Logga in barnet på barnets Chromebook

När du hanterar ditt barns Google-konto med Family Link kan du låta barnet logga in på vissa av Googles tjänster på sin Chromebook. Med Family Link-appen kan du även välja vilka webbplatser ditt barn ska få åtkomst till med Chrome, kontrollera barnets appanvändning med mera.

Systemkrav

Family Link kan användas med Chromebook-enheter med version 71 eller senare av Chrome OS. Läs mer om hur du uppdaterar Chromebooks operativsystem.

Så här fungerar Chromebooks med ditt barns Google-konto

Barn som är inloggade på sitt Google-konto på en Chromebook har tillgång till liknande funktioner som vuxna har. Funktionerna kan uppdateras då och då, men några av skillnaderna är följande:

 • Barn får inte använda appar och tillägg i Chrome.
 • Barn får inte surfa privat.
 • Du kan hantera vilka webbplatser som barnen får besöka och begränsa deras möjligheter att ge webbplatser behörighet.
 • Du kan ange att de flesta webbplatser med sexuellt explicit och våldsamt innehåll ska blockeras i Chrome.
 • För vissa av hanteringsfunktionerna för föräldrar krävs Chrome Sync. Observera att ditt barn kan stänga av vissa typer av datainsamling när synkroniseringen är aktiv.
 • Ditt barns aktivitetsinställningar på Google kan tillåta att Google använder webbhistoriken i Chrome och aktivitet på webbplatser för att anpassa barnets upplevelse i Googles produkter och tjänster. Den här informationen används dock inte för att anpassa annonser för barn under 13 år eller tillämplig ålder i ditt land.

Lägga till ditt barns Google-konto

På en ny eller fabriksåterställd Chromebook
 1. Konfigurera Chromebook.
 2. Lägg till ditt barns Google-konto i Chromebook.

Obs! När barnet har loggat in på sin Chromebook krävs en förälders lösenord för att lägga till nya användare.

En Chromebook som redan är konfigurerad
 1. Lägg till ditt barns Google-konto i Chromebook.
 2. Rekommenderas: Om Chromebook-enhetens ägarkonto tillhör dig (föräldern) inaktiverar du gästläget och styr vilka som får logga in på ditt barns Chromebook. Om du tillåter gästläge eller tillägg av nya användare kan ditt barn kanske använda Chromebook utan att inställningar för Family Link gäller.

Hantera ditt barns upplevelse på en Chromebook

Välja vilka appar ditt barn får använda

Du kan välja vilka appar ditt barn får använda på Chromebook och vilka behörigheter ditt barn ger till dessa appar.

Hantera ditt barns surfning på Chrome
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. På kortet för Inställningar trycker du på Hantera inställningar följt av Filter på Google Chrome.
 4. Välj den inställning som passar din familj:
  • Tillåt alla webbplatser: Ditt barn kan besöka alla webbplatser, utom de du blockerar.
  • Försök blockera webbplatser med innehåll för vuxna: Inget filter är perfekt, men det här bör hjälpa till att dölja webbplatser med sexuellt explicit och våldsamt innehåll.
  • Tillåt endast vissa webbplatser: Ditt barn kommer bara att kunna besöka de webbplatser du tillåter.
 5. Tryck på Hantera webbplatser om du manuellt vill tillåta eller blockera vissa webbplatser.

Obs! Du kan även hantera den här inställningen genom att klicka på ditt barns namn på families.google.com.

Blockera eller tillåta vissa webbplatser

Om du blockerar en viss webbplats kan ditt barn be om tillstånd från dig för att besöka den. Du får en avisering i appen Family Link där du kan godkänna eller avvisa begäran.

 • Webbplatser: Om du blockerar eller tillåter en viss webbplats, till exempel www.google.com, gäller inte behörigheten för webbplatser som börjar eller slutar annorlunda, till exempel www.google.co.uk eller get.google.com/tips.
 • Domäner: Om du blockerar eller tillåter en hel domän, som google, gäller behörigheten också för webbplatser som börjar eller slutar annorlunda, som google.com och images.google.fr.

Blockera eller tillåta en webbplats

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. På kortet Inställningar trycker du på Hantera inställningar följt av Filter på Google Chrome följt av Hantera webbplatser följt av Godkänd eller Blockerad.
 4. Tryck på Skapa Skapa nere till höger.
 5. Lägg till en webbplats eller domän.
 6. Klicka på Stäng Stäng uppe till vänster.

Obs! Du kan även hantera den här inställningen genom att klicka på ditt barns namn på families.google.com.

Ändra behörighetsinställningar för webbplatsen

Du kan välja om ditt barn kan ge webbplatsbehörigheter till webbplatser de besöker, inklusive behörigheter att använda plats, kamera och aviseringar.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. På kortet Inställningar trycker du på Hantera inställningar följt av Filter på Google Chrome följt av Chrome-översikt.
 4. Aktivera eller inaktivera Behörigheter för webbplatser och appar.

Obs! Du kan även hantera den här inställningen genom att klicka på ditt barns namn i Chrome-översikten.

När Behörigheter för webbplatser och appar har inaktiverats kan barn inte bevilja behörigheter till webbplatser. De behörigheter som de redan har beviljats gäller dock fortfarande.

Förhindra att familjens inställningar ändras
Du kan använda en föräldraåtkomstkod för att förhindra att ditt barn tar bort kontroll utan ditt samtycke.

Visa eller ta bort barnets Chrome-historik

Se Chrome-historiken

Viktigt! Om du har lagt till kontroll på ditt barns befintliga Google-konto behöver du barnets hjälp för att göra detta.

 1. Öppna Chrome Chrome på barnets Chromebook.
 2. Väljer Mer Mer uppe till höger följt av Historik. Den här sidan visar ditt barns senaste Chrome-historik.
Rensa historik och data från Chrome

Webbhistorik

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. På kortet Inställningar trycker du på Hantera inställningar följt av Filter på Google Chrome följt av Chrome-översikt.
 4. Klicka på Rensa historik i avsnittet Historik.

Obs! Ditt barns Google-konto kan ha andra typer av surfhistorik som sparas på myactivity.google.com.

Webbinformation

Du kan rensa ditt barns webbinformation, som cookies, sparade lösenord och formulärdata med autofyll.

Om du synkroniserar en datatyp och du raderar den på datorn raderas den överallt där den synkroniseras. Den tas bort från andra enheter och ditt Google-konto.

Viktigt! Om du har lagt till kontroll på ditt barns befintliga Google-konto behöver du barnets hjälp för att göra detta.

 1. Öppna Chrome Chrome på barnets Chromebook.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Fler verktyg följt av Rensa webbinformation.
 4. Välj ett tidsintervall, till exempel Senaste timmen eller Genom tiderna.
 5. Markera de typer av information som du vill ta bort.
 6. Klicka på Rensa data.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?