Webbplatser och appar från tredje part med åtkomst till ditt barns konto

Om du har lagt till kontroll på ditt barns befintliga Google-konto kan du ange om barnet kan ge appar och webbplatser från tredje part åtkomst till olika delar av sitt konto. Som standard kan ditt barn tillåta appar och webbplatser från tredje part att få åtkomst till sin kontoinformation.

Obs! Appar och webbplatser från tredje part skapas av företag eller utvecklare som inte är Google.

Om du vill hantera ditt barns möjligheter att ansluta sitt konto till appar och webbplatser från tredje part följer du stegen nedan.

Kontrollera åtkomst till webbplatser och appar från tredje part

Appar från tredje part kan begära åtkomst till känslig information från barnets Google-konto. Känslig information kan inkludera ditt barns plats, selfies och kommunikation med familj och vänner. Läs mer om riskerna.

  1. Öppna families.google.com. Du kan behöva logga in.
  2. Välj ditt barn under Medlemmar.
  3. Välj Kontoinformation följt avMer följt av Appar från tredje part med kontoåtkomst.
  4. Aktivera eller inaktivera Ge externa appar åtkomst till kontot för XX med hjälp av reglaget.

När du tillåter åtkomst kan du se en fullständig lista över appar och webbplatser från tredje part med behörighet för ditt barns konto.

Viktigt! Om du inte ger åtkomst förlorar alla angivna appar och webbplatser från tredje part åtkomst till barnets konto och kan helt eller delvis eller helt förlora funktionalitet.

Hantera webbplatser och appar från tredje part

Du kan hantera webbplatser och appar med kontoåtkomst med ditt barns hjälp.

Ditt barn ska göra följande:

  1. Öppna avsnittet Appar med åtkomst till ditt konto på barnets Google-konto. Barnet kan behöva logga in.
  2. Kontrollera vilken nivå av kontoåtkomst en webbplats eller app har genom att välja den.
  3. Om du vill koppla bort ditt barns konto från en webbplats eller app väljer du Ta bort åtkomst följt av OK.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?