Family Link op je iPhone of iPad om deze instellingen te beheren.

Opmerking: Gezinsgroepbeheerders kunnen ook toezicht toevoegen aan het account van gezinsgroepslid nadat het account is gemaakt. De gezinsbeheerder moet elke aankoop op Stadia goedkeuren die door elk lid van de gezinsgroep op een iPhone of iPad via de gezinsbetaalmethode wordt gedaan.

Aan de slag

Voordat je begint, moet je een Google-account voor je kind instellen, zodat het kind kan worden toegevoegd aan je Google-gezinsgroep. Je kind moet een verzoek indienen om een Stadia-account te maken. Als gezinsbeheerder van de groep (of gezinshoofd) ontvang je een e-mail waarin staat dat je kind zich wil aanmelden voor Stadia. Volg de instructies om een Stadia-account in te stellen voor je kind.

Tijdens het instellen heb je het volgende nodig:

 • Een computer met internettoegang vanuit een Chrome-browser.
 • Optioneel: De Stadia-toegangscode die jij of je kind heeft ontvangen via een uitnodiging van een vriend of via een Stadia-aankoop. Bekijk meer informatie over hoe je een code inwisselt.
 • Je gewenste betalingsgegevens.

Stapsgewijze instructies

Tijdens het instellen moeten jij en het kind een aantal stappen samen uitvoeren:

 1. Kind: Open de nieuwste versie van de Stadia-app Stadia icon op het mobiele apparaat van het kind of ga naar stadia.com.
 2. Kind: Dien een verzoek in voor een nieuw Stadia-account via de Stadia-app Stadia icon of op stadia.com.
 3. Ouder: Open de e-mail 'Je kind wil deelnemen aan Stadia' en selecteer Aan de slag.
 4. Ouder: Als jij of je kind over een uitnodigingscode beschikt, kun je deze nu opgeven.
 5. Ouder: Volg de stappen totdat je een bericht ziet dat je bijna klaar bent met het instellen van Stadia voor je kind.
 6. Kind: Als je een uitnodigingscode hebt ingewisseld, moet je een proefabonnement op Stadia Pro aanvragen.
  • Opmerking: Als je geen code hebt ingewisseld, kun je nog steeds een Pro-abonnement aanvragen nadat je een account hebt gemaakt.
 7. Ouder: Als het kind een Stadia Pro-abonnement heeft aangevraagd, open je de e-mail 'Je kind heeft je een aankoopverzoek gestuurd' en selecteer je Aankoopverzoek bekijken. Je kunt het verzoek goedkeuren via het Stadia-gezinsdashboard of de Family Link-app Family Link.
 8. Kind: Via de app of website kun je een gratis Stadia Pro-game claimen en aanvragen.
 9. Ouder: Open de e-mail 'Je kind heeft je een verzoek om te spelen gestuurd' en selecteer Speelverzoek bekijken.
 10. Ouder: Keur het speelverzoek goed via het Stadia-gezinsdashboard of de Family Link-app Family Link.
 11. Kind: Als het kind gebruikmaakt van de Stadia-app Stadia icon, moet je wachten tot de app is geüpdatet op zijn of haar apparaat.
  • Als het kind een Stadia-controller op een tv wil gebruiken, ga je verder met stap 12.
  • Als het kind wil spelen met een geschikt mobiel apparaat en gamepad, moet het kind inloggen op zijn of haar account in de Stadia-app Stadia icon en op Spelen Stadia Play button tikken bij de game die het kind wil spelen.
  • Als het kind geen Stadia-controller heeft, kan hij of zij games spelen op een computer. Laat het kind een browservenster in Google Chrome openen en inloggen op zijn of haar account op stadia.com.
 12. Ouder: Als je je kind wilt laten spelen op een tv met Chromecast Ultra en een Stadia-controller, stel je je Chromecast in via de Google Home-app Google Home-app.
 13. Kind: Als je de Stadia-controller van je kind wilt instellen, tik je op het controllericoon in de Stadia-app Stadia icon op het mobiele apparaat van het kind. Volg de stappen om de controller in te stellen.
 14. Kind: Voeg het Stadia-account toe aan Chromecast.
 15. Kind: Gebruik de Stadia-controller om de koppelingscode in te voeren die wordt weergegeven op de tv.

Opmerking: Als je kind op zijn of haar telefoon of tablet wordt gevraagd om een Stadia-account aan Chromecast toe te voegen, wordt mogelijk het bericht 'Geef de code op die wordt weergegeven op je apparaat' weergegeven. Als het kind dit bericht ziet, moet hij of zij deze stappen volgen om de game te spelen:

 1. Kind: Open de Stadia-app Stadia icon op het mobiele apparaat van het kind.
 2. Kind: Tik op de game die het kind wil spelen.
 3. Kind: Selecteer onder Spelen Stadia Play button de Chromecast waarop het kind de game wil spelen.

Limieten voor gameplay

Als je een Stadia-account instelt voor je kind, kun je limieten instellen voor de gamecontent waartoe het kind toegang heeft en de mogelijkheid voor je kind om contact te leggen met andere spelers. Na het instellen kun je deze instellingen beheren via het Stadia-gezinsdashboard.

