Vytvoření prohlídky

Přečtěte si také centrum nápovědy pro Editor prohlídek.

Pomocí Editoru prohlídek Google můžete vytvářet a publikovat prohlídky ve VR. Můžete použít panoramata z Google Street View, přidat vlastní obrázky z 360stupňových fotoaparátů a opatřit prohlídku poznámkami s podrobnostmi, abyste vytvořili zážitky, které uživatele pohltí. Přihlaste se k Editoru prohlídek pomocí účtu Google.

Prohlídku můžete vytvořit také pomocí šablon se sférickými fotkami, překryvnými vrstvami a textem, které můžete libovolně upravit a přizpůsobit.

Než začnete

 • Musíte se přihlásit k Editoru prohlídek pomocí účtu Google.
 • Editor prohlídek funguje s prohlížeči Chrome, Firefox® a Safari®.
 • Nemusíte ukládat soubory. Prohlídky se v Editoru prohlídek v průběhu práce automaticky ukládají.
 • Používejte pouze obrázky a obsah, které vlastníte, které jsou volným dílem nebo které jste jinak oprávněni používat.

Přidání prvků do prohlídky

Prohlídku můžete vytvořit s použitím různých prvků, jako jsou:

 • Překryvné vrstvy – Do scény můžete přidat překryvné vrstvy, které poskytnou informace nebo zvýrazní prvky prohlídky. Překryvná vrstva se může skládat z textu, jiného obrázku, barvy nebo zvláštních efektů.
 • Fotky – Můžete také použít 360° fotky. Podívejte se na video o vytváření 360° fotek.
 • Zvuk – Zvuk může být zvukem prostředí, například hluk na pozadí konkrétního místa, který dotváří jeho kontext a atmosféru. Mluvený komentář popisuje scénu a konkrétní zajímavá místa ve scéně.
Požadavky

Na obrázek nebo panorama Street View můžete použít překryvnou vrstvu k přidání informací nebo zvýraznění prvků prohlídky. Překryvná vrstva se může skládat z textu, jiného obrázku, barvy nebo zvláštních efektů.

Překryvné obrázky

 1. Obrázek, kterým překryjete hlavní obrázek, musí mít minimálně 320x320 pixelů a maximálně 1200x1200 pixelů.
 2. Používejte pouze soubory JPEG nebo PNG.

360° fotky

 1. Poměr stran musí být 2:1.
 2. Rozměry by neměly překročit 4096x2048 pixelů.
 3. Používejte pouze soubory JPEG nebo PNG.
 4. Velikost souboru by neměla překročit 2 MB.
 5. Jsou podporovány také omnistereo obrázky (panoramatické stereo obrázky) s poměrem stran 1:1 a rozměry do 4096x4096 pixelů.

Pokud si nejste jisti, jestli váš fotoaparát fotí fotky s těmito parametry, zjistíte to dle postupu pro příslušný operační systém:

 • Apple® MAC®
  1. Otevřete obrázek v Náhledu.
  2. Vyberte Nástroje
  3. Vyberte Upravit velikost.
 • Chrome

  Kroky najdete v tématu Otevření a úprava fotek.

 • Windows®
  1. Najděte obrázek a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
  2. Vyberte Vlastnosti a klikněte na Podrobnosti nebo Souhrn.

Vytvoření první prohlídky

1. krok: Přihlášení a první kroky
 1. Přihlaste se k Editoru prohlídek.
 2. Klikněte na + New tour (Nová prohlídka).
 3. Zadejte název.
 4. (Volitelné) Zadejte popis.
 5. (Volitelné) Klikněte na Kategorie a vyberte kategorii.

  Kategorie ostatním pomáhají vaše prohlídky najít ve službě Poly.

 6. Pokud chcete přidat titulní fotku, vyberte si jednu z možností:
  • Přetáhněte obrázek do pole Cover photo (Titulní fotka).
  • Klikněte na Select an image (Vybrat obrázek), zvolte obrázek a klikněte na Open (Otevřít).

   Fotky musí mít minimálně 1440x720 pixelů.

