Meet instellen voor onderwijs op afstand

Je school of organisatie kan Google Meet gebruiken voor videovergaderingen in een lesgroep.

 • Als je Classroom gebruikt, krijgen leerlingen en docenten een speciale link om deel te nemen aan videovergaderingen.
 • Als je Google Workspace for Education Fundamentals of Google Workspace for Education Plus gebruikt, kan een videovergadering maximaal 300 uur duren.

Alles openen  |  Alles sluiten

Meet instellen

Stap 1: Meet-videogesprekken inschakelen

Als de Google Meet-service is ingeschakeld, kunnen gebruikers deelnemen aan videovergaderingen in je organisatie. Je kunt gebruikers ook videovergaderingen laten maken.

Opmerking: Je kunt andere services voor videovergaderingen blijven gebruiken als Meet is ingeschakeld. 

Gebruikers toestaan deel te nemen aan videovergaderingen

Als je wilt dat gebruikers kunnen deelnemen aan videovergaderingen in je organisatie, schakel je de service Google Meet in.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danGoogle Workspaceen danGoogle Meet.
 3. Klik naast Servicestatus op de pijl-omlaag "".
 4. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.


  Opmerking: Hiermee wordt Meet in- of uitgeschakeld voor zowel medewerkers als leerlingen.
 5. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 6. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 7. Klik op Opslaan.

Gebruikers toestaan nieuwe videovergaderingen te maken

Als je wilt dat gebruikers nieuwe videovergaderingen kunnen maken, schakel je de instelling Videogesprekken in via de instellingen van Google Meet:

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danGoogle Workspaceen danGoogle Meet.
 2. Klik op Meet-video-instellingen.

 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.

  • Aanbevolen: Selecteer alleen organisatie-eenheden die medewerkers bevatten. Als je Classroom gebruikt en geverifieerde docenten hebt, kun je toegang inschakelen voor de Classroom-docentengroep.

 4. Klik op Videogesprekken.
 5. Vink het vakje aan voor Gebruikers video- en spraakoproepen laten plaatsen.
 6. Klik op Opslaan.

Je kunt ook andere toegang voor videovergaderingen updaten, zoals deelname aan vergaderingen via een telefoon. Meer informatie

Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten van kracht, maar dit kan 24 uur duren. Zie Hoe wijzigingen worden doorgegeven in Google-services voor meer informatie.
Stap 2: Livestreamen inschakelen

Alleen aanbevolen voor docenten en andere medewerkers

Je kunt docenten en leerlingen in aparte organisatie-eenheden plaatsen en verschillende rechten toewijzen aan elke organisatie-eenheid. Als je Classroom gebruikt, kun je toegang geven aan de groep met geverifieerde Classroom-docenten.

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danGoogle Workspaceen danGoogle Meet.
 2. Klik op Meet-video-instellingen.
 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Klik op Streamen.
 5. Vink het vakje aan voor Toestaan dat mensen hun vergaderingen streamen.
 6. Klik op Opslaan.

Gerelateerde onderwerpen

Stap 3: Opnemen van vergaderingen inschakelen

Deze functie wordt ondersteund in de volgende versies: Business Standard, Business Plus, Enterprise, Education Fundamentals*, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Essentials. Versies vergelijken

* Gebruikers met Education Fundamentals hebben tot eind 2021 toegang tot opnamen.

Alleen aanbevolen voor docenten en andere medewerkers


Je kunt docenten en leerlingen in aparte organisatie-eenheden plaatsen en verschillende rechten toewijzen aan elke organisatie-eenheid. Als je Classroom gebruikt, kun je toegang geven aan de groep met geverifieerde Classroom-docenten.

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danGoogle Workspaceen danGoogle Meet.
 2. Klik op Meet-video-instellingen.
 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Klik op Opnemen.
 5. Vink het vakje aan voor Toestaan dat mensen hun vergaderingen opnemen.
 6. Klik op Opslaan.

Gerelateerde onderwerpen

Zien welke Meet-functies beschikbaar zijn voor een gebruiker of groep
 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danGoogle Workspaceen danGoogle Meet.
 2. Klik op het gedeelte Meet-video-instellingen om het uit te vouwen.
  Op de pagina met Meet-instellingen staan de functies die zijn in- of uitgeschakeld voor die gebruiker, groep of organisatie-eenheid.
 3. Selecteer links een optie.
  • Als u wilt zoeken op gebruikersnaam, klikt u op Gebruikers en zoekt u naar de gebruikersnaam. U kunt Meet-instellingen niet wijzigen voor individuele gebruikers. U moet de gebruikers toevoegen aan een organisatie-eenheid of groep waarvoor de betreffende Meet-instellingen gelden.
  • Als u wilt zoeken op groep, klikt u op Groepen en zoekt u de groepsnaam of het e-mailadres. Als u een Meet-functie wilt in- of uitschakelen voor de groep, klikt u op de naam van de instelling. Wijzig de instelling en klik op Overschrijven.
  • Als u wilt zoeken op organisatie-eenheid, klikt u op Organisatie-eenheden en selecteert of zoekt u een organisatie-eenheid. Als u een Meet-functie wilt in- of uitschakelen voor de organisatie-eenheid, klikt u op de naam van de instelling. Wijzig de instelling en klik op Overschrijven.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten van kracht, maar dit kan 24 uur duren. Zie Hoe wijzigingen worden doorgegeven in Google-services voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

De kwaliteit van videovergaderingen beheren
 • Registreer één account per gebruiker om te voorkomen dat docenten en leerlingen een account delen. Meer informatie
 • Stel de standaard videokwaliteit in via de Google Beheerdersconsole om de bandbreedte van Meet te beperken. Meer informatie
 • Gebruik de Meet-kwaliteitstool en de Google Meet-activiteitslogboeken voor meer inzicht in het gebruik van Meet en om problemen op te lossen. Meer informatie
 • Als Meet niet beschikbaar is of als er prestatieproblemen optreden, gebruik je de probleemoplossingsgids voor Meet. Meer informatie

Nieuwe Meet-functies voor onderwijs op afstand

Deelnamerapporten voor moderators bekijken
Controleer wie er deelneemt aan lesgroepen met Google Meet-deelnamerapporten.
Meet gebruiken met Google Classroom

Meet moet zijn ingeschakeld voor de primaire docent in de lesgroep. 

In Classroom kunnen docenten een unieke Meet-link maken voor elke lesgroep, zodat docenten en leerlingen eenvoudig kunnen deelnemen aan videovergaderingen met een lesgroep. Alleen docenten kunnen de Meet-link maken. Alle Meet-links die in Classroom zijn gemaakt, zijn links met een bijnaam. Zo kunnen docenten beheren wie deelneemt.

Gerelateerde onderwerpen

Videovergaderingen starten en eraan deelnemen in Gmail
Als je wilt dat Education-gebruikers Meet kunnen gebruiken in Gmail, moet je rechten inschakelen om videovergaderingen te maken en eraan deel te nemen. Zie Meet-videogesprekken inschakelen voor meer informatie.
De toegang tot videovergaderingen beheren
Als organisator van de vergadering kunnen docenten bepalen of deelnemers moeten verzoeken om deel te nemen aan de videovergadering.
Snelle toegang is standaard ingeschakeld. Nadat de docent een videovergadering is gestart, kan deze de instelling zo vaak als nodig is wijzigen in Meet op een computer.
Als 'Snelle toegang' is ingeschakeld: Als 'Snelle toegang' is uitgeschakeld:
 • Deelnemers uit je domein kunnen automatisch deelnemen aan de vergadering op hun computer of mobiele apparaat.
 • Deelnemers die inbellen bij de vergadering met hun telefoon kunnen automatisch deelnemen aan de vergadering.
 • Elke deelnemer van de vergadering kan bellen naar externen.
 • Alle deelnemers van binnen en buiten je domein moeten verzoeken om deel te nemen aan de vergadering. Dit geldt ook voor mensen die telefonisch inbellen bij de vergadering.
 • Deelnemers die zijn uitgenodigd voor de videovergadering in Google Agenda, kunnen deelnemen zonder toegang te hoeven vragen.
 • Mensen die tijdens de vergadering worden uitgenodigd door iemand anders dan de docent, moeten verzoeken om deel te nemen aan de vergadering.
 • Alleen de docent kan tijdens de vergadering bellen naar externen.

Snelle toegang staat standaard aan. Nadat u een videovergadering heeft gestart, kunt u de instelling zo vaak u wilt wijzigen in Meet op een computer.

Tip: Als u Snelle toegang in- of uitschakelt voor terugkerende vergaderingen of vergaderingen die dezelfde vergaderingscode opnieuw gebruiken, wordt de instelling opgeslagen voor toekomstige vergaderingen. Als u Snelle toegang uitzet voor een eenmalige of instant-vergadering of een vergadering met een bijnaam, wordt de instelling automatisch weer aangezet nadat de vergadering is afgelopen.

Gerelateerde onderwerpen

Moderatiefuncties voor docenten
Als de maker van de vergadering of de eigenaar van de agenda waarin de vergadering staat, kan alleen de docent het volgende doen:
 • Deelnemers dempen of verwijderen. Als een docent een deelnemer verwijdert, kan deze niet opnieuw verzoeken om deel te nemen aan de videovergadering. De docent moet de persoon opnieuw uitnodigen voor de vergadering.
 • Externe verzoeken om deel te nemen aan de vergadering bekijken, goedkeuren en weigeren. Gasten binnen en buiten je domein kunnen geen verzoek meer indienen om deel te nemen aan een videovergadering als ze al twee keer zijn geweigerd.
 • Voorkomen dat deelnemers het volgende doen: 
  • Hun scherm delen tijdens de vergadering
  • Chatberichten sturen tijdens de vergadering

Tip: Als je de mogelijkheid te presenteren of te chatten uitschakelt in terugkerende vergaderingen of vergaderingen waarvoor dezelfde vergaderingscode wordt gebruikt, wordt deze instelling opgeslagen voor de volgende geplande vergadering. Als je de mogelijkheid te presenteren of te chatten uitschakelt in een eenmalige vergadering, een vergadering met een bijnaam of een ongeplande vergadering, wordt deze instelling weer ingeschakeld als de vergadering voorbij is.

