Meet instellen voor onderwijs op afstand

Meet is standaard ingeschakeld in G Suite for Education. Als Meet is uitgeschakeld, kun je de functie weer inschakelen. Het kan 24 uur duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd voor alle gebruikers. In de tussentijd hebben sommige gebruikers wellicht geen toegang tot videovergaderingen.

Opmerking: Tot en met 30 september 2020 kunnen docenten en IT-beheerders in het kader van schoolsluitingen premium Google Meet-functies voor videovergaderingen gebruiken, zoals grotere vergaderingen (maximaal 250 deelnemers per gesprek), livestreaming en vergaderingen opnemen. Meer informatie

Recente updates

 • Deelnameverzoeken goedkeuren: Tijdens een videovergadering kan alleen de maker van de vergadering deelnameverzoeken voor de vergadering van buiten het G Suite-domein van de school zien en goedkeuren.

  Als een docent een vergadering maakt en gasten wil toevoegen die een e-mailadres buiten het schooldomein hebben, moet de maker van de vergadering aanwezig blijven in het gesprek totdat alle externe gasten zijn goedgekeurd voor deelname.

 • Deelnemers beheren: Alleen de maker van de vergadering kan deelnemers dempen of verwijderen.
 • Voorkomen dat vergaderingen opnieuw worden gebruikt: Leerlingen/studenten kunnen niet opnieuw deelnemen aan het gesprek als de docent een vergadering met een bijnaam als laatste heeft verlaten

Meet instellen

Stap 1: Meet-videogesprekken inschakelen

Als Google Meet is ingeschakeld, kunnen gebruikers in uw organisatie videovergaderingen maken en eraan deelnemen.

Opmerking: U kunt andere services voor videovergaderingen blijven gebruiken als Meet is ingeschakeld.  

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGoogle Meet.
 3.  Klik naast Servicestatus op de pijl-omlaag .
 4. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 6. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten van kracht, maar dit kan 24 uur duren. Zie Hoe wijzigingen worden doorgegeven in Google-services voor meer informatie.

Stap 2: Livestreamen inschakelen

Aanbevolen: Schakel dit uitsluitend in voor docenten en medewerkers. U kunt aparte organisatie-eenheden toevoegen voor uw docenten en leerlingen/studenten, en voor beide groepen eigen toegangsregels instellen. Als u Classroom gebruikt en geverifieerde docenten heeft, kunt u de toegang inschakelen voor de Classroom-docentengroep.

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGoogle Meet.
 2. Klik op Meet-video-instellingen.
 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Klik op Streamen.
 5.  Vink het vakje aan voor Toestaan dat mensen hun vergaderingen streamen.
 6. Klik op Opslaan.

Stap 3: Opnemen van vergaderingen inschakelen

Aanbevolen: Schakel dit uitsluitend in voor docenten en medewerkers. U kunt aparte organisatie-eenheden toevoegen voor uw docenten en leerlingen/studenten, en voor beide groepen eigen toegangsregels instellen. Als u Classroom gebruikt en geverifieerde docenten heeft, kunt u de toegang inschakelen voor de Classroom-docentengroep.

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danGoogle Meet.
 2. Klik op Meet-video-instellingen.
 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Klik op Opnemen.
 5. Vink het vakje aan voor Toestaan dat mensen hun vergaderingen opnemen.
 6. Klik op Opslaan.

Zien welke Meet-functies beschikbaar zijn voor een gebruiker of groep

Als u wilt dat geavanceerde Meet-functies, zoals opnemen en livestreamen, alleen beschikbaar zijn voor specifieke gebruikers, bekijkt u welke instellingen zijn in- of uitgeschakeld voor een specifieke gebruiker, Google-groep of organisatie-eenheid.

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsen danG Suiteen danInstellingen voor Google Hangouts.
 2. Klik op het gedeelte Meet-video-instellingen om het uit te vouwen.
  Op de pagina met Meet-instellingen staan de functies die zijn in- of uitgeschakeld voor die gebruiker, groep of organisatie-eenheid.
 3. Selecteer links een optie.
  • Als u wilt zoeken op gebruikersnaam, klikt u op Gebruikers en zoekt u naar de gebruikersnaam. U kunt Meet-instellingen niet wijzigen voor individuele gebruikers. U moet de gebruikers toevoegen aan een organisatie-eenheid of groep waarvoor de betreffende Meet-instellingen gelden.
  • Als u wilt zoeken op groep, klikt u op Groepen en zoekt u de groepsnaam of het e-mailadres. Als u een Meet-functie wilt in- of uitschakelen voor de groep, klikt u op de naam van de instelling. Wijzig de instelling en klik op Overschrijven.
  • Als u wilt zoeken op organisatie-eenheid, klikt u op Organisatie-eenheden en selecteert of zoekt u een organisatie-eenheid. Als u een Meet-functie wilt in- of uitschakelen voor de organisatie-eenheid, klikt u op de naam van de instelling. Wijzig de instelling en klik op Overschrijven.

