Εύρεση και διαχείριση της τοποθεσίας της συσκευής Android του παιδιού σας

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας του παιδιού σας. Εάν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες ρυθμίσεις τοποθεσίας, μπορείτε να δείτε την τοποθεσία της συσκευής Android του παιδιού σας στην εφαρμογή Family Link.

Δείτε πού βρίσκεται η συσκευή Android του παιδιού σας

Εάν είστε γονέας, μπορείτε να δείτε την τοποθεσία της συσκευής Android του παιδιού σας στην εφαρμογή Family Link.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Τοποθεσία, πατήστε Ρύθμιση.
 4. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας.
 5. Πατήστε Ενεργοποίηση. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να δείτε την τοποθεσία της συσκευής του παιδιού σας.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας του παιδιού σας

Σημείωση: Και οι δύο παρακάτω ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες για να δείτε την τοποθεσία της συσκευής Android του παιδιού σας στην εφαρμογή Family Link.

Ρύθμιση Δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Διαχείριση ρυθμίσεων και έπειτα Τοποθεσία.
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας.
Ρυθμίσεις τοποθεσίας συσκευής
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Στην κάρτα Ρυθμίσεις, πατήστε Διαχείριση και έπειτα Τοποθεσία.
 4. Στην κάρτα με το όνομα της συσκευής του, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
 5. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Τοποθεσία συσκευής
 6. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την Τοποθεσία συσκευής, επιλέξτε τη λειτουργία τοποθεσίας. Η ρύθμιση τοποθεσίας της συσκευής του παιδιού σας θα πρέπει να ρυθμιστεί σε Υψηλή ακρίβεια, για να βλέπετε την τοποθεσία της στο Family Link.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τον λογαριασμό του παιδιού σας, κάνοντας κλικ στο όνομά του στη διεύθυνση g.co/YourFamily.

Ιστορικό τοποθεσίας

Σημείωση: Το ιστορικό τοποθεσίας είναι διαθέσιμο μόνο για:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Family Link Family Link.
 2. Επιλέξτε το παιδί σας.
 3. Πατήστε Διαχείριση ρυθμίσεων και έπειτα Περισσότερα και έπειτα Διαχείριση δραστηριότητας Google και έπειτα Διαχείριση στοιχείων ελέγχου δραστηριότητας
  • Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν μπορώ να δω την τοποθεσία του παιδιού μου

Η τοποθεσία λειτουργεί καλύτερα εάν η συσκευή του παιδιού σας διαθέτει ένα πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Δεν θα μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας στην εφαρμογή Family Link εάν:

 • Η συσκευή του είναι απενεργοποιημένη
 • Η συσκευή του δεν είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο
 • Η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα 

Εάν δεν μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας στην εφαρμογή Family Link:

 1. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις "Δείτε την τοποθεσία του παιδιού σας" και "Τοποθεσία συσκευής".
 2. Αφού ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για την ενημέρωση της τοποθεσίας του παιδιού σας.
Η τοποθεσία της συσκευής του παιδιού μου δεν είναι σωστή

Βήμα 1: Δοκιμάστε αυτές τις κοινές διορθώσεις

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
 3. Επανεκκινήστε το τηλέφωνο.

Βήμα 2: Βαθμονομήστε τη συσκευή

Εάν η τοποθεσία του παιδιού σας εξακολουθεί να μην είναι σωστή, δοκιμάστε να βαθμονομήσετε την πυξίδα του τηλεφώνου.

Το παιδί μου έχει περισσότερες από μία συσκευές, αλλά βλέπω την τοποθεσία του μόνο για μία από αυτές
Οι διαχειριστές οικογένειας θα βλέπουν την τοποθεσία μόνο μίας συσκευής της φορά. Εάν το παιδί έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του σε περισσότερες από μία συσκευές, θα εμφανίζεται μόνο η τοποθεσία της συσκευής που χρησιμοποιεί πιο ενεργά.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;