 7. Klikněte na Create [Vytvořit].
2. krok: Přidání scény
 1. Klikněte na Add scene (Přidat scénu).
 2. Vyberte možnost, jak přidat obrázek:
  • Pokud chcete přidat panorama Google Street View, klikněte na Mapy Google a zadejte adresu.
  • Pokud chcete nahrát obrázek, klikněte na Upload (Nahrát) a přetáhněte obrázek na obrazovku nebo vyberte obrázek z počítače.
 3. Kliknutím na Add scene (Přidat scénu) přidejte panorama nebo obrázek do prohlídky.
 4. Zadejte název.
 5. (Volitelné) Přidejte popis nebo poděkování.
 6. (Volitelné) Pokud chcete přidat zvuk prostředí nebo mluvený komentář, klikněte na ikonu pro přidání zvuku Add audio nebo přidání výkladu Add narration a poté zvolte jednu z možností:
  • Přetáhněte do scény zvukový soubor a klikněte na Add (Přidat).
  • Klikněte na Select an audio file (Vybrat zvukový soubor), klikněte na soubor, klikněte na Otevřít a pak Add (Přidat).

   Poznámka: Používejte pouze soubory MP3. Zvukové soubory musí mít 10–30 sekund.

 7. (Volitelné) Pokud chcete přidat další scény, klikněte na Add scene (Přidat scénu) a postupujte podle kroků výše.
 8. (Volitelné) K zobrazení scény na ni dole klikněte.
 9. Pokud chcete změnit pořadí scén, dole klikněte na scénu, klikněte na More (Více) Možnosti a pak Move right (Přesunout doprava) nebo Move left (Přesunout doleva).
 10. Pokud chcete scénu smazat, klikněte na scénu a pak klikněte na Trash (Koš) Koš a pak Delete scene (Smazat scénu).
3. krok: Přidání zajímavého místa do scény
 1. (Volitelné) Zajímavé místo přidáte tak, že kliknete na + Add point of interest (Přidat zajímavé místo).
 2. Pomocí myši nebo touchpadu umístěte zajímavé místo Zajímavé místo ve scéně.
 3. Zadejte název nebo popis.
 4. (Volitelné) Pokud chcete přidat obrázek, klikněte na Choose image (Vybrat obrázek) Vybrat obrázek a zvolte jeden z postupů:
  • Přetáhněte obrázek na obrazovku a klikněte na Add (Přidat).
  • Klikněte na Select an image (Vybrat obrázek), zvolte obrázek a klikněte na Open (Otevřít) a pak Add (Přidat).
 5. (Volitelné) Pokud chcete změnit pořadí zajímavých míst, klikněte na jedno z nich a pak na More (Více) Možnosti a pak Move up (Přesunout nahoru) nebo Move down (Přesunout dolů).
 6. (Volitelné) Pokud chcete přidat mluvený komentář, klikněte na zajímavé místo, klikněte na ikonu pro přidání výkladu Add narration a zvolte možnost:
  • Přetáhněte do scény zvukový soubor a klikněte na Add (Přidat).
  • Klikněte na Select an audio file (Vybrat zvukový soubor), klikněte na soubor a klikněte na Otevřít a pak Add (Přidat).

   Poznámka: Používejte pouze soubory MP3. Zvukové soubory musí mít 10–30 sekund.

 7. (Volitelné) Pokud chcete zajímavé místo smazat, klikněte na ně a pak na More (Více) Možnosti a pak Delete point of interest (Smazat zajímavé místo).

Vytvoření prohlídky pomocí šablony

Použití šablony

K vytvoření prohlídek můžete použít a přizpůsobit šablony.

 1. Přihlaste se k Editoru prohlídek.
 2. Klikněte na Templates (Šablony).
 3. Posouváním si projděte šablony a klikněte na některou prohlídku.

  Kopie prohlídky se otevře v prohlížeči.

 4. Pokud chcete prohlídku přizpůsobit, upravte libovolný obsah – scény, sférické fotky, překryvné vrstvy, zajímavá místa nebo text.

  Prohlídky se v Editoru prohlídek v průběhu práce automaticky ukládají.

Další kroky

Teď je čas prohlídku publikovat.

Související témata

Upravení nebo smazání prohlídky

Časté dotazy k Editoru prohlídek

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?