Vyřešení problémů s připojením

Jako průvodce můžete připravit připojení tak, abyste mohli úspěšně vést expedici. Stažení expedice, vedení expedice a připojení k expedici může mít různé požadavky.

Stažení a zahájení expedice

 • K instalaci aplikace Expedice a stažení konkrétní expedice potřebujete připojení k internetu.
 • K zahájení expedice vám stačí pouze síť Wi-Fi typu peer-to-peer.

Důležité: Ověřte si u administrátora IT, zda vaše školní síť Wi-Fi podporuje sítě typu peer-to-peer. Pokud síť typu peer-to-peer není k dispozici, použijte samostatný směrovač nebo zřiďte hotspot z telefonu.

Pomoc průzkumníkům s připojením k expedici


Když zahájíte expedici, musíte se ujistit, že jsou všichni připojeni:

 1. Připojte se k místní síti Wi-Fi (ne k internetu).
 2. Spusťte Expedice na všech zařízeních.
 3. Ověřte, jestli se průzkumníci připojili ke stejné síti Wi-Fi jako průvodce.
 4. Zkontrolujte, kolik průzkumníků je připojeno.
   
Průzkumníci se k vaší expedici nemohou připojit

Pokud se průzkumníci nemohou k expedici připojit, použijte nástroj pro odstraňování problémů přímo v aplikaci:

 1. V expedici klepněte na Lidé .
 2. V dialogovém okně Připojení průzkumníků klepněte na Připojit průzkumníky.

   

 3. Nástroj pro odstraňování problémů vás provede následujícími kroky:

  1. Klepněte na Další nebo Otevřít nastavení Wi-Fi.
  2. Když jsou všechny obrazovky zapnuté, klepněte na Další.
  3. Klepnutím na odkaz Pozvat průzkumníky odešlete novou pozvánku.
  4. Když jste všichni připojeni ke stejné síti, klepněte na Další.
  5. Zkontrolujte počet připojených průzkumníků.
   • Pokud nejsou všichni připojeni, klepněte na Pozvat další.
   • Pokud nejsou připojeni žádní průzkumníci, připojte se k jiné síti Wi-Fi nebo směrovači a znovu začněte 1. krokem.
Průzkumníkův telefon nemůže najít síť Wi-Fi

Pokud průzkumníkův telefon nemůže najít síť Wi-Fi, zkontrolujte, jestli je na zařízení funkce Wi-Fi zapnuta.

 1. Klepněte na Nastavení a poté Wi-Fi.
 2. Zkontrolujte, zda je Wi-Fi nastaveno na Zapnuto Zapnuto a zařízení je připojeno ke stejné síti jako průvodcovo zařízení.
Připojení průzkumníků ke správné expedici

Pokud průzkumníci zvolí nesprávnou expedici, řekněte jim, aby nesprávnou expedici opustili:

 1. Klepněte na Zavřít Zavřít a potvrďte.
 2. Najděte správnou expedici a připojte se k ní.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?