Obnova, odobratie alebo odstránenie účtu Google dieťaťa

Ak máte dieťa vo veku do 13 rokov alebo do príslušného veku platného vo vašej krajine na samostatnú správu účtu, môžete jeho účet Google odstrániť alebo obnoviť. Ak chcete sprístupniť zariadenie s Androidom alebo Chromebook iným používateľom bez toho, aby boli pod dohľadom, musíte z neho odobrať účet dieťaťa.

Obnovenie účtu Google dieťaťa

Ak odstránite účet dieťaťa, na obmedzený čas ho budete môcť obnoviť. Potom prídete o e‑maily, fotky a informácie o účte.

Tip: Táto možnosť je k dispozícii, len ak ste účet Google dieťaťu vytvorili vy a dieťa má menej ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).

Obnova účtu dieťaťa: 
Dôležité: Ak ste odstránili účet Google dieťaťa a svoju rodinnú skupinu, účet dieťaťa nebude možné obnoviť.
 1. Prejdite vo webovom prehliadači na families.google.com
  • Možno sa budete musieť prihlásiť pomocou účtu rodiča.
 2. Vyberte ponuku Ponuka a potomObnoviť účet dieťaťa a potom Obnoviť.

Odobratie účtu dieťaťa

Keď odoberiete účet dieťaťa zo zariadenia, informácie súvisiace s príslušným účtom budú zo zariadenia odstránené, a to vrátane e‑mailov, kontaktov, nastavení zariadenia a nastavení rodičovského dohľadu. Tieto informácie budú stále k dispozícii v iných zariadeniach, v ktorých je dieťa prihlásené prostredníctvom svojho účtu.

Čo sa stane, keď zo zariadenia dieťaťa odoberiete jeho účet:

 • Daný účet je stále pod rodičovským dohľadom, no nie v tomto konkrétnom zariadení.
 • Odobratý účet môžete pridať do nového zariadenia.
 • Vaše dieťa bude mať naďalej prístup k e‑mailom, kontaktom a fotkám súvisiacim s týmto účtom v iných zariadeniach.
 • Účet vášho dieťaťa nie je „odstránený“ a dieťa sa doň môže prihlásiť v iných zariadeniach. 

 Odobratie účtu dieťaťa zo zariadenia s Androidom

Použite aplikáciu Family Link v zariadení dieťaťa

Tip: Ak ste pridali dohľad do predtým existujúceho účtu Google dieťaťa, bude vám s týmto krokom musieť pomôcť dieťa.

 1. V zariadení s Androidom dieťaťa otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť účet a potom Odstrániť účet.
 3. Vyberte svoju e‑mailovú adresu a zadajte heslo.

Ak zariadenie vášho dieťaťa nie je pripojené na internet, použite na odobratie účtu dieťaťa prístupový kód rodiča.

Použite aplikáciu Family Link vo svojom zariadení
 1. Vo svojom zariadení rodiča otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 2. Vyberte dieťa.
 3. Posuňte sa nadol na kartu zariadenia s Androidom dieťaťa.
 4. Klepnite na Nastavenia a potom Resetovať zariadenie a odstrániť údaje.

Tip: Ak chcete odobrať účet dieťaťa zo zariadenia s Androidom, môžete kliknúť na meno dieťaťa na families.google.com. Možno bude potrebné, aby ste sa prihlásili do svojho účtu Google rodiča.

Použite aplikáciu Nastavenia v Androide

Tip: Ak ste pridali dohľad do predtým existujúceho účtu Google dieťaťa, bude vám s týmto krokom musieť pomôcť dieťa.

 1. V zariadení dieťaťa otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosť Používatelia a účty a potom účet Google, ktorý chcete odstrániť a potom Odstrániť účet.
  • Ak možnosť Odstrániť účet nevidíte, klepnite vpravo hore na Viac Viac a potom Odstrániť účet.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite tak odobranie účtu dieťaťa.

Odobratie účtu dieťaťa z Chromebooku

Ak bol účet dieťaťa prvým účtom pridaným do Chromebooku

V Chromebooku obnovte výrobné nastavenia pridržaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Shift + r.

Ak účet dieťaťa nebol prvým účtom pridaným do Chromebooku

Vo svojom zariadení použite správcu účtu v Chromebooku:

 1. Na prihlasovacej obrazovke kliknite na profil, ktorý chcete odobrať.
 2. V pravom dolnom rohu profilovej fotky kliknite na šípku nadol.
 3. Kliknite na Odstrániť tohto používateľa.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na Odstrániť tohto používateľa.

Tip: Ak ste účet dieťaťa odstránili predtým, než ste ho odobrali z jeho Chromebooku, pridržte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Shift + r, čím obnovíte výrobné nastavenia Chromebooku.

Odstránenie účtu dieťaťa

Ak odstránite účet dieťaťa, vy aj dieťa prídete o všetky informácie, ktoré boli v tomto účte uložené. Ak chcete zastaviť dohľad v konkrétnych zariadeniach, odoberte najskôr zo zariadenia účet dieťaťa.

Tip: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak má vaše dieťa viac ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).Dieťa môže svoj účet Google odstrániť aj samo pomocou tohto postupu.

Čo sa stane, keď odstránite účet dieťaťa:

 • Prídete o všetky údaje a obsah v účte dieťaťa, napríklad e‑maily, súbory, kalendáre a fotky.
 • Vaše dieťa sa nebude môcť prihlásiť do svojho účtu a nebude môcť používať služby Googlu, ako je Gmail, Disk, Kalendár alebo Play.
 • Stratíte prístup k obsahu zakúpenému na Google Play prostredníctvom účtu dieťaťa, napríklad k aplikáciám a hrám. Dieťa stratí prístup k rodinným odberom. Ako stiahnuť údaje súvisiace s účtom dieťaťa

Použite svoje zariadenie rodiča

 Tip: Táto možnosť je k dispozícii, len ak ste účet Google dieťaťu vytvorili vy a dieťa má menej ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).

Dôležité: Ak odstránite účet dieťaťa skôr, ako ho odoberiete z prihláseného zariadenia, zariadenie sa môže uzamknúť a bude potrebné obnoviť jeho výrobné nastavenia. 
 1. Odoberte účet dieťaťa zo zariadenia s Androidom alebo Chromebooku, v ktorom je dieťa prihlásené.
  • Ak dieťa nie je prihlásené v žiadnom zariadení s Androidom ani Chromebooku, prejdite na druhý krok.
 2. Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 3. Vyberte dieťa.
 4. Klepnite na Spravovať nastavenia a potom Informácie o účte a potom Odstrániť účet.
 5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite odstránenie účtu dieťaťa.
Použite počítač
 1. Prejdite na families.google.com a prihláste sa do svojho účtu Google rodiča.
 2. Vyberte dieťa.
 3. Vyberte Rodičovské nastavenia a potom Viac.
 4. V ľavej bočnej ponuke vyberte Informácie o účte.
 5. Vyberte Odstrániť účet a údaje.
Dôležité: Ak odstránite účet dieťaťa skôr, ako ho odoberiete z prihláseného zariadenia, zariadenie sa môže uzamknúť a bude potrebné obnoviť jeho výrobné nastavenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?