Připojení ke skupinové prohlídce v roli průzkumníka

Tento článek je pro průzkumníky sledující na prohlídce průvodce. Pro průvodce je určen článek Provádění skupinovou prohlídkou.

Jako průzkumník sledujete průvodce (obvykle učitele), který vede skupinovou prohlídku. Bez průvodce se ke skupinové prohlídce připojit nemůžete. Skupinovou prohlídku může vést pouze průvodce.

Typy prohlídek

 • Prohlídka ve virtuální realitě (VR) – Pomocí mobilních zařízení a brýlí pro VR můžete virtuálně sledovat průvodce v umělecké galerii nebo muzeu, plavat pod vodou nebo létat ve vesmíru, aniž byste opustili třídu.
 • Prohlídky v rozšířené realitě (RR) – Pomocí mobilních zařízení můžete sledovat průvodce, kteří přinášejí virtuální objekty do učebny. 3D objekty můžete prohlížet a procházet kolem nich, jako by se fyzicky nacházely v učebně.

Průzkum prohlídky

Než začnete

 • Stáhněte si aplikaci Expedice – Pokud vaše škola používá spravovaná zařízení, může váš průvodce nebo administrátor vaší školy aplikaci odeslat do vašeho zařízení. Nebo si můžete stáhnout aplikaci pro Android z Google Play či aplikaci pro Apple® iOS® z App Storu®. Další podrobnosti najdete v článku Získání aplikace Expedice.
 • Síť – Průvodce nastaví síťové připojení tak, aby průvodce i všichni průzkumníci byli ve stejné síti Wi-Fi.

Prozkoumávání prohlídky ve VR

Když otevřete aplikaci Expedice, uvidíte dole tři karty – Objevovat, KnihovnaTřída

Průvodce při vedení prohlídky může poukázat na konkrétní scénu, zdůraznit zajímavá místa nebo kreslit ve scéně.

 1. Až vám průvodce řekne, klepněte na Expedice Expedice a poté Třída.

  Poznámka: Pokud průvodce nevidíte, možná skupinová prohlídka není spuštěná. Zeptejte se průvodce.

 2. Když se zobrazí průvodce, klepněte na Připojit se.

 3. Zkontrolujte údaje zprávy na obrazovce, a pokud jsou správné, klepněte na Připojit se.

 4. Vložte telefon do brýlí.

  Pokud brýle pro VR nemáte, klepnutím na Celou obrazovku "" zobrazte expedici v režimu na celou obrazovku.

 5. Postupujte podle pokynů průvodce.

  Pokud na obrazovce vidíte Pozastaveno, průvodce prohlídku pozastavil. Scénu znovu uvidíte, až průvodce klepne na Začít.

 6. Klepnutím na Zavřít "" skupinovou prohlídku opustíte.

  Leave an expedition

Prozkoumání prohlídky v RR

Průvodce připraví učebnu na prohlídku v RR rozmístěním tištěných značek po místnosti. Jako průzkumníci se se spolužáky rozdělíte do skupin stojících u značek. Průvodce může objekty v rámci prohlídek v RR pohybovat, abyste kolem nich mohli chodit, měnit jejich velikost a použít na ně reflektor.

 1. (Volitelné) Připevněte zařízení k selfie tyči.
 2. Až vám průvodce řekne, klepněte na Expedice Expedice a poté Třída.

  Poznámka: Pokud průvodce nevidíte, možná skupinová prohlídka není spuštěná. Zeptejte se průvodce.

 3. Když se zobrazí průvodce, klepněte na Připojit se.

 4. Zkontrolujte údaje zprávy na obrazovce, a pokud jsou správné, klepněte na Připojit se.

 5. Postavte se před jednu z vytištěných značek v učebně.
 6. Až vám dá průvodce pokyn, namiřte fotoaparát zařízení na objekt.

  Poznámka: Pokud váš telefon nemá funkci RR, můžete si objekty v RR zobrazit ve 2D režimu.
  Objekty se budou zobrazovat na obrazovce, ale ne v RR.

 7. Postupujte podle pokynů průvodce.

  Pokud na obrazovce vidíte Pozastaveno, průvodce prohlídku pozastavil. Scénu znovu uvidíte, až průvodce klepne na Začít.

 8. Klepnutím na Zavřít "" skupinovou prohlídku opustíte.

  Leave an expedition

Sólo prohlídka

Expedice můžete také prohlížet sami bez průvodce pomocí mobilního zařízení. Podrobnosti najdete v článku Jak vyrazit na sólo prohlídku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?