ตั้งค่า Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล

โรงเรียนหรือองค์กรของคุณจะใช้ Google Meet สำหรับการประชุมในชั้นเรียนออนไลน์ได้ หากใช้ Classroom แต่ละชั้นเรียนจะมีลิงก์การประชุมทางวิดีโอเฉพาะที่ครูและนักเรียนจะใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุมในชั้นเรียนได้ สำหรับผู้ใช้รุ่น Education และ Enterprise for Education การประชุมทางวิดีโอแต่ละครั้งจะมีความยาวได้สูงสุด 300 ชั่วโมง 

เปิดทั้งหมด  |  ปิดทั้งหมด

ตั้งค่า Meet

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้วิดีโอคอลผ่าน Meet

เมื่อเปิดใช้บริการ Google Meet แล้ว ผู้ใช้จะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในองค์กรได้ โดยคุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างการประชุมทางวิดีโอได้ด้วย

หมายเหตุ: คุณยังคงใช้บริการประชุมทางวิดีโออื่นๆ ได้อยู่แม้ว่าจะเปิด Meet ก็ตาม 

อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในองค์กร ให้เปิดบริการ Google Meet

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGoogle Meet
 3. ถัดจากสถานะของ ให้คลิกลูกศรลง ""
 4. หากต้องการเปิดหรือปิดบริการให้กับทุกคนในองค์กร ให้คลิกเปิดสำหรับทุกคนหรือปิดสำหรับทุกคน แล้วคลิกบันทึก


  หมายเหตุ: วิธีนี้จะเป็นการเปิดใช้หรือปิดใช้ Meet ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และนักเรียน
 5. วิธีการเปิดหรือปิดบริการให้กับผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรเท่านั้น

  1. เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้าย
  2. เลือกเปิดหรือปิด
  3. หากต้องการเปิดหรือปิดใช้บริการ แม้ว่าระบบจะเปิดหรือปิดใช้บริการอยู่สำหรับหน่วยขององค์กรระดับบนสุด ให้คลิกลบล้าง
  4. หากสถานะขององค์กรถูกลบล้างแล้ว ให้เลือกตัวเลือกดังนี้
   • รับค่า เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าเดียวกับองค์กรระดับบนสุด
   • บันทึก บันทึกการตั้งค่าใหม่ (แม้ว่าการตั้งค่าขององค์กรระดับบนสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร

 6. หากต้องการเปิดบริการให้กับกลุ่มผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร ให้เลือกกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึง โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปิดบริการให้กับกลุ่ม
 7. คลิกบันทึก

อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการให้ผู้ใช้สร้างการประชุมทางวิดีโอได้ ให้เปิดใช้วิดีโอคอลในการตั้งค่า Google Meet ดังนี้

 1. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGoogle Meet
 2. คลิกการตั้งค่าวิดีโอใน Meet

 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่างหรือกลุ่มการกำหนดค่า

  • คำแนะนำ: ควรเลือกเฉพาะหน่วยขององค์กรที่ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรเท่านั้น หากใช้ Classroom และมีครูที่ยืนยันแล้ว คุณจะเลือกกลุ่มครูใน Classroom ได้

 4. คลิกวิดีโอคอล
 5. เลือกช่องอนุญาตให้ผู้ใช้โทรออกหรือใช้งานวิดีโอคอลได้
 6. คลิกบันทึก

นอกจากนี้คุณอาจเลือกอัปเดตสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมทางวิดีโอผ่านช่องทางอื่น เช่น การเข้าร่วมทางโทรศัพท์ได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะมีผลภายในเวลาไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมง โปรดดูรายละเอียดได้ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลกับบริการของ Google อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้สตรีมมิงแบบสด

แนะนำสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น

คุณจะจัดกลุ่มครูและนักเรียนไว้ในหน่วยขององค์กรที่แยกจากกันและให้สิทธิ์ที่ต่างกันกับแต่ละหน่วยได้ หากใช้ Classroom คุณจะให้สิทธิ์เข้าถึงกลุ่มครูของ Classroom ที่ผ่านการยืนยันแล้วได้

