Jak vyrazit na sólo prohlídku

Prohlídky ve virtuální realitě (VR) a rozšířené realitě (RR) můžete pomocí mobilního zařízení prozkoumávat sami (bez průvodce).

V případě VR můžete vybrat prohlídku a prozkoumat ji, jako byste byli skutečně na daném místě. V případě RR si můžete zobrazit objekty v RR a procházet kolem nich, jako by se fyzicky nacházely v místnosti.

Co potřebujete

 • aplikace Expedice,
 • mobilní zařízení podporující RR

  (podrobnosti najdete v Požadavcích na zařízení),

 • připojení k internetu pro stažení prohlídky, ale ne pro její prozkoumání,
 • (volitelné) brýle Cardboard nebo Daydream pro VR,
 • (volitelné) selfie tyče pro režim RR.

Poznámka: Průvodce před vedením prohlídky v RR v místnosti umísti vytištěné značky. V sólo režimu vytištěné značky nepotřebujete.

Jak můžete prohlídku ve VR prozkoumat sami

Výběr prohlídky

Ve spodní části obrazovky Expedic máte k prohlídkám přístup z karet ObjevovatKnihovna:

 • Karta Objevovat – vyhledejte a stáhněte si prohlídku z Expedic.
 • Karta Knihovna – vyberte si prohlídku z karty Knihovna. Jsou zde dvě sekce:
  • Stažené – můžete vybrat prohlídku, kterou jste si dříve stáhli.
  • Moje prohlídky – můžete vybrat prohlídku, kterou jste vytvořili v Editoru prohlídek nebo našli ve službě Poly.

   Pokud na prohlídce uvidíte značku zaškrtnutí " ", už ji máte z dřívějška staženou.

Podrobnosti o vyhledávání nebo stahování prohlídek najdete v článku Vyhledání a stažení prohlídek.

Poznámka: Před stažením a zobrazením obsahu si můžete prohlédnout souhrn obsahu prohlídky.

Jak vyrazit na prohlídku ve VR

Každou prohlídku ve VR si můžete zobrazit sami, aniž byste se účastnili prohlídky s průvodcem. V prohlídkách můžete prozkoumávat různé scény obsahující informace, které popisují, co vidíte.

 1. Na mobilním zařízení klepněte na Expedice Expedice.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Google.
 3. Vyberte požadovanou prohlídku.

  Pokud na prohlídce uvidíte značku zaškrtnutí " ", už ji máte z dřívějška staženou.

  Podrobnosti o vyhledávání nebo stahování prohlídek najdete v článku Vyhledání a stažení prohlídek.

 4. Klepněte na prohlídku.
 5. (Volitelné) Zkontrolujte souhrn obsahu.
 6. Vyberte některou z těchto možností:
  • Klepněte na Zobrazit ve VR a umístěte telefon do brýlí pro VR.
  • Pokud chcete prohlídku zobrazit bez brýlí, klepněte na Zobrazit.

Poznámka: Pokud používáte Daydream, k výběru scén a zajímavých míst použijte ovladač a touchpad.

Zobrazení ve VR

 1. Klepněte na Zobrazit ve VR.
 2. Vložte telefon do brýlí pro VR.

 3. Stisknutím tlačítka na brýlích klepněte na "" nebo "". Tím přejdete na předchozí nebo následující scénu.

 4. (Volitelné) Pokud chcete zobrazit informace o scéně, stisknutím tlačítka na brýlích klepněte na zajímavé místo "".
 5. (Volitelné) Pokud chcete zapnout mluvený komentář, stisknutím tlačítka na brýlích klepněte na Přidat výklad "".
 6. (Volitelné) Pokud chcete zapnout zvuky prostředí, stisknutím tlačítka na brýlích klepněte na Přidat zvuk .

  Pokud scéna obsahuje předem nahraný komentář, přehraje se zvuk automaticky.

 7. Pokud se zvuk nepřehrává automaticky, stisknutím tlačítka brýlí klepněte na Přidat výklad "" nebo Přidat zvuk .
 8. Stisknutím tlačítka brýlí klepněte na Zavřít "". Tím prohlídku ukončíte.

Zobrazení na celé obrazovce

 1. Klepněte na Zobrazit na celé obrazovce.
 2. Celou scénu zobrazíte posouváním prstem po scéně.
 3. Přejetím prstem nahoru po názvu scény si zobrazíte popisy, otázky a zajímavá místa.
 4. Na panelu s informacemi můžete klepnutím na zajímavé místo zobrazit informace o něm a nechat si ho ukázat na obrazovce.
 5. V dolní části obrazovky přejetím prstem doleva přejdete na další scénu a přejetím doprava přejdete na předcházející scénu.
 6. Přejížděním prstem po názvech zobrazíte všechny objekty v prohlídce.
 7. Prohlídku opustíte klepnutím na Zavřít "" v horní části obrazovky.

Jak můžete prohlídku v RR prozkoumat sami

Jak vyrazit na prohlídku v RR

Každou prohlídku v RR si můžete zobrazit sami, aniž byste se účastnili prohlídky s průvodcem. Když spustíte prohlídku v RR, můžete prohlížet různé objekty v rámci prohlídek, které obsahují informace popisující objekt.

Než začnete, ujistěte se, že váš telefon splňuje požadavky. Pokud vaše zařízení nepodporuje RR, můžete si objekty RR zobrazit v režimu 2D. Objekty uvidíte jen na obrazovce, ale ne ve skutečné RR. Přečtěte si požadavky Expedic na zařízení.

.
 1. Na mobilním zařízení klepněte na Expedice Expedice.
 2. Přihlaste se pomocí účtu Google.
 3. Vyberte požadovanou prohlídku.

  Pokud na prohlídce uvidíte značku zaškrtnutí " ", už ji máte z dřívějška staženou.

 4. Klepněte na prohlídku.
 5. (Volitelné) Zkontrolujte souhrn obsahu.
 6. Klepněte na Zobrazit v RR.

Zobrazení objektů RR

Po spuštění prohlídky můžete prozkoumávat různé objekty. Každý objekt obsahuje informace, které jej popisují.

 1. Klepněte na Expedice Expedice.
 2. Klepněte na prohlídku v RR.
 3. Pohybujte mobilním zařízením nahoru a dolů v prostoru, kde se má objekt zobrazovat.

  V zařízení se zobrazí puntíkovaný vzor a brzy nato se zobrazí objekt. V dolní části obrazovky se také zobraz informační karta.

 4. Přejetím prstem nahoru po názvu scény si zobrazíte popisy, otázky a zajímavá místa.
 5. (Volitelné) Roztažením nebo stažením dvou prstů objekt zvětšíte nebo zmenšíte.
 6. V dolní části obrazovky přejetím prstem doleva přejdete na další scénu a přejetím doprava přejdete na předcházející scénu.
 7. Přejížděním prstem po názvech zobrazíte všechny objekty v prohlídce.
 8. Prohlídku opustíte klepnutím na Zavřít "" v horní části obrazovky.

Související témata

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?