Odstraňování problémů s Expedicemi

Odpovědi na více otázek získáte ve fóru nápovědy pro Expedice, kde se můžete spojit s ostatními učiteli.

Nevidím své průzkumníky

Pokud jste zahájili expedici, ale nevidíte průzkumníky, přečtěte si článek Nastavení sítě.

Na svém zařízení průvodce nevidím stažené expedice

Pokud jste expedice během posledních 30 dní neobnovili
Pokud jste své zařízení průvodce během posledních 30 dní nepřipojili k internetu a neaktualizovali si obsah seznamu prohlídek potáhnutím seznamu na obrazovce dolů, prohlídky se automaticky smažou. Podrobnosti najdete v článku Vyhledání a stažení expedic.

Pokud jste expedice během posledních 30 dní obnovili
Pokud jste své zařízení průvodce během posledních 30 dní připojili k internetu, ale svou staženou expedici nevidíte, dejte nám prosím vědět. Podrobnosti najdete v části Zaslání zpětné vazby o chybějícím nebo nesprávném obsahu.

Zaslání zpětné vazby o nesprávném obsahu nebo problémech

Pokud máte potíže, obraťte se na nás a my je prošetříme.

Android

 1. In the Expeditions app, tap Menu Nabídka a pak Feedback.
 2. In the text field, enter your comments.
 3. (Optional) Next to From, tap Down Šipka dolů and select an email address. 
  If you don’t want to use your email address, select Google user.
 4. (Optional) If you don’t want to include screenshots of incorrect content and system logs, uncheck Include screenshot and logs.
 5. (Optional) If you want to highlight issues or blackout sensitive information on the screenshot, tap Highlight and hide content.
 6. Tap Send Odeslat.

iOS

 1. V aplikaci Expedice klepněte na nabídku Nabídka a pak Odeslat zpětnou vazbu.
 2. Do dalšího pole zadejte své komentáře.
  Pokud zasíláte zpětnou vazbu o chybějícím obsahu, zodpovězte tyto otázky:
  • Pokud aktualizujete seznam potáhnutím dolů, zobrazí se prohlídky automaticky?
  • Pokud seznam potáhnutím dolů aktualizujete a prohlídky se automaticky nezobrazí, musíte ručně klepnout na fotku každé prohlídky, aby se znovu stáhla?
 3. (Volitelné) Pokud se společností Google nechcete sdílet systémová data, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout systémová data.
 4. (Volitelné) Pokud nechcete zahrnout informace o vašem účtu Google, zrušte zaškrtnutí políčka Účet Google.
 5. (Volitelné) Kliknutím na Náhled si můžete zpětnou vazbu před odesláním přečíst. 
  Na obrazovce náhledu zpětné vazby uvidíte verzi vaší aplikace, model zařízení, verzi OS, účet Google použitý pro přístup k Expedicím, čas zpětné vazby a systémový protokol.
 6. Klepněte na tlačítko Odeslat.
   
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?