 1. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGoogle Meet
 2. คลิกการตั้งค่าวิดีโอใน Meet
 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่างหรือกลุ่มการกำหนดค่า
 4. คลิกสตรีม
 5. เลือกช่องอนุญาตให้ผู้ใช้สตรีมการประชุม
 6. คลิกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้การบันทึกการประชุม

แนะนำสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เท่านั้น

คุณจะจัดกลุ่มครูและนักเรียนไว้ในหน่วยขององค์กรที่แยกจากกันและให้สิทธิ์ที่ต่างกันกับแต่ละหน่วยได้ หากใช้ Classroom คุณจะให้สิทธิ์เข้าถึงกลุ่มครูของ Classroom ที่ผ่านการยืนยันแล้วได้

 1. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGoogle Meet
 2. คลิกการตั้งค่าวิดีโอใน Meet
 3. หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด หรือเลือกหน่วยขององค์กรระดับล่างหรือกลุ่มการกำหนดค่า
 4. คลิกการบันทึก
 5. เลือกช่องอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกการประชุม
 6. คลิกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูฟีเจอร์ของ Meet ที่ผู้ใช้หรือกลุ่มใช้งานได้
 1. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGoogle Meet
 2. คลิกส่วนการตั้งค่าวิดีโอใน Meet เพื่อขยาย
  หน้าการตั้งค่า Meet จะแสดงฟีเจอร์ที่เปิดหรือปิดไว้สำหรับผู้ใช้ กลุ่ม หรือหน่วยขององค์กรนั้น
 3. เลือกตัวเลือกทางด้านซ้าย
  • หากต้องการค้นหาด้วยชื่อผู้ใช้ ให้คลิกผู้ใช้และค้นหา โดยจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Meet สำหรับผู้ใช้แต่ละรายไม่ได้ แต่ให้เพิ่มผู้ใช้ลงในหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มที่มีการตั้งค่า Meet ที่ถูกต้องแทน
  • หากต้องการค้นหาด้วยกลุ่ม ให้คลิกกลุ่มและค้นหาชื่อกลุ่มหรืออีเมล หากต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ Meet สำหรับกลุ่มดังกล่าว ให้คลิกชื่อการตั้งค่า เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วคลิกลบล้าง
  • หากต้องการค้นหาด้วยหน่วยขององค์กร ให้คลิกหน่วยขององค์กรและเลือกหรือค้นหาหน่วยขององค์กรนั้นๆ หากต้องการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ Meet สำหรับหน่วยขององค์กรดังกล่าว ให้คลิกชื่อการตั้งค่า เปลี่ยนการตั้งค่า แล้วคลิกลบล้าง

หมายเหตุ: โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะมีผลภายในเวลาไม่กี่นาที แต่ก็อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง โปรดดูรายละเอียดได้ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลกับบริการของ Google อย่างไร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รักษาคุณภาพการประชุมทางวิดีโอ
 • โปรดจัดสรรบัญชี 1 บัญชีให้กับผู้ใช้แต่ละราย เพื่อไม่ให้ครูหรือนักเรียนใช้บัญชีร่วมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากต้องการจำกัดแบนด์วิดท์ของ Meet ให้ตั้งค่าคุณภาพวิดีโอเริ่มต้นในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ​ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรดใช้เเครื่องมือจัดการคุณภาพ Meet และบันทึกกิจกรรมของ Google Meet เพื่อทำความเข้าใจการใช้งาน Meet และทราบวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากใช้งาน Meet ไม่ได้ หรือคุณประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โปรดดูคำแนะนำในการแก้ปัญหาของ Meet ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์ใหม่ของ Meet เพื่อรองรับการเรียนรู้ทางไกล