Opmerking: Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten van kracht, maar dit kan 24 uur duren. Zie Hoe wijzigingen worden doorgegeven in Google-services voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

De kwaliteit van videovergaderingen beheren

Nieuwe Meet-functies voor onderwijs op afstand

Meet gebruiken in Google Classroom

Als je docenten Classroom gebruiken, kunnen ze de Meet-integratie gebruiken om een unieke Meet-link te maken voor elke lesgroep, die wordt weergegeven in de Updates en op de pagina Schoolwerk in Classroom. De link fungeert als speciale vergaderruimte voor elke lesgroep, zodat docenten en leerlingen/studenten eenvoudig kunnen deelnemen. 
Alleen docenten hebben toegang tot de lesgroepinstellingen om de Meet-link te maken. Alle Meet-links die door de Classroom-integratie zijn gemaakt, zijn links met een bijnaam. Zo kunnen docenten deelnemers beter beheren.
Deze integratie is alleen beschikbaar als Meet is ingeschakeld voor de primaire docent van de lesgroep. 

Moderatiefuncties voor docenten

Als de docent de maker van de vergadering of de eigenaar van de vergaderagenda is, is de docent de enige deelnemer die het volgende kan doen:

Bij vergaderingen met een bijnaam kunnen leerlingen niet opnieuw deelnemen als de docent of de maker van de vergadering de vergadering als laatste verlaat. Zie Een videovergadering starten voor onderwijs voor instructies.

Docenten en leerlingen trainen in het gebruik van Meet

Bekijk en deel de volgende bronnen, functies en tips voor docenten en leerlingen.

Support- en trainingsbronnen

Nadat je Meet hebt ingesteld in je organisatie, kun je docenten en leerlingen helpen aan de slag te gaan met Meet. Je kunt deze bronnen delen:

Tips voor docenten

Veelgestelde vragen

Hoelang blijven de premium Google Meet-functies beschikbaar voor G Suite for Education-klanten?

Tot 30 september 2020 kunnen alle G Suite for Education-klanten grotere vergaderingen organiseren, livestreamen en opnemen. Hierna kan het domein deze functies blijven gebruiken door G Suite Enterprise for Education aan te schaffen.
In dit programma kunt u geen lokale inbelnummers voor vergaderingen gebruiken buiten de VS. G Suite for Education-klanten hebben nog steeds toegang tot inbelnummers in de VS.

Kan ik Google Meet inschakelen maar chatten in de klassieke versie van Hangouts uitschakelen?

Kan ik Google Meet-videovergaderingen toevoegen vanuit Outlook?

Ja. Zie Meet-videovergaderingen toevoegen aan Outlook voor meer informatie.

Sommige van mijn gebruikers gebruiken andere tools voor videoconferencecalls. Kunnen ze deelnemen aan Google Meet-videogesprekken?

Ja. Zie Interoperabiliteit instellen voor meer informatie.

Wat moet ik doen als ik momenteel G Suite Enterprise for Education-klant ben?

Als u G Suite Enterprise for Education al heeft aangeschaft voor uw hele domein, moet u een docentenlicentie toewijzen aan de gebruikers die u toegang wilt geven tot de premium functies en deze functies inschakelen in de Beheerdersconsole. Als je G Suite Enterprise for Education hebt aangeschaft voor een deel van je domein, hebben alle gebruikers zonder Enterprise-licentie toegang tot de premium functies, maar moet je de functies wel inschakelen voor specifieke organisatie-eenheden in de Beheerdersconsole.

Wie kan externe verzoeken voor deelname aan een vergadering goedkeuren? 

Alleen de maker van de vergadering en de eigenaar van de agenda kunnen deelnameverzoeken met video van buiten je domein goedkeuren.

Als de maker de vergadering moet verlaten voordat deze is afgelopen, moet deze eerst eventuele openstaande verzoeken goedkeuren. Tijdens een vergadering kunnen andere deelnemers geen externe verzoeken zien of goedkeuren.

De maker van de vergadering kan het volgende niet doen:

 • Externe gasten toestaan automatisch deel te nemen aan een actieve vergadering.
 • Toestaan dat anderen verzoeken van externe deelnemers accepteren om deel te nemen aan een vergadering.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?