Opmerking: Als je beperkingen instelt terwijl je kind een game speelt, worden de wijzigingen pas van kracht als je kind opnieuw een game start.

 • Beperkingen op games op basis van classificatie: Je kunt contentbeperkingen instellen op basis van gameclassificaties. Je kind heeft toegang tot elke game met de classificatie die je hebt gekozen en lager. Games met een hogere classificatie zijn niet zichtbaar voor je kind op het tabblad van de Stadia Store.
 • Hoe je kind contact heeft met andere spelers: Je kunt kiezen of je kind multiplayergames mag spelen of mag voicechatten met andere spelers die online zijn.
  • Als je de instellingen van je kind wilt beheren via het Stadia-gezinsdashboard, tik je op de schuifregelaar naast elke instelling.

Privacyinstellingen

Je kind heeft dezelfde privacyopties als andere spelers. Je kunt de privacyopties voor je kind kiezen. Je kind kan de gekozen privacyinstellingen zien, maar niet wijzigen. Na het instellen kun je deze instellingen beheren via het Stadia-gezinsdashboard.

Goedkeuring van aankopen en speelverzoeken door ouders

Voor aankopen die via stadia.com, Chromecast Ultra of iOS zijn gedaan, ontvang je een goedkeuringsverzoek. Je kind kan vragen om games te kopen in de Stadia Store en om games te spelen die niet hoeven te worden gekocht, zoals games die deel uitmaken van een abonnement.

Aankoopgoedkeuringen

Je kind kan aankopen op Stadia doen via verschillende apparaten, zoals een telefoon of computer. Als je het account van je kind wilt instellen, moet je een gezinsbetaalmethode instellen waarmee kinderen zich kunnen abonneren en aankoopverzoeken kunnen doen.

Je moet alle aankopen goedkeuren die zijn gedaan door gezinsleden met beperkte rechten op stadia.com, Chromecast Ultra of iOS. Je kunt de aankoop op afstand goedkeuren via het Stadia-gezinsdashboard of rechtstreeks op je apparaat via de Family Link-app Family Link.

Dit werkt als volgt:

 1. Je kind ziet op zijn of haar apparaat een game in de Stadia Store en tikt op Kopen.
 2. De ouder ontvangt een e-mailverzoek om de aankoop te controleren. Vervolgens keurt de ouder de aankoop goed of af.
  • De ouder kan deze beslissing op afstand nemen via het Stadia-gezinsdashboard.
  • De ouder kan deze beslissing ook rechtstreeks op het apparaat nemen met de Family Link-app Family Link.
 3. Als de ouder de aankoop goedkeurt, wordt de game weergegeven in de bibliotheek van het kind.

Play-goedkeuringen

Met een Stadia Pro-abonnement kunnen spelers games claimen als onderdeel van de abonnementsvoordelen. Zodra er nieuwe games worden aangeboden en als de game een classificatieniveau heeft dat je hebt goedgekeurd, ziet je kind de game in de Stadia Store onder 'Stadia Pro-games'. Het kind kan de game claimen, maar moet een goedkeuringsverzoek naar de ouder sturen. De ouder moet dit verzoek vervolgens goedkeuren voordat de game kan worden gespeeld.

Ouders en kinderen kunnen op hun eigen apparaat inloggen bij Stadia en samen de stappen voor Play-goedkeuring uitvoeren:

 1. Kind: Tik op Claimen naast een game die kan worden geclaimd in het gedeelte 'Stadia Pro' van de winkel.
 2. Kind: Tik op Spelen Stadia Play button om het dialoogvenster voor de betreffende game te openen.
 3. Kind: Tik op Speelverzoek Play request.
 4. Ouder: Je ontvangt een e-mail om het speelverzoek te controleren.
 5. Ouder: Keur het verzoek goed of af via het Stadia-gezinsdashboard op internet of via de Family Link-app Family Link op een mobiel apparaat.
 6. Ouder: Keur het verzoek goed en de game wordt weergegeven in de bibliotheek van het kind. Als een ouder de aankoop afkeurt, wordt de game niet weergegeven in de bibliotheek van het kind.

Opmerking: Soms ontvangt een kind geen bevestiging dat er een verzoek is gestuurd nadat het kind Speelverzoek Play request heeft geselecteerd. We werken aan een oplossing voor dit probleem.

Toestemming voor uitgever

Als je kind een verzoek doet om een game van een nieuwe uitgever te kopen of te spelen, heb je de optie 'Toestemming voor gegevensgebruik door uitgever'. Als je toestemming geeft, hebben uitgevers toegang tot de Stadia-vriendenlijst van je kind tijdens multiplayergames om functies zoals game-uitnodigingen of het zoeken van willekeurige tegenstanders in te schakelen. Zodra je toestemming hebt gegeven, kun je deze intrekken of verlengen voor afzonderlijke uitgevers via het Stadia-gezinsdashboard op g.co/stadia/families.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?