ใช้ Meet กับ Google Classroom

ต้องเปิดใช้ Meet ให้ครูผู้สอนหลักในชั้นเรียน 

ครูอาจสร้างลิงก์ Meet ที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละชั้นเรียนใน Classroom เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย โดยมีเพียงครูเท่านั้นที่จะสร้างลิงก์ Meet ได้ ลิงก์ทั้งหมดของ Meet ที่สร้างใน Classroom จะเป็นลิงก์ที่มีชื่อเล่น ซึ่งช่วยให้ครูจัดการผู้เข้าร่วมได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เริ่มและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Gmail
คุณต้องเปิดสิทธิ์ในการสร้างและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้รุ่น Education ใช้งาน Meet ใน Gmail ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเปิดใช้วิดีโอคอลผ่าน Meet
ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการประชุมทางวิดีโอ
ในฐานะผู้จัดการประชุม ครูเลือกได้ว่าจะให้ผู้เข้าร่วมต้องขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอหรือไม่
ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกการเข้าถึงด่วนจะเปิดอยู่ หลังจากที่เริ่มการประชุมทางวิดีโอแล้ว ครูจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการโดยใช้ Meet ในคอมพิวเตอร์
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนเปิดอยู่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนปิดอยู่
 • ผู้เข้าร่วมจากโดเมนของคุณจะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ผู้ที่โทรเข้าร่วมประชุมโดยใช้โทรศัพท์จะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะโทรออกจากการประชุมได้
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจากภายในและภายนอกโดเมนจะต้องขอเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ด้วย
 • ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอใน Google ปฏิทินจะเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องขอเข้าร่วม
 • ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในระหว่างการประชุมโดยผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ใช่ครูจะต้องขอเข้าร่วมการประชุม
 • มีเพียงครูเท่านั้นที่โทรออกจากการประชุมได้

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมดูแลสำหรับครู
หากครูเป็นผู้สร้างการประชุมหรือเจ้าของปฏิทินการประชุม ก็จะมีเพียงครูเท่านั้นที่ทําสิ่งต่อไปนี้ได้
 • ปิดเสียงหรือนําผู้เข้าร่วมออก หากครูนำผู้เข้าร่วมออก บุคคลดังกล่าวจะขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้อีก ครูต้องเชิญผู้เข้าร่วมรายดังกล่าวกลับเข้าสู่การประชุม
 • ดู อนุมัติ และปฏิเสธคำขอเข้าร่วมการประชุมจากภายนอก ผู้เข้าร่วมภายในหรือนอกโดเมนของคุณจะส่งคำขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้ หากถูกปฏิเสธการเข้าร่วมไปแล้ว 2 ครั้ง
 • ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมทำสิ่งต่อไป 
  • การแชร์หน้าจอระหว่างการประชุม
  • การส่งข้อความแชทระหว่างการประชุม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จบการประชุมและป้องกันไม่ให้นักเรียนกลับมาเข้าร่วมอีก
สำหรับการประชุมที่มีชื่อเล่น หากครูหรือผู้สร้างการประชุมออกจากการประชุมเป็นคนสุดท้าย นักเรียนจะกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อป้องกันไม่ให้นักเรียนกลับมาเข้าร่วมการประชุม

