Gebeurtenissen in het logboek Graduation

Pagina voor controle en onderzoek: overdracht van gebruikersgegevens controleren
De pagina Controlelogboek is vervangen door een nieuwe pagina Controle en onderzoek. Zie Verbeterde functies voor controle en onderzoek: wat is er nieuw in Google Workspace voor informatie over deze wijziging.

Op de pagina 'Controle en onderzoek' kunt u zoekopdrachten uitvoeren die betrekking hebben op gebeurtenissen in het Graduation-logboek. Daar kunt u het overzetten van gegevens van leerlingen van hun Google Workspace for Education-account naar een ander Google-account bijhouden met gebeurtenissen in het logboek Graduation.

De controle- en onderzoekspagina openen

Gebeurtenisgegevens in het logboek Graduation openen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Klik links op Meldingenand thenControle en onderzoekand thenGebeurtenissen in het logboek Graduation.

De gegevens filteren

 1. Open de logboekgebeurtenissen zoals hierboven beschreven in Gebeurtenisgegevens in het logboek Graduation openen.
 2. Klik op Een filter toevoegen en selecteer een kenmerk.
 3. Selecteer in het pop-upvenster een operatorand thenselecteer een waardeand thenklik op Toepassen.
 4. (Optioneel) Ga als volgt te werk om meerdere filters voor je zoekopdracht te maken:
  1. Klik op Een filter toevoegen en herhaal stap 3.
  2. (Optioneel) Als u een zoekoperator wilt toevoegen, selecteert u boven Een filter toevoegen de optie AND of OR.
 5. Klik op Zoeken.

Opmerking: Op het tabblad Filter kunt u eenvoudige parameter- en waardeparen toevoegen om de zoekresultaten te filteren. U kunt ook het tabblad Voorwaardenbuilder gebruiken, waar de filters worden weergegeven als voorwaarden met AND/OR-operators.

Kenmerkbeschrijvingen

Voor deze gegevensbron kunt u de volgende kenmerken gebruiken als u zoekt naar gegevens uit logboekgebeurtenissen:

Kenmerk Beschrijving
Handelende gebruiker Het e-mailadres van de gebruiker die de activiteit heeft uitgevoerd.
Naam van handelende groep Groepsnaam van de handelende gebruiker
Handelende organisatie-eenheid Organisatie-eenheid van de handelende gebruiker
Datum De datum en tijd waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan (weergegeven in de standaard tijdzone van uw browser).
Gebeurtenis De actie in de geregistreerde gebeurtenis, zoals Gegevensmigratie gestart.
Eindtijd migratie Het tijdstip waarop de gegevensmigratie is voltooid.
Begintijd migratie Het tijdstip waarop de gegevensmigratie is gestart.
Percentage gemigreerde Drive-items Percentage gemigreerde Drive-bestanden
Percentage gemigreerde Gmail-berichten Percentage gemigreerde Gmail-berichten
E-mailadres van gebruiker Het e-mailadres van de gebruiker van wie de gegevens zijn gemigreerd.

Logboekgebeurtenisgegevens beheren

Kolomgegevens in de zoekresultaten beheren

U kunt bepalen welke gegevenskolommen worden weergegeven in uw zoekresultaten. 

 1. Klik rechtsboven in de tabel met zoekresultaten op Kolommen beheren "".
 2. (Optioneel) Klik op Verwijderen "" om de huidige kolommen te verwijderen.
 3. (Optioneel) Als u kolommen wilt toevoegen, klikt u naast Nieuwe kolom toevoegen op de pijl-omlaag""en selecteert u de gegevenskolom.
  Herhaal de stappen zo nodig.
 4. (Optioneel) Als u de volgorde van de kolommen wilt wijzigen, versleept u de gegevenskolomnamen.
 5. Klik op Opslaan.

Gegevens uit zoekresultaten exporteren

 1. Klik bovenaan de tabel met zoekresultaten op Alles exporteren.
 2. Voer een naam inand thenklik op Exporteren.
  De export wordt onder de tabel met zoekresultaten weergegeven onder Actieresultaten exporteren.
 3. Klik op de naam van de export om de gegevens te bekijken.
  De export wordt geopend in Google Spreadsheets.

Rapportregels maken

Zie Rapportregels maken en beheren.

Wanneer en hoelang zijn gegevens beschikbaar?

Zie Bewaartijden van gegevens en vertragingstijden.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
false
false