Odstránenie účtu Google dieťaťa

Účet Google dieťaťa môžete odstrániť zo zariadení s Androidom a systémom Chrome OS. Zároveň platí, že môžete odstrániť účet Google dieťaťa, ktoré má menej ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).

Odstránenie účtu dieťaťa zo zariadenia s Androidom

Keď odstránite účet dieťaťa zo zariadenia, informácie súvisiace s príslušným účtom budú zo zariadenia odstránené, a to vrátane e‑mailov, kontaktov, nastavení zariadenia a nastavení rodičovského dohľadu.Tieto informácie budú stále k dispozícii v iných zariadeniach, v ktorých je dieťa prihlásené prostredníctvom svojho účtu.

Použitie aplikácie Family Link v zariadení dieťaťa

Tip: Ak ste pridali dohľad do predtým existujúceho účtu Google dieťaťa, bude vám s týmto krokom musieť pomôcť dieťa.

 1. V zariadení s Androidom dieťaťa otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Odstrániť účet a potom Odstrániť účet.
 3. Vyberte svoju e‑mailovú adresu a zadajte heslo.

Ak zariadenie dieťaťa nie je pripojené na internet, použite na odstránenie jeho účtu prístupový kód rodiča.

Použitie aplikácie Family Link vo vašom zariadení

 1. Vo svojom zariadení rodiča otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 2. Vyberte dieťa.
 3. Posuňte sa nadol na kartu zariadenia s Androidom dieťaťa.
 4. Klepnite na Nastavenia a potom Resetovať zariadenie a odstrániť údaje.

Tip: Ak chcete odstrániť účet dieťaťa zo zariadenia s Androidom, môžete kliknúť na meno dieťaťa na families.google.com. Možno bude potrebné, aby ste sa prihlásili do svojho účtu Google rodiča.

Použitie aplikácie Nastavenia v Androide

Tip: Ak ste pridali dohľad do predtým existujúceho účtu Google dieťaťa, bude vám s týmto krokom musieť pomôcť dieťa.

 1. V zariadení dieťaťa otvorte aplikáciu Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosť Používatelia a účty a potom účet Google, ktorý chcete odstrániť a potom Odstrániť účet.
  • Ak možnosť Odstrániť účet nevidíte, klepnite vpravo hore na Viac Viac a potom Odstrániť účet.
 3. Podľa pokynov na obrazovke dokončite odstránenie účtu dieťaťa.

Odstránenie účtu dieťaťa zo zariadenia so systémom Chrome OS

Ak bol účet dieťaťa prvým účtom pridaným do zariadenia so systémom Chrome OS

V zariadení so systémom Chrome OS obnovte výrobné nastavenia pridržaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Shift + r.

Ak účet dieťaťa nebol prvým účtom pridaným do zariadenia so systémom Chrome OS

Použite správcu účtu v zariadení so systémom Chrome OS:

 1. Na prihlasovacej obrazovke kliknite na profil, ktorý chcete odstrániť.
 2. V pravom dolnom rohu profilovej fotky kliknite na šípku nadol.
 3. Kliknite na Odstrániť tohto používateľa.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na Odstrániť tohto používateľa.

Tip: Ak ste účet dieťaťa odstránili predtým, než ste ho odstránili z jeho zariadenia so systémom Chrome OS, pridržte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Shift + r, čím obnovíte výrobné nastavenia Chromebooku.

Odstránenie účtu dieťaťa

Keď odstránite účet Google dieťaťa, stratí všetky informácie uložené v tomto účte, ako sú fotky, e‑maily a dokumenty. Prečítajte si viac o tom, čo sa stane, keď odstránite účet Google. Ak chcete zastaviť dohľad v zariadení s Androidom alebo systémom Chrome OS dieťaťa, môžete jednoducho z daného zariadenia účet Google dieťaťa odstrániť.

Tip: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak má vaše dieťa viac ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).Dieťa môže svoj účet Google odstrániť aj samo pomocou tohto postupu.

 1. Odstráňte účet dieťaťa zo zariadenia s Androidom alebo systémom Chrome OS, v ktorom je dieťa prihlásené.
  • Dôležité: Ak odstránite účet dieťaťa predtým, než ho odstránite z jeho zariadenia s Androidom alebo systémom Chrome OS, zariadenie sa uzamkne a bude v ňom potrebné obnoviť výrobné nastavenia.
  • Ak dieťa nie je prihlásené v žiadnom zariadení s Androidom ani systémom Chrome OS, prejdite na druhý krok.
 2. Vo svojom zariadení otvorte aplikáciu Family Link Family Link.
 3. Vyberte dieťa.
 4. Klepnite na Spravovať nastavenia a potom Informácie o účte a potom Odstrániť účet.
 5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite odstránenie účtu dieťaťa.

Tip: Účet dieťaťa môžete odstrániť aj vo webovom prehliadači na families.google.com:

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google rodiča.
 2. Vyberte dieťa.
 3. Kliknite na Rodičovské nastavenia a potom Viac.
 4. V ponuke vľavo vyberte Informácie o účte.
 5. Vyberte Odstrániť účet a údaje.

Obnovenie účtu dieťaťa

Tip: Táto možnosť je k dispozícii, len ak ste účet Google dieťaťu vytvorili vy a dieťa má menej ako 13 rokov (alebo ako príslušný vek platný vo vašej krajine na samostatnú správu účtu).

Ak odstránite účet Google dieťaťa, budete mať krátky čas na jeho obnovenie.

 1. Prejdite vo webovom prehliadači na families.google.com.Možno bude potrebné, aby ste sa prihlásili do svojho účtu Google rodiča.
  • Tip: Ak ste odstránili účet Google svojho dieťaťa a svoju rodinnú skupinu, účet dieťaťa nebude možné obnoviť.
 2. Vyberte ponuku Ponuka a potom Obnoviť odstránený účet dieťaťa a potom Obnoviť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?