Nastavení sítě

Připojení k internetu potřebujete pouze ke stažení, instalaci a aktualizování aplikace Expedice, stahování expedic nebo když chcete sami procházet prohlídky.

Jako průvodce vedoucí expedici musíte být s průzkumníky ve stejné síti.

Možnosti sítě

Zařízení a průzkumníky můžete do stejné sítě nastavit třemi způsoby:

 • Možnost 1: Nastavení nového směrovače – tuto možnost doporučujeme
 • Možnost 2: Nastavení sítě peer-to-peer
 • Možnost 3: Nastavení hotspotu Wi-Fi

Některé školní sítě mohou umožňovat připojení peer-to-peer i připojení k internetu. Zda vaše síť umožňuje oboje, zjistíte u školního administrátora.

Možnost 1: Nastavení nového směrovače

Pokud ve škole nemáte síť Wi-Fi nebo povolená připojení peer-to-peer, můžete nastavit vlastní síť pomocí směrovače. Tato síť bude oddělená od všech ostatních školních sítí a nepotřebuje přístup k internetu.

K nastavení potřebujete síťové informace směrovače. Ty obvykle najdete na spodní straně směrovače:

 • název Wi-Fi nebo SSID (Service Set Identifier),
 • klíč Wi-Fi nebo SSID,
 • adresa URL, uživatelské jméno a heslo pro správu.

Důležité: Pro nejkvalitnější provoz doporučujeme síť v pásmu 5 GHz. Síť v pásmu 2,4 GHz lze ale použít také.

Připojení k síti směrovače

 1. Na počítači otevřete Nastavení sítě.
 2. Zvolte název Wi-Fi nebo SSID směrovače.
 3. Zadejte klíč Wi-Fi nebo SSID.

Nastavení směrovače

 1. Do adresního řádku prohlížeče zadejte přihlašovací URL pro správu.
 2. Po výzvě zadejte uživatelské jménoheslo pro správu.
 3. Dokončete nastavení směrovače podle pokynů výrobce.

Poznámka: Kvůli většímu zabezpečení můžete během nastavení vytvořit heslo s využitím protokolu WPA2 (bezpečnostní technologie používané v sítích Wi-Fi).

Možnost 2: Nastavení sítě peer-to-peer

Pokud nemáte přístup k internetu ani směrovač, potřebujete k provádění expedicí síť typu peer-to-peer. Síť peer-to-peer navzájem propojuje jednotlivá zařízení s aplikací Expedice. Další podrobnosti najdete v části Co je síť typu peer-to-peer?

Ověřte si u administrátora IT vaší organizace, zda vaše síť podporuje sítě typu peer-to-peer.

Jak nastavit síť peer-to-peer

Nejdříve nastavte síť peer-to-peer na počítači. Pak se podívejte, zda jsou všechna zařízení – vaše vlastní zařízení a zařízení průzkumníků – připojena k síti, kterou jste vytvořili. V případě počítačů s Windows® najdete další podrobnosti v informacích podpory pro vaše zařízení. Zde jsou pokyny pro Mac®:

 1. Klikněte na Wi-Fi "" a poté Vytvořit síť.
 2. Zadejte název sítě, například učitel, a klikněte na Vytvořit.
 3. Zvolte kanál.
 4. Průzkumníkům poskytněte tyto pokyny pro připojení k síti:
  1. Na zařízení klepněte na Nastavení "" a poté Wi-Fi.
  2. Vyberte některou z těchto možností:
   • V Androidu klepněte na Přidat síť.
   • V Apple® iOS® v sekci Vyberte síť klepněte na Jiná.
  3. Vyberte některou z těchto možností:
   • Klepněte na název vytvořené sítě.
   • Zadejte název sítě.
  4. Klepněte na Připojit.
 5. Zkontrolujte, zda jsou všichni Průzkumníci připojeni k vaší síti

Možnost 3: Nastavení hotspotu Wi-Fi

Pokud ve škole není síť Wi-Fi nebo nejsou povolená připojení peer-to-peer, můžete pomocí telefonu s Androidem nebo iOS zřídit hotspot Wi-Fi.

Důležité: Počet zařízení, který hotspot dokáže podporovat, závisí na konkrétním zařízení. Další podrobnosti zjistíte v informacích o podpoře vašeho zařízení.

Zřízení hotspotu Wi-Fi pomocí telefonu s Androidem

 1. Na telefonu s Androidem klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Mobilní hotspot a sdílení připojení.
 3. Klepněte na Mobilní hotspot a poté Nastavit mobilní hotspot.
 4. Jako název sítě zadejte název mobilního hotspotu.
 5. V části Zabezpečení klepněte na WPA2/PSK.
 6. Zadejte heslo.
 7. Klepněte na Uložit.

  Poznámka: Přesné pokyny se mohou lišit v závislosti na stáří a modelu zařízení s Androidem.

Zřízení hotspotu Wi-Fi pomocí telefonu s iOS

 1. Přejděte do Nastavení.
 2. Klepněte na Osobní hotspot.
 3. Vedle možnosti Osobní hotspot klepněte na Zapnuto "", abyste hotspot zapnuli.
 4. Klepněte na Heslo Wi-Fi a zadejte nové heslo.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?