สอนวิธีใช้งาน Meet แก่ครูและนักเรียน

ดูแหล่งข้อมูลการสนับสนุนและการฝึกอบรม
แชร์แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยสอนวิธีใช้ Meet ให้นักการศึกษาและนักเรียน
ดูเคล็ดลับสำหรับครู
 • หากต้องการปรับปรุงคุณภาพการประชุมทางวิดีโอ ผู้เข้าร่วมจะปิดกล้องและแสดงเฉพาะรูปโปรไฟล์ได้
 • หากเสียงมีคุณภาพไม่ดี โปรดใช้เสียงจากโทรศัพท์แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่ โปรดสร้างกิจกรรมสตรีมแบบสดแทนที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมการประชุมของชั้นเรียนผ่านวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • บันทึกบทเรียนและแชร์ในภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณอาจเปิดรับและแสดงคําถามใน Google สไลด์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรับชมสตรีมแบบสดหรือการประชุมที่บันทึกไว้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่หูหนวกหรือมีปัญหาในการได้ยิน โปรดเปิดคำบรรยายสดใน Meet ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้ Meet ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้ารุ่น Education จะใช้ฟีเจอร์แบบพรีเมียมของ Google Meet ได้นานเท่าไร
โปรโมชันสำหรับการใช้งานการประชุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและสตรีมมิงแบบสดฟรีสิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2020 หากต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้หลังจากช่วงโปรโมชัน โปรดอัปเกรดเป็นรุ่น Enterprise for Education ระบบจะขยายเวลาใช้ฟีเจอร์การบันทึกการประชุมฟรีจนกว่าฟีเจอร์การบันทึกชั่วคราวแบบใหม่จะเปิดตัวภายหลังในปี 2020 การบันทึกชั่วคราวจะช่วยให้ผู้จัดการประชุมบันทึกและแชร์การประชุมภายในโดเมนได้เป็นระยะเวลา 30 วัน 
ข้อกำหนดของระบบในการใช้ Google Meet มีอะไรบ้าง
โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อข้อกําหนดสําหรับการใช้ Google Meet
ฉันจะเปิดใช้ Google Meet แต่ปิดการแชทใน Hangouts แบบคลาสสิกได้ไหม
ไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อบล็อก Google Hangouts และ Google Chat ใน Chromebook ที่จัดการโดยโรงเรียน
ฉันจะเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet จาก Outlook ได้ไหม
ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มการประชุมทางวิดีโอของ Meet ลงใน Outlook
ผู้ที่ใช้เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบอื่นๆ จะเข้าร่วมวิดีโอคอลของ Google Meet ได้ไหม
ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อใช้ Meet กับระบบฮาร์ดแวร์วิดีโอของบริษัทอื่น
หากฉันเป็นลูกค้าปัจจุบันของรุ่น Enterprise for Education จะต้องทำอย่างไร
หากซื้อรุ่น Enterprise for Education ให้ทั้งองค์กร โปรดมอบหมายใบอนุญาตของคณาจารย์แก่ผู้ใช้ที่คุณต้องการให้เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบันทึกหรือสตรีมมิงแบบสด และเปิดใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google 
ผู้ที่อนุมัติคำขอเข้าร่วมประชุมจากภายนอกได้มีใครบ้าง 

มีเพียงผู้สร้างการประชุมหรือเจ้าของปฏิทินเท่านั้นที่จะอนุมัติคำขอเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอจากภายนอกโดเมนได้ ผู้เข้าร่วมจากภายนอกจะขอเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอไม่ได้ หากถูกปฏิเสธคำขอเข้าร่วมครบ 2 ครั้งแล้ว

หากผู้สร้างการประชุมต้องออกจากการประชุมก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ผู้สร้างควรอนุมัติคำขอทั้งหมดที่ต้องการอนุญาตให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมคนอื่นจะดูหรืออนุมัติคำขอจากภายนอกไม่ได้

ผู้สร้างการประชุมจะดำเนินการต่อไปนี้ไม่ได้

 • อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุมที่ดำเนินอยู่โดยอัตโนมัติ
 • อนุญาตให้ผู้อื่นยอมรับคำขอเข้าร่วมการประชุมจากผู้เข้าร่วมภายนอก
ทำไมผู้ใช้จึงเข้าร่วมการประชุมบางรายการไม่ได้
หากคุณมีบัญชีของรุ่น Education และโรงเรียนของคุณจัดอยู่ในประเภทประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (K-12) คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมวิดีโอคอล Google Meet ที่สร้างขึ้นโดยบัญชี Google ส่วนบุคคล
ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะไม่อาจเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยผู้ใช้ G Suite for Education ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะเลือกโทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ได้ หากผู้ดูแลระบบของโดเมน G Suite for Education ต้องการให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเข้าร่วมการประชุมในโดเมนของตนได้ ให้ผู้ดูแลระบบติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Workspace และขอการยกเว้น 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร