Skapa ett Google-konto för barnet

Du kan skapa ett Google-konto för ditt barn under 13 år eller tillämplig ålder i ditt land och hantera det med Family Link. Med Google-konton får barn åtkomst till Google-produkter som Sök, Chrome och Gmail och du kan konfigurera grundläggande digitala regler för dem. 

Skapa ett konto

Det tar ungefär 15 minuter att skapa barnets Google-konto.

Med Family Link-appen

Obs! Om du bor inom EU och ditt barn är mellan 13 och 15 år följer du stegen för att konfigurera en ny Android-enhet istället.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link. Om du inte har Family Link-appen besöker du konfigurationssidan för Family Link för att komma igång.
 2. Tryck på Skapa Skapa uppe till höger.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa kontot.
 4. När du är klar visas en bekräftelse på skärmen.
På en ny Android-enhet

Följ de här stegen om du vill skapa ett Google-konto för ditt barn under 13 eller tillämplig ålder i ditt land när du konfigurerar en ny enhet med Android 5.1 eller senare.

 1. Slå på den nya enheten och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera enheten.
 2. När du blir ombedd att logga in med ditt Google-konto trycker du på Skapa nytt konto. Om du inte ser Skapa nytt konto trycker du på Fler alternativ först. 
 3. Ange barnets namn, födelsedatum, kön, e-postadress och lösenord.
 4. Följ anvisningarna för att logga in med ditt eget Google-konto, ge föräldrasamtycke och välja inställningar för ditt barn.
På en ny Chromebook

Följ de här stegen om du vill skapa ett Google-konto för ditt barn under 13 eller tillämplig ålder i ditt land när du konfigurerar en ny enhet med ChromeOS M71 eller senare.

 1. Slå på den nya enheten och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera enheten.
 2. När du blir ombedd att logga in med ditt Google-konto trycker du på Skapa nytt konto. Om du inte ser Skapa nytt konto trycker du på Fler alternativ först. 
 3. Ange barnets namn, födelsedatum, kön, e-postadress och lösenord.
 4. Följ anvisningarna för att logga in med ditt eget Google-konto, ge föräldrasamtycke och välja inställningar för ditt barn.

På en Android-enhet som redan är konfigurerad

Följ de här stegen om du vill skapa ett Google-konto för ditt barn under 13 eller tillämplig ålder i ditt land när du loggar in barnet på en befintlig enhet med Android 5.1 eller senare.
Obs! Anvisningarna för att lägga till och ta bort konton på enheten varierar. Om anvisningarna nedan inte fungerar kan du söka i hjälpcentret för enheten för mer information.
 1. Ta bort eventuella befintliga konton på enheten.
 2. Ta bort appar, foton eller annan data från den enhet du inte vill att ditt barn ska få åtkomst till.
 3. Följ stegen för att lägga till ett nytt konto på enheten.
 4. När du blir ombedd att logga in med ditt Google-konto trycker du på Skapa nytt konto. Om du inte ser Skapa nytt konto trycker du på Fler alternativ först. 
 5. Ange barnets namn, födelsedatum, kön, e-postadress och lösenord.
 6. Följ anvisningarna för att logga in med ditt eget Google-konto, ge föräldrasamtycke och välja inställningar för ditt barn.

På andra enheter och datorer

 1. Öppna sidan där du skapar ett Google-konto.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa barnets konto. Ange barnets uppgifter, som namn, födelsedag och e-postadressen han eller hon vill använda.
 3. Logga in med ditt eget Google-konto och välj det sätt du vill ge föräldrasamtycke för barnets konto.
 4. En bekräftelse visas på skärmen när du har skapat kontot.

Felsöka problem

Jag vill hantera ett befintligt Google-konto med Family Link

Läs om hur du lägger till kontroll i ditt barns befintliga Google-konto.

Jag vill ta bort ett befintligt Google-konto och återskapa det i Family Link

Gmail-adresser kan bara användas en gång. Om du tar bort en e-postadress kan du inte återanvända den senare.

Mitt barn har ett Google-konto via skolan

Du kan lägga till barnets skolkonto som en annan användare på barnets Android-enhet. Funktionerna för föräldrakontroll i Family Link gäller dock inte för det kontot.

Jag vill hantera ett Google-konto för mitt barn som är över 13 år (eller tillämplig ålder i mitt land)

Om ditt barn över 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) vill ha ett Google-konto kan de skapa ett eget konto. Då kan du lägga till tillsyn på ditt barns konto .

Jag har debiterats en avgift för att konfigurera mitt barns konto

Om du vill skapa ett Google-konto åt ditt barn måste du ge föräldrasamtycke. Ett sätt att ge samtycke är att använda ditt kreditkort. Du debiteras inget, men ett belopp kan tillfälligt reserveras för att bekräfta kortets giltighet.I de flesta fall tas tillfälligt reserverade belopp bort från ditt konto inom 48 timmar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?