Gerelateerde onderwerpen:

Een vergadering beëindigen en voorkomen dat leerlingen opnieuw deelnemen
Organisatoren en moderators van vergaderingen kunnen de vergadering vanaf een computer voor iedereen in een videogesprek beëindigen. Als u een vergadering voor iedereen beëindigt, wordt de vergadering gestopt en worden alle deelnemers automatisch uit de vergadering verwijderd, zelfs mobiele gebruikers. U hoeft deelnemers dus niet handmatig te verwijderen.

Docenten en leerlingen trainen in het gebruik van Meet

Support- en trainingsbronnen
Deel deze bronnen zodat docenten en leerlingen aan de slag kunnen gaan met Meet.
Tips voor docenten
 • Deelnemers kunnen hun camera uitschakelen zodat hun profielfoto wordt weergegeven, om de kwaliteit van videovergaderingen te verbeteren.
 • Als de geluidskwaliteit slecht is, kun je een telefoon gebruiken voor de geluidsverbinding. Meer informatie
 • Bij grote lesgroepen kun je een livestream gebruiken in plaats van alle leerlingen mee te laten doen aan een interactieve videoles. Meer informatie
 • Neem een les op en deel deze later. Meer informatie
 • Als je leerlingen die een livestream of opgenomen vergadering bekijken, meer wilt betrekken bij de stof, kun je ze vragen laten stellen via Google Presentaties. Meer informatie
 • Voor dove of slechthorende leerlingen kun je live ondertiteling inschakelen in Meet. Meer informatie
 • Bekijk praktische tips voor onderwijs op afstand met Meet. Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoelang zijn de premium Google Meet-functies beschikbaar voor Google Workspace for Education Fundamentals-klanten?
De promotie waarmee je gratis toegang kreeg tot grotere vergaderingen en livestreaming is beëindigd op 30 september 2020. Als je deze functies wilt blijven gebruiken, moet je je Education-versie upgraden. De promotie om gratis vergaderingen op te nemen wordt verlengd totdat een nieuwe functie voor tijdelijke opnamen later in 2020 wordt gelanceerd. Met tijdelijke opnamen kunnen hosts van vergaderingen deze opnemen en de opnamen 30 dagen lang delen binnen hun domein.
Wat zijn de systeemvereisten voor het gebruik van Google Meet?
Zie Vereisten voor Google Meet voor meer informatie.
Kan ik Google Meet inschakelen maar chatten in de klassieke versie van Hangouts uitschakelen?

Ja. Je kunt Meet inschakelen en de klassieke versie van Hangouts uitschakelen door de Meet-service in te schakelen en de service Google Chat en de klassieke versie van Hangouts in te stellen op 'Alleen Chat' of 'Beide uitgeschakeld'.

Kan ik Google Meet-videovergaderingen toevoegen vanuit Outlook?
Ja. Zie Meet-videovergaderingen toevoegen aan Outlook voor meer informatie.
Kunnen mensen die andere tools voor videovergaderingen gebruiken, deelnemen aan Google Meet-videogesprekken? Wat moet ik doen als ik nu Google Workspace for Education Plus-klant ben?
Als je Google Workspace for Education Plus hebt gekocht voor je hele organisatie, moet je werknemerslicenties toewijzen aan de gebruikers die je toegang wilt geven tot functies als opnemen en livestreamen en deze functies aanzetten in de Google Beheerdersconsole.
Wie kan externe verzoeken voor deelname aan een vergadering goedkeuren?

Alleen de maker van de vergadering en de eigenaar van de agenda kunnen deelnameverzoeken met video van buiten je domein goedkeuren. Externe gasten kunnen geen verzoek meer indienen om deel te nemen aan een videovergadering als ze al twee keer zijn geweigerd.

Als de maker de vergadering moet verlaten voordat deze is afgelopen, moet deze eerst eventuele openstaande verzoeken goedkeuren. Tijdens een vergadering kunnen andere deelnemers geen externe verzoeken zien of goedkeuren.

De maker van de vergadering kan het volgende niet doen:

 • Externe gasten toestaan automatisch deel te nemen aan een actieve vergadering.
 • Toestaan dat anderen verzoeken van externe deelnemers accepteren om deel te nemen aan een vergadering.
Waarom kunnen gebruikers niet deelnemen aan bepaalde vergaderingen?
Als je een Education-account hebt en je schooltype basis-/voortgezet onderwijs is, kun je niet deelnemen aan Google Meet-videogesprekken die zijn gemaakt met persoonlijke Google-accounts.
Anonieme gebruikers of gebruikers die niet zijn ingelogd op een Google-account kunnen niet deelnemen aan vergaderingen die zijn georganiseerd door Google Workspace for Education-gebruikers. Gebruikers kunnen wel inbellen met een telefoon.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?