Godkänna köp på Google Play

Som förälder i en familjegrupp kan du bestämma att familjemedlemmar bara får köpa eller ladda ned något på Google Play med ditt tillstånd.

Ändra inställningar för godkännande av köp

Om du är familjeadministratör i familjegruppen kan du välja om familjemedlemmarnas köp behöver godkännas. Om du är förälder i familjegruppen kan du välja inställningar för köpgodkännande för familjemedlemmar vars konton hanteras med Family Link.

 1. Öppna appen Play Butik Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Hantera familjemedlemmar.
 3. Tryck på en familjemedlems namn.
 4. Tryck på Godkänna köp.
 5. Välj Allt innehåll, Bara betalinnehåll, Endast för köp i appar eller Inget godkännande krävs.
Allt innehåll

Familjemedlemmar under 18 år med konton som hanteras via Family Link behöver ditt godkännande för att ladda ned innehåll, även om innehållet är gratis. Om en familjemedlem är över 18 år och har ett Google-konto med kontroll kan personen använda familjens betalningsmetod för att köpa filmer och tv-program utan ditt godkännande.

Obs! Inget godkännande krävs för tidigare nedladdningar, uppdateringar och innehåll som delas via Familjens bibliotek. Detta gäller även om innehållet förvärvades innan kontrollerade medlemmar lades till i din familj.

Alla köp som görs med familjens betalningsmetod

Familjemedlemmen behöver ditt godkännande för allt som köps med familjens betalningsmetod. Dit hör betalappar och produkter som säljs i appar. Om en familjemedlem är över 18 år och har ett Google-konto med kontroll kan personen använda familjens betalningsmetod för att köpa filmer och tv-program utan ditt godkännande.

Den här inställningen är inte tillgänglig för familjemedlemmar som är minst 18 år och vars konton inte hanteras med Family Link.

Obs! Om alternativet Allt betalinnehåll är nedtonat för en familjemedlem som är under 18 år måste familjemedlemmen kontrollera att kontouppgifterna, inklusive födelsedatumet, är korrekta.

Endast köp i appar som görs med familjens betalningsmetod

Familjemedlemmen behöver bara ditt godkännande att använda familjens betalningsmetod för köp i appar, till exempel av mynt i ett spel.

Inget godkännande krävs

Familjemedlemmen kan köpa saker med familjens betalningsmetod utan ditt godkännande.

Godkänna eller neka förfrågningar

Som förälder i en familjegrupp kan du godkänna eller neka förfrågningar om innehåll från Google Play.

Familjeadministratören får ett kvitto efter avslutat köp.

Betalinnehåll
 1. När en familjemedlem köper något visas en skärm där ditt lösenord efterfrågas.
 2. Se vad frågan gäller.
 3. Ange lösenordet för ditt Google-konto på familjemedlemmens enhet om du ger ditt godkännande.
 4. Tryck på Godkänn.
Gratisinnehåll

Om föräldragodkännande för Play-innehåll krävs för ett barn vars Google-konto hanteras med Family Link ser barnet en ruta med två alternativ när han eller hon försöker ladda ned eller få åtkomst till innehåll:

Ställ frågan i ett meddelande

 1. Du får en avisering på enheten.
 2. Se vad frågan gäller. Tryck på frågan eller på appens namn om du vill ta reda på mer.
 3. Tryck på Godkänn eller Neka.

Obs! Om du stänger av aviseringar från appen Family Link eller appen Play Butik får du inget meddelande vid förfrågningar.

Fråga nu

 1. Du granskar begäran på ditt barns enhet.
 2. Ange lösenordet för ditt Google-konto på familjemedlemmens enhet om du ger ditt godkännande.
 3. Tryck på Godkänn.
Visa alla väntande förfrågningar om gratisinnehåll

Du kan se alla väntande förfrågningar om gratisinnehåll och läsa godkännandehistoriken.

Appen Play Butik

 1. Öppna appen Play Butik Google Play på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Konto följt av Familj följt av Hantera godkännandeförfrågningar.

Family Link-appen

 1. Öppna Family Link-appen Family Link på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny uppe till vänster följt av Godkännandeförfrågningar.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?