Een gezinsgroep maken op Google

Je kunt een gezinsgroep van maximaal zes personen maken. Degene die de groep maakt, is de gezinsbeheerder.

Een gezinsgroep maken

Je kunt een gezinsgroep maken wanneer je:

Ik krijg een foutmelding bij het maken van een gezinsgroep

Minimumleeftijd

Je moet achttien jaar of ouder zijn (twintig in Japan) om een gezinsgroep te beheren. Ben je jonger, dan kan een gezinsbeheerder je uitnodigen om lid te worden van zijn gezinsgroep.

Je bent al lid van een gezinsgroep

Je kunt maar van één gezinsgroep tegelijk lid zijn. Wil je een nieuwe gezinsgroep maken, verwijder dan je huidige gezinsgroep en maak vervolgens een nieuwe.

Account wordt niet ondersteund

Je kunt geen gezinsgroep maken met een Google-account van je werk, school of andere organisatie.

Probleem bij maken van gezinsgroep

Je kunt maar één keer per twaalf maanden van gezinsgroep wisselen. Wil je een nieuwe gezinsgroep maken of lid worden van een nieuwe gezinsgroep, dan moet je twaalf maanden wachten.

Er wordt gevraagd naar mijn CVN-code (verificatienummer van de creditcard) wanneer ik gezinsleden uitnodig.

Als je een gezinsbetaalmethode instelt, wordt je gevraagd de CVN-code van je creditcard te verifiëren wanneer je mensen uitnodigt voor je gezinsgroep.

Mogelijk wordt als onderdeel van deze verificatie een machtiging 'in behandeling' op je creditcardafschrift weergegeven.

Google gebruikt deze machtigingen om te controleren of de creditcard geldig is. Dit zijn dus geen werkelijke kosten en je hoeft hiervoor niets te betalen.

Machtigingen kunnen één tot veertien werkdagen op je creditcardrekening blijven staan. Is de in behandeling zijnde machtiging na veertien werkdagen nog steeds niet verdwenen, neem dan contact op met je bank voor meer informatie.

Rollen van gezinsleden

Gezinsbeheerder

De gezinsbeheerder is degene die de gezinsgroep maakt.

De gezinsbeheerder is de enige persoon die de volgende acties kan uitvoeren:

  • Accounts maken en beheren voor kinderen jonger dan dertien jaar (of jonger dan de toepasselijke leeftijd in je land): De gezinsbeheerder kan deze Google-accounts beheren en verwijderen.
  • Bepalen wie lid van de gezinsgroep mag zijn: De gezinsbeheerder kan gezinsleden toevoegen of verwijderen.
  • Bepalen welke Google-services de gezinsgroep kan gebruiken: De gezinsbeheerder kan een abonnement op een of meerdere gezinsservices nemen of opzeggen, bijvoorbeeld het Google Play Muziek-gezinsabonnement.
  • De gezinsgroep verwijderen: De gezinsbeheerder kan de gezinsgroep verwijderen.
  • De gezinsbetaalmethode instellen en beheren: De gezinsbeheerder is verantwoordelijk voor alle aankopen die worden gedaan via de gezinsbetaalmethode. In Google Play kan de gezinsbeheerder goedkeuring vereisen voor aankopen die worden gedaan door gezinsleden die jonger zijn dan achttien jaar.

Elke volwassene in je gezin kan een abonnement nemen op Google One. De beheerder van het Google One-abonnement hoeft niet dezelfde persoon als de gezinsbeheerder te zijn. 

Ouder

Iemand die door de gezinsbeheerder als ouder wordt aangewezen, kan de volgende acties uitvoeren:

Gezinslid

Een gezinslid kan lid worden van een gezinsgroep wanneer hij wordt uitgenodigd door de gezinsbeheerder.

Heeft iemand je uitgenodigd voor zijn gezinsgroep, lees dan dit artikel voor meer informatie over lid worden van een gezinsgroep.

Google-producten die je kunt gebruiken als gezinsgroep

Nadat je een gezinsgroep hebt gemaakt, kun je:

  • De gezinsbetaalmethode gebruiken: Als je een gezinsbetaalmethode hebt ingesteld, kunnen je gezinsleden hiermee aankopen op Google Play doen.
  • Gezinsservices gebruiken: Je kunt gezinsservices gebruiken of er een abonnement op nemen, zoals Google One, de Google Play-gezinsbibliotheek, het Google Play Muziek-gezinsabonnement en het YouTube TV-gezinsabonnement. Ga naar families.google.com om alle services te bekijken die beschikbaar zijn voor gezinnen. 
page author courtney

Courtney is a Google for Families expert, and the author of this help page. Help her improve this page by leaving feedback below.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?