ค้นหาและจัดการตำแหน่งอุปกรณ์ Android ของบุตรหลาน

คุณจะเลือกการตั้งค่าตำแหน่งของบุตรหลานได้ หากมีการเปิดใช้การตั้งค่าตำแหน่งบางอย่างไว้ คุณจะเห็นตำแหน่งอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานในแอป Family Link

ดูว่าอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานอยู่ที่ไหน

หากคุณเป็นผู้ปกครอง คุณจะดูตำแหน่งอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานได้ในแอป Family Link

 1. เปิดแอป Family Link Family Link
 2. เลือกบุตรหลาน
 3. ในการ์ด "ตำแหน่ง" ให้แตะตั้งค่า
 4. เปิดการตั้งค่าที่จำเป็นเพื่อดูตำแหน่งของบุตรหลาน
 5. แตะเปิด ระบบอาจใช้เวลาสูงสุด 30 นาทีเพื่อดูตำแหน่งอุปกรณ์ของบุตรหลาน

เปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งของบุตรหลาน

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดใช้การตั้งค่าทั้งสองอย่างด้านล่างนี้จึงจะเห็นตำแหน่งอุปกรณ์ Android ของบุตรหลานในแอป Family Link

การตั้งค่า "ดูตำแหน่งของบุตรหลาน"
 1. เปิดแอป Family Link Family Link
 2. เลือกบุตรหลาน
 3. แตะจัดการการตั้งค่า แล้ว ตำแหน่ง
 4. เปิดหรือปิดดูตำแหน่งของบุตรหลาน
การตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์
 1. เปิดแอป Family Link Family Link
 2. เลือกบุตรหลาน
 3. ในการ์ด "การตั้งค่า" แตะจัดการ แล้ว ตำแหน่ง
 4. ในการ์ดที่มีชื่ออุปกรณ์ของบุตรหลาน แตะการตั้งค่า แล้ว การตั้งค่าตำแหน่ง
 5. เปิดหรือปิดตำแหน่งอุปกรณ์
 6. หากเปิดตำแหน่งอุปกรณ์ ให้เลือกโหมดตำแหน่ง คุณต้องตั้งค่าอุปกรณ์ของบุตรหลานเป็น "ความแม่นยำสูง" จึงจะเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์ใน Family Link

สำคัญ: จัดการการตั้งค่านี้โดยคลิกชื่อบุตรหลานใน families.google.com ก็ได้เช่นกัน

ประวัติตำแหน่ง

หมายเหตุ: ประวัติตำแหน่งพร้อมให้บริการสำหรับบุตรหลานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Family Link Family Link
 2. เลือกบุตรหลาน
 3. แตะจัดการการตั้งค่า แล้ว เพิ่มเติม แล้ว จัดการกิจกรรมของ Google แล้ว จัดการส่วนควบคุมกิจกรรม
  • คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 4. เลื่อนลงแล้วเปิดหรือปิดประวัติตำแหน่ง

แก้ปัญหา

ฉันไม่เห็นตำแหน่งของบุตรหลาน

ฟีเจอร์ตำแหน่งจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดหากอุปกรณ์ของบุตรหลานมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ

คุณจะไม่เห็นตำแหน่งของบุตรหลานในแอป Family Link หากอุปกรณ์เข้าข่ายดังนี้

 • อุปกรณ์ปิดเครื่องอยู่
 • อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • ไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เมื่อเร็วๆ นี้ 

หากคุณไม่เห็นตำแหน่งของบุตรหลานในแอป Family Link ให้ทำดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเปิดการตั้งค่า "ดูตำแหน่งของบุตรหลาน" และ "ตำแหน่งอุปกรณ์"
 2. หลังจากที่เปิดการตั้งค่าแล้ว ระบบอาจใช้เวลาสูงสุด 30 นาทีในการอัปเดตตำแหน่งของบุตรหลาน
ตำแหน่งอุปกรณ์ของบุตรหลานไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ลองทำตามวิธีแก้ไขปัญหาที่พบได้บ่อยเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
 2. ตรวจดูว่า Wi-Fi เปิดอยู่
 3. รีสตาร์ทโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2: ปรับเทียบอุปกรณ์

หากตำแหน่งของบุตรหลานยังคงไม่ถูกต้อง ให้ลองปรับเทียบเข็มทิศของโทรศัพท์

บุตรหลานมีอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง แต่ฉันเห็นตำแหน่งของบุตรหลานจากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
ผู้จัดการครอบครัวจะเห็นตำแหน่งของอุปกรณ์ทีละเครื่องเท่านั้น หากบุตรหลานลงชื่อเข้าใช้บัญชีในอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง ระบบจะแสดงเฉพาะตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานมากที่สุด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร