Provádění skupinovou prohlídkou

Tento článek je určen pro průvodce, kteří provádějí průzkumníky skupinovou prohlídkou. Průzkumníci se mohou ke skupinové prohlídce připojit.

Existují dva typy prohlídek:

 • Prohlídka ve virtuální realitě (VR) – Pomocí mobilních zařízení a brýlí pro VR můžete virtuálně provádět průzkumníky v umělecké galerii nebo muzeu, plavat pod vodou nebo létat ve vesmíru, aniž byste opustili třídu.
 • Prohlídka v rozšířené realitě (RR) – Pomocí mobilních zařízení můžete přenést virtuální objekty do třídy, aby si studenti mohli prohlížet 3D objekty a procházet kolem nich, jako by se fyzicky nacházely ve třídě.

Než začnete

Kontrola sítě

Než začnete provádět skupinovou prohlídkou, musíte nastavit síťové připojení. Jako průvodce zajistěte, abyste s průzkumníky byli ve stejné síti. Další podrobnosti najdete v Nastavení sítě.

Výběr prohlídky

V dolní části obrazovky Expedice Google máte k prohlídkám přístup z libovolné ze tří záložek – Objevovat, KnihovnaTřída. Podrobnosti najdete v článku Vyhledání a stažení prohlídek.

Provádění skupinovou prohlídkou

V aplikaci Expedice existují dvě role – průvodce a průzkumník.

 • Průvodce – obvykle učitel, který provádí skupinovou prohlídkou ze svého mobilního zařízení. V této roli prohlídku vyberete a stáhnete, procházíte scény nebo objekty a upozorňujete na zajímavá místa.
 • Průzkumník – obvykle student, který se na mobilním zařízení připojí ke skupinové prohlídce. V této roli vidíte scény nebo objekty v prohlídce s tím, jak průvodce upozorňuje na zajímavá místa.

Zvolte roli průvodce, abyste mohli průzkumníky (studenty) provádět prohlídkou.

Provádění prohlídkou ve VR

Spuštění prohlídky ve VR

Provádění prohlídkou ve VR můžete zahájit z libovolné karty:

 • Objevovat
 • Knihovna – obsahuje StaženéMoje prohlídky
 • Třída
 1. (Volitelné) Podrobné informace o výběru prohlídky najdete v článku Vyhledání a stažení prohlídek.
 2. Na mobilním zařízení klepněte na Expedice Expedice.
 3. Přihlaste se pomocí účtu Google.
 4. Klepněte na Třída a pak Provádět a pak Zahájit relaci jako průvodce.

  Zobrazí se informace s vaším jménem, číslem prohlídky a sítí.

 5. Klepněte na Rozumím.

  Zobrazí se všechny stažené prohlídky.

 6. (Volitelné) Pokud chcete nějakou prohlídku vyhledat a stáhnout, klepněte na Najít prohlídky.
 7. Klepnutím na prohlídku ve VR zobrazíte souhrn prohlídky.

  Obsah vytvořený uživateli – U nezávisle vytvořených prohlídek (prohlídek, které jste přidali ze služby Poly nebo Editoru prohlídek), které nebyly schváleny společností Google, se zobrazí upozornění s dotazem, zda touto prohlídkou opravdu chcete provádět.

 8. Klepněte na Provádět nebo Zrušit.

 9. Řekněte průzkumníkům, aby se připojili k prohlídce s vaším jménem a číslem prohlídky a aby své mobilní zařízení vložili do brýlí.
 10. Klepněte na Provádět na obrazovce se souhrnem prohlídky.

  Nahoře vedle ikony Lidé Lidé vidíte, kolik průzkumníků je připojeno.

  Explorers

 11. Klepnutím na Začít Přehrát na první scéně ji odešlete průzkumníkům.

Přechod na jinou scénu

 1. V dolní části obrazovky přejetím prstem doleva přejdete na další scénu.
 2. (Volitelné) Pokud chcete scénu odeslat průzkumníkům, klepněte v ní na Začít Přehrát.

  Jinak průzkumníci nové scény neuvidí.

 3. Přejetím prstem doprava se vrátíte k předchozí scéně.

Zaměření se na scénu

Prohlídky ve VR se skládají z 360° obrázků zvaných scény. Scény obsahují integrované obrázky, popisy, témata a otázky. Počet scén je vidět na obrazovce se souhrnem prohlídky.

Přehrání scény

 1. Vyberte některou z těchto možností:
  • V první scéně klepněte na Začít Začít.
  • Horizontálně se posuňte, abyste vybrali jinou scénu, a klepněte na Začít Přehrát.

   Play a scene

   Poznámka: Můžete se posouvat mezi názvy dalších scén, aniž byste změnili scénu, kterou právě sledujete.

 2. Přejetím prstem nahoru po názvu scény si zobrazíte popisy, otázky a zajímavá místa.

 3. (Volitelné) Pokud chcete scénu zobrazit na celou obrazovku, klepněte kamkoli na scénu. Zobrazení ukončíte dalším klepnutím kamkoli na scénu.
 4. (Volitelné) Pokud se chcete ve scéně pohybovat, táhněte po scéně prstem.

Pozastavení scény kvůli získání pozornosti studentů

Kdykoli scénu pozastavíte, abyste položili otázku nebo o ní diskutovali, obrazovky průzkumníků se zastaví a zobrazí se na nich Pozastaveno.

 1. Na scéně klepněte na Pozastavit Pozastavit.
 2. Pokračovat můžete klepnutím na Začít Přehrát.

Upozornění na zajímavá místa

Zajímavá místa jsou navrhované zajímavosti ve scéně, o kterých můžete s průzkumníky diskutovat. Například v prohlídce vesmíru můžete studenty upozornit na Slunce, Jupiter nebo kosmickou loď.

Výběr zajímavého místa

 1. Přejetím prstem nahoru po názvu scény zobrazte popisy a zajímavá místa.
 2. Klepněte na Zajímavé místo Zajímavé místo.

  Průzkumníkům se zobrazí šipka, která je na objekt navede.

Point of interest

Vytvoření vlastního zajímavého místa

Podržte místo, na které chcete, aby se průzkumníci podívali.
Arrow

Odstranění zajímavého místa

Podržte zajímavé místo Zajímavé místo.

Značka zajímavého místa zmizí. Průzkumníci už na obrazovce neuvidí šipku.

Kreslení do scény

Kreslením do scény můžete zvýraznit prvek, na který se mají průzkumníci zaměřit.

Kreslení do scény

Pokud chcete do scény kreslit, musíte ji přehrávat.

 1. Najděte oblast, kterou chcete zvýraznit, a v pravém horním rohu klepněte na Kreslit Kreslit.
 2. Prstem kreslete na obrazovce.

  Kresba se okamžitě zobrazí průzkumníkům.

Poznámka: V režimu kreslení nejde změnit zobrazení scény.

Smazání kresby ze scény

Kresbu smažete tak, že klepnete na Obnovit a opustíte scénu.

Ukončení režimu kreslení

Pokud chcete opustit režim kreslení a pokračovat v prohlížení scény, klepněte na Kreslit Kreslit.

Pokud kresbu nesmažete, zůstane na místě, dokud scénu neopustíte.

Ukončení skupinové prohlídky

Skupinovou prohlídku ukončíte tak, že nahoře klepnete na Zavřít Zavřít.

Leave an expedition

 

Provádění prohlídkou v RR

Příprava učebny na RR

Prohlídky v RR obsahují 3D virtuální objekty. Učebnu na prohlídku v RR připravíte tak, že po místnosti rozmístíte vytištěné značky. Všechny budou současně zobrazovat stejný objekt.

S více značkami můžete průzkumníky rozdělit do skupin, aby každá skupina stála u jedné značky. Požádejte průzkumníky, aby fotoaparáty svých zařízení nasměrovali na značky. Uvidí pak objekty, jako by se fyzicky nacházely v místnosti.

 1. Na mobilním zařízení klepněte na Expedice Expedice.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a pak Nápověda ke značkám.

 3. (Volitelné) Pokud chcete použít předtištěné značky, klepněte na soubor PDF a pak Více Více a pak Vytisknout značky.
 4. Značky rozmístěte po místnosti dostatečně daleko od sebe, aby se průzkumníci mohli u značky seskupit a chodit okolo ní.

  Značky doporučujeme umístit na rovný povrch, jako je podlaha nebo stůl.

 5. Požádejte průzkumníky, aby se rozdělili do skupin a každá skupina stála u jedné značky.

Spuštění prohlídky v RR

Prohlídku v RR můžete spustit z libovolné karty:

 • Objevovat
 • Knihovna – obsahuje Moje prohlídkyZ Poly
 • Třída
 1. (Volitelné) Podrobné informace o výběru prohlídky najdete v článku Vyhledání a stažení prohlídek.
 2. Na mobilním zařízení klepněte na Expedice Expedice.
 3. Přihlaste se k Expedicím pomocí účtu Google.
 4. Klepněte na Třída a pak Provádět a pak Zahájit relaci jako průvodce.

  Zobrazí se informace s vaším jménem, číslem prohlídky a sítí.

 5. Klepněte na Rozumím.

  Zobrazí se všechny stažené prohlídky.

 6. (Volitelné) Pokud chcete nějakou prohlídku v RR vyhledat a stáhnout, klepněte na Najít prohlídky.
 7. Klepnutím na prohlídku v RR zobrazíte souhrn prohlídky.
 8. Klepněte na Provádět.
 9. Pokud už máte vytištěné značky, na obrazovce značek klepněte na Začít.

 10. Řekněte průzkumníkům, aby na svých zařízeních spustili Expedice, přešli na Třídu a klepli na Připojit se.

  Nahoře vedle ikony Lidé Lidé vidíte, kolik průzkumníků je připojeno.

  Explorers

 11. (Volitelné) Pokud chcete první scénu odeslat průzkumníkům, ve scéně klepněte na Začít Přehrát.

Zobrazení objektů v režimu RR

Tyto pokyny se týkají průvodců, kteří provádějí průzkumníky prohlídkou v RR. Výchozí režim zobrazení průvodce je 3D místo RR, aby průvodce nemusel být vázán na značku. Pokud byste ale chtěli vidět, co vidí průzkumníci, můžete si zvolit zobrazení v režimu RR.

 1. Ve scéně klepněte na Začít Přehrát.
 2. Klepněte na Zobrazit v RR.
 3. Namiřte fotoaparát svého zařízení na značku.
 4. (Volitelné) Pokud chcete změnit velikost objektu, stažením nebo roztažením prstů ho zvětšíte nebo zmenšíte.
 5. (Volitelné) Ve scéně klepněte na Pozastavit Pozastavit.
 6. (Volitelné) Přejetím prstem nahoru z názvu scény si zobrazíte informace.
 7. Přejetím prstem vodorovně po názvech v dolní části obrazovky přejdete na další objekt a klepnutím na Začít Přehrát ho aktivujete.
 8. Při přechodu na každý objekt klepněte na Začít Přehrát.
 9. Klepnutím na RR Rozšířená realita režim RR opustíte.

Poznámka: Pokud vaše zařízení nemá funkci RR, můžete si objekty RR zobrazit v režimu 2D. Objekty se budou zobrazovat na obrazovce, ale ne v RR.

Změna velikosti objektů

 1. Klepněte na Zobrazit v RR.
 2. Namiřte zařízení na značku.
 3. Když se objekt objeví, stažením nebo roztažením prstů změňte velikost objektu nebo ho posuňte nahoru či dolů.
 4. Když je objekt podle vašich představ, klepnutím na Hotovo odešlete změny průzkumníkům.
 5. (Volitelné) Pokud chcete změnu vrátit zpět, klepněte na Obnovit.
 6. Klepnutím na RR Rozšířená realita režim RR opustíte.

Použití reflektoru na objekt

Když provádíte prohlídkou v RR, můžete vytvořit reflektor ke zvýraznění objektu pro průzkumníky.

 1. Reflektor vytvoříte tak, že na objektu podržíte libovolný bod.

 2. Dole pomocí posuvníku změňte velikost reflektoru.
 3. Když je reflektor podle vašich představ, klepnutím na Hotovo ho odešlete studentům.
 4. Klepnutím kamkoli na obrazovku reflektor zrušíte.

Ukončení skupinové prohlídky

Skupinovou prohlídku ukončíte tak, že nahoře klepnete na Zavřít Zavřít.

Leave an